Annons

Annons

Annons

Annons

Åsikter

Insändare
"Malmö stad borde inte bevilja bidrag till Ibn Rushd"

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ibn Rushd Ibn Rushd Södra Sverige startades år 2004 som en självständig juridisk enhet med demokratiskt vald styrelse.

Bild: Hussein El-alawi

Annons

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår att beviljandet av skattemedel till studieförbundet Ibn Rushd eller verksamheter där Ibn Rushd är medarrangör genast ska upphöra. I motionen refererar vi till olika rapporter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkbildningsrådet som påtalar att Ibn Rushd har ideologiska anknytningar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet.

Kulturnämnden i Malmö har under perioden 2017 – 2020 tilldelat Ibn Rushd 3,2 miljoner kr. Detta är pengar som kunde satsats på verksamheter som ingår i kommunens kärnuppdrag istället för att tilldelas en organisation som från olika håll anklagas för att ha band till Muslimska brödraskapet.

Annons

Ibn Rushd har försökt rentvå sig från de anklagelser som riktas mot studieförbundet, både genom olika uttalanden där de ansluter sig till demokrati och mänskliga rättigheter men också genom att svartmåla dem som har riktat kritik mot Ibn Rushd. Ett exempel på detta är när förbundsordföranden för Ibn Rushd i september 2020 i en debattartikel menade att två forskare vid Försvarshögskolan och en forskare vid Malmö universitet var ”medspelare i en hetsjakt på Ibn Rushd där även SD är drivande”. Kritik mot Ibn Rushd avfärdas av studieförbundet som ”islamofobi”. Istället för sakliga argument möter kritikerna rasistanklagelser.

Annons

Bortsett från att Ibn Rushd inte kan hantera saklig kritik på ett lämpligt sätt är det svårt att bortse från de otaliga gånger som Ibn Rushd uppmärksammats för olika skandaler som är värderingsrelaterade och visar att Ibn Rushd inte kan distansera sig från islamism och antisemitism. Vi sverigedemokrater anser att nog med underlag har lagts fram som visar att Ibn Rushd är en islamistisk organisation, men anknytningar till Muslimska brödraskapet.

Detta borde räcka för att de andra partierna i Malmö stads kommunfullmäktige stödjer Sverigedemokraternas motion och ser till att Ibn Rushd inte får en enda krona till från Malmö stad.

Frågan som partierna ska besvara när de beslutar om denna fråga är enkel. Ska Malmö stad stödja organisationer som har anknytning till Muslimska brödraskapet? Om svaret är ja så innebär det att de partier som ger ett jakande svar har en mycket märklig bild av hur skattebetalarnas pengar ska spenderas. Om svaret är nej så återstår det bara att upphöra att bevilja medel till Ibn Rushd.

När det gäller islamismen så saknas det neutrala ståndpunkter. Om man inte är för islamismen så är man emot islamismen. När man är mot islamismen så innebär det att man som politiker inte beviljar islamistiska organisationer skattemedel. Det går inte att referera till regelverk och policyn. Stödet till Ibn Rushd är en renodlad politisk fråga och en värderingsfråga. Nu kräver vi sverigedemokrater att de andra partierna tar ställning och berättar var de står.

Annons

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ledamot i kommunfullmäktige

Annons

Nima Gholam Ali Pour, ledamot i kommunfullmäktige

Bild: Patrik Renmark

Svar:

Att som politiker förespråka en total nedmontering av ett eller flera studieförbund är verklighetsfrånvänt. Studieförbunden bygger tillit, framtidstro och socialt kapital. Resurser som kortar sträckan för människor att hjälpa till under kriser och pandemier, motverkar anti-vaccinerings-propaganda, och botar ensamhet i spåret av ett års social karantän.

Folkbildningen förenar Sverige och är en del av ett starkt civilsamhälle. Vi arbetar hårt för att bygga en stabil organisation över tid. Med lokal förankring i hela Sverige, nära människors egna frivilliga drivkrafter. Utrymme för utveckling bör tolkas som potential, inte som ett misslyckande.

Kritiken mot oss kommer som vanligt paketerad i två lika delar. Dels att Ibn Rushd skulle ha en oklar ekonomi eller konspirationer om miljonlöner. Vilket har avfärdats av revisionsbyrån PWC som gör Ibn Rushds årliga revision. Dels att Ibn Rushd skulle ha kopplingar till Muslimska Brödraskapet, extremism och terrorism. Dessa påståenden har alla samma källhänvisningar.

Bakom dessa påståenden står terrorforskaren Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, biträdande professor på Malmö universitet, och Peder Hyllengren, analytiker vid Försvarshögskolan. Som belägg för sina slutsatser har de bland annat använt lösryckta anekdoter, rasistiska uttalanden från enskilda myndighetspersoner och refererat till en forskare som hyllats av Anders Behring Breivik i sitt manifest inför dådet på Utöya.

Annons

Ändå har dessa individer fått stort inflytande i svensk politik genom sin mediala närvaro. Spridningen av felaktig information om den svenska folkbildningen riskerar att få konsekvenser för studieförbundens samhällsviktiga uppdrag. Svenska folket behöver fler politiker som oavsett ideologisk grund vågar fatta beslut utifrån ett kritiskt förnuft.

Annons

Forskningen och folkbildningen är förutsättningar för det. Som ett av tio nationella studieförbund finns det krav vi måste följa. All verksamhet genomgår interna kvalitétsrutiner och all ekonomi genomgår årlig extern kontroll i form av auktoriserad revision. Dessutom måste vi följa det särskilda regelverket för studieförbund. Det innebär att vi står bakom alla människors lika värde och att vi måste göra allt vi kan för att utveckla just vår expertkompetens och nå just våra målgrupper.

Eftersom studieförbundens medlemmar är olika så är det med tiden naturligt att studieförbunden blir mer olika varandra ju spetsigare och kompetentare vi blir i linje med våra medlemmars olika intressen och olika behov. Det är viktigt att vi i kampen för demokratin inte relativisera extremism och terrorism. Vi måste bli fler och inte färre som engagerar oss för demokratin!

Därför välkomnar vi Nima Gholam Ali Pours (SD) missriktade försök att stärka den och vi hoppas att folkbildningen ska ge honom verktygen han behöver för att fortsätta kampen för demokratin.

Malin Novén

Distriktschef för studieförbundet Ibn Rushd, Distrikt Södra

Malin Novén, distriktschef för studieförbundet Ibn Rushd, Distrikt Södra.

Annons

Annons

Till toppen av sidan