Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Vi vill göra mer för att fler Malmöbor ska få jobb.”

Malmö är en ung och global stad. Hälften av alla nya jobb i Skåne skapas här. Ändå är arbetslösheten högst i landet i Malmö, skriver Joakim Sandell och Katrin Stjernfeldt Jammeh, Socialdemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi ser med stor oro på hur det största experimentet i svensk arbetsmarknadspolitisk historia pågår när Arbetsförmedlingen ska privatiseras, skriver Joakim Sandell och Katrin Stjernfeldt Jammeh, Socialdemokraterna.

Bild: Niklas Gustavsson

Annons

I över ett år har coronapandemin präglat människors tillvaro Än är det inte läge att slappna av, men i takt med att vaccineringen rullas ut till allt fler, syns också ljuset i tunneln. Nu krävs kraftfulla insatser för att säkra att fler Malmöbor kan ta del av stadens tillväxt vid en återstart av ekonomin. När Socialdemokraterna i Malmö i morgon samlas digitalt för att fira Första maj gör vi därför det under parollen ”fler jobb – en starkare välfärd”.

Malmö är en ung och global stad. Hälften av alla nya jobb i Skåne skapas här. Ändå är arbetslösheten högst i landet i Malmö. Precis som vid tidigare ekonomiska kriser drabbas grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden hårt under coronapandemin.

Annons

Även om ramarna för arbetsmarknadspolitiken sätts nationellt ska vi verka för att vässa Malmö stads insatser för att få fler Malmöbor i arbete. Det ska bland annat ske genom:

Annons

• Skräddarsydda insatser som leder till jobb.

Tillsammans med näringslivet tar Malmö stad och Arbetsförmedlingen fram skräddarsydda insatser och utbildningar som gör att deltagarna kan bli anställningsbara. Hittills har så kallade jobbspår skapats för bland andra bilmontörer, bussförare och köksbiträden och samarbete kring solcellsmontörer är på gång. Inom välfärden har yrkesvuxenutbildningar för nyanlända skapats inom bland annat vård - och omsorg. Vi vill samarbeta med näringslivet för att skapa ytterligare jobbspår.

• 1 500 arbetsmarknadsanställningar i kommunen.

Som Malmös största arbetsgivare kan kommunen öppna dörrar för många Malmöbor i behov av sysselsättning, samtidigt som en arbetsmarknadsanställning kan vara ett första steg för att få fler att söka sig till bristyrken inom välfärden. Under förutsättning att staten möter upp med resurser för extratjänster är målet att kommunens verksamheter ska välkomna 1 500 Malmöbor som går från försörjningsstöd till kollektivavtalsenlig lön.

• Unga i sommarjobb/sommarpraktik.

Ett sommarjobb eller sommarpraktik är för många det första steget in på arbetsmarknaden. På sikt är vårt mål att, tillsammans med näringslivet, erbjuda alla gymnasieungdomar i Malmö sommarjobb eller sommarpraktik.

• Fler företag till Malmö och rätt matchning.

Många företag vill etablera sig i Malmö, men fler av de framväxande jobben behöver gå till Malmöborna. Vi vill att kommunen inrättar en arbetsgrupp som jobbar med att få fler företagsetableringar med välbehövliga jobb till staden samtidigt som stöd för kompetensförsörjning kopplas in. Det kan handla om att erbjuda mark för etablering och skräddarsydda insatser som gör att företag kan hitta rätt kompetens bland arbetslösa Malmöbor.

Annons

Annons

• Mer mark för industri- och lagerjobb.

Malmö är en tät stad och ytan behöver användas på ett klokt sätt. Samtidigt finns det ett behov av att planera för fler verksamhetsområden som medger att arbetskraftsintensiva företag inom exempelvis lager och logistik kan hitta en plats i Malmö.

Arbete är vägen till ett självständigt liv och en förutsättning för en stark välfärd. Ansvaret för att hitta ett jobb är, för oss socialdemokrater, fördelat både på individen och samhället.

Lokalt vill vi göra mer, men arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar. Därför ser vi med stor oro på hur det största experimentet i svensk arbetsmarknadspolitisk historia pågår när Arbetsförmedlingen ska privatiseras. Såväl arbetssökande som företag riskerar att drabbas i ett läge där den aktiva arbetsmarknadspolitiken behövs som mest.

Under 2020 lämnade Arbetsförmedlingen tillbaka sex miljarder kronor i oanvända medel till staten, en femtedel av alla medel som avsattes för att förbättra arbetssökandes möjligheter. Det skedde samtidigt som många människor, däribland nästan 27 000 arbetslösa Malmöbor, inte vill något hellre än att jobba.

Det är nu hög tid för samtliga riksdagspartier att säkra en nationell arbetsmarknadspolitik som fungerar över hela landet och som fokuserar på att rusta arbetssökande samt förbättra matchningen.

I Malmö ska vi socialdemokrater göra allt i vår makt för att se till att Malmös fortsatta positiva utveckling kommer fler Malmöbor till del. Därför handlar vårt Första maj i Malmö om jobben.

Joakim Sandell (S), ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan