Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Freda lärare från politisk och religiös påtryckning.”

Att en SD-politiker agerade mot en historielärare är det senaste kända exemplet på en utveckling som pågått under flera år. Det är inte bara ett arbetsmiljöproblem – utan också ett demokratiskt problem, skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är läraren som ska ha ansvaret och ytterst bestämma hur lektioner ska läggas upp och om läxor, prov och det pedagogiska genomförandet av lektionerna, skriver Roger Haddad (L).

Bild: Hasse Holmberg

Annons

En förtroendevald för Sverigedemokraterna i Hörby har nyligen agerat gentemot en lärare i historia. Politikern satt i egenskap av förälder med på en distanslektion och hörde efteråt av sig till läraren via mejl och kritiserade undervisningen. Det kan inte tolkas på annat sätt än som en medveten politisk markering.

Agerandet är mer än en fråga mellan en förälder och skolan. Det är det senaste kända exemplet på en utveckling som pågått under flera år där rektorers och lärares professionella roll i skolan ifrågasätts allt mer. Det är inte bara ett arbetsmiljöproblem – utan också ett demokratiskt problem.

Det råder inget tvivel om att vissa föräldrar är beredda att ta till alla metoder för att påverka skolan. Det kan handla om hotfulla sms och telefonsamtal eller hot om att de kommer att anmäla lärare till Skolinspektionen.

Annons

Det finns exempel på hot och fysiskt våld. För en tid sedan avgjordes ett ärende i en av landets hovrätter där en pappa blev dömd för att ha tagit stryptag på en lärare för att han inte satt ett A i betyg.

Annons

Flera kommuner har börjat införa så kallade förväntansdokument mellan skolan och vårdnadshavarna för att bättre kunna hantera påstridiga föräldrar. Skollagen måste förtydligas så att denna möjlighet har stöd och regleras i lagen.

När skollagen antogs 2010 skärptes kraven på elevernas rätt till inflytande i skolan eftersom studier då visade att det var alldeles för svagt och behövde stärkas. Tanken var att ett ökat elevinflytande skulle höja elevernas motivation och därmed intresset för att förbättra sina kunskaper.

Skrivningen i skollagen är otillräcklig. Det har visat sig att många lärare och rektorer känner stor press från föräldrar och elever som ifrågasätter undervisningsmetoder, betyg och provresultat. I Kiruna krävde kristna föräldrar att läraren skulle hoppa över sex- och samlevnadsundervisningen. På muslimska Römosseskolan i Göteborg har det i över tjugo år bedrivits könsuppdelad undervisning efter krav från föräldrar. I Hörby agerade SD-politikern gentemot historieläraren då han ansåg att undervisningen var alldeles för vänsterinriktad. Att föräldrar lägger sig i lärarnas arbete är ett allt större problem som måste stävjas. Lärare behöver fredas från politisk och religiös påtryckning.

Annons

Det är viktigt att eleverna har inflytande över sin skolgång. Det kan gälla arbetsmiljö, mat, lokaler och ordningsregler. Men skollagen måste förtydligas så att det står klart att elever kan ges inflytande över utbildningen, alltså allt som sker utanför lektionstid, men inte över själva undervisningen. En sådan förändring skulle också innebära att föräldrarnas möjlighet att påverka undervisningen minskar.

Annons

Politiker måste arbeta för att stärka tilliten till dem som arbetar i skolan. Läraren är skolans viktigaste resurs. Därför är det viktigt att lärarna får använda sina pedagogiska kunskaper och inte ständigt känner sig jagade av elever och föräldrar som lägger sig i undervisningen.

Även om skollagen förtydligas kommer lärare att diskutera undervisningen med eleverna. Men det är läraren som ska ha ansvaret och ytterst bestämma hur lektioner ska läggas upp och om läxor, prov och det pedagogiska genomförandet av lektionerna. Lärare beslutar om många saker, alltifrån myndighetsutövning till undervisningens upplägg.

Också om andra åtgärder kan behövas för att tydliggöra gränsen mellan lärares, elevers och föräldrars ansvar skulle en skärpning i skollagen vara en tydlig signal för att återupprätta respekten för Sveriges lärarkår.

Annons

Roger Haddad (L), skolpolitisk talesperson

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy