Annons

Annons

Annons

opinionKolumnen

Anders Åkesson
Väntan på vård kan förvärra själva tillståndet för sjukdomen.

Text: 

Detta är en kolumn.Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Bild: undefined

Annons

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Detta är en del av hälso– och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård, däremot reglerar den inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. Det är alltid den medicinska bedömningen som skall avgöra om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser. När det gäller tid till behandling, exempelvis operation, så säger lagstiftningen att man maximalt ska behöva vänta 90 dagar, räknat från den dag beslut om behandling togs.

Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett återkommande problem i svensk hälso- och sjukvård och detta står i kontrast mot vårdens generellt goda resultat. Vårdens medicinska resultat är just de resultat som uppnås inom vården och beaktar inte den tid som man väntar, en väntetid som inte sällan kan präglas av oro, smärta och sämre livskvalitet. De kvalitetsregister som finns inom vården beaktar oftast inte patienternas svårigheter i väntan på vård. Med tanke på att vården under årtionden haft köer så är det märkligt att individens upplevelse av väntan på vård inte inhämtas på ett bra sätt. Väntan på vård kan förvärra själva tillståndet för sjukdomen man ska ha behandling för, viket vårdens register idag inte fångar.

Annons

Annons

Väntan på vården är kanske en av viktigaste parametrarna för vår upplevelse av vården, men trots detta verkar det nästan som att köer inom vården är en del av dess inneboende dna. Vård är absolut inte vilken tjänst som helst på en marknad, utan vård skall ges efter behov. Det innebär dock inte att vårdköer kan eller skall accepteras.

Enligt "Väntetider i vården", som är den databas som redovisar vänteläget i vården i regionerna, så fick endast 39 procent operation eller annan åtgärd inom 90 dagar eller kortare i mars 2021 i Region Skåne. Snittet är blygsamma 55 procent nationellt. Vi har haft en pandemi i dryga året, men köer till vården har funnits tidigare.

I mars 2019 var det 74 procent som fick vården inom 90 dagar, så även då fick var fjärde vänta mer än vårdgarantin fastslagit.

För att komma till rätta med vårdens köer krävs flera insatser.

I augusti 2020 tillsatte regeringen en delegation som ska se över tillgängligheten till vården. Delegationen ska även se om vårdgarantin kan breddas. Återrapporteringen ska ske i maj 2022.

Regeringen har säkert goda avsikter, men i väntan på svaren från delegationen så kan mycket göras. Minska administrationen inom vården, stärk tillgängligheten till den nära vården, fyll de ekonomiska hålen i vården och öka genom detta förtroendet hos de anställda, våga prioritera dem som har störst behov.

Men främst måste de politiska beslutsfattarna våga släppa sargen och samlas om hur vården ska klara uppdraget. Det behövs en samlad vårdkommission som möter framtiden, för att vårdens personal ska kunna möta det aldrig sinande behovet av vård.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan