Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Det går att lyfta huvudvärksvården i Skåne – om den politiska viljan finns.”

Förskingra inte den kunskap som finns i Skåne om migrän och andra huvudvärkssyndrom. Bygg vidare på den istället genom att inrätta en multidisciplinär huvudvärksmottagning vid universitetssjukhuset i Lund, menar Marie Lundberg vid Huvudvärksföreningen i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under snart två år har Svenska Huvudvärkssällskapet, en sammanslutning av migrän- och huvudvärksspecialister, bedrivit ett viktigt arbete att lyfta fram behovet av en bättre fungerande huvudvärksvård. Det behövs.

Det vet vi alla som plågas av någon form av det som anses utgöra en av de tio viktigaste orsakerna till funktionsnedsättning i befolkningen, huvudvärkssyndrom. De flesta känner säkert till migrän och spänningshuvudvärk, men inom sjukdomsområdet ingår mer än hundra underdiagnoser. Gemensamt för dem alla är att de i sina värsta former drabbar hårt och att vården av de drabbade ofta är eftersatt då underdiagnostik är vanlig och det saknas specialiserade mottagningar som kan erbjuda en bred insats av nödvändiga åtgärder. Rätt hjälp kan lika mycket handla om stöd i form av tillgång till huvudvärksskola, stresshantering eller fysioterapi, som adekvat medicinsk behandling, men det förutsätter att man slussas till rätt expertis. Så sker långt ifrån alla gånger.

Annons

Annons

Alltför ofta möts huvudvärksdrabbade av okunskap och ibland till och med misstro, inte minst inom primärvården. I brist på adekvat hjälp utvecklar en del överförbrukning av smärtläkemedel som förvärrar huvudvärken.

Inom Huvudvärksföreningen Skåne, en patientförening för migrän och huvudvärksdrabbade i regionen, kan flera av våra medlemmar berätta om flera år av kamp med vården för att få en korrekt diagnos och behandling. Neurologiska sjukdomar som slår hårt, och vanligtvis helt i onödan. Många kan nämligen vittna om hur de kunnat komma tillbaka till ett fungerade och fullvärdigt liv när de äntligen fått rätt hjälp.

Vi vet idag mycket mer om migränsjukdomen, inte minst tack vare professor Lars Edvinsson i Lund som nyligen tilldelades världens största pris i neurovetenskap, the Brain Prize, för sin forskning. Med det i åtanke är det märkligt att det fortfarande saknas en regional, multidisciplinär huvudvärksmottagning på universitetssjukhuset i Lund. En motsvarande mottagning för långvarig smärta finns på sjukhuset sedan flera år.

Så kan vi inte ha det. Förskingra inte den kunskap som finns utan bygg istället vidare på den. En väg att föra utvecklingen framåt är att ge smärtrehabiliteringen i Lund ett utvidgat uppdrag tillsammans med tillförsel av huvudvärkskompetens och nödvändig finansiering.

Det går, ifall viljan finns. Det har politikerna i Västra Götalandsregionen visat. Där har politikerna beställt en utredning av huvudvärksvården i regionen. Utredningen har genomförts av en professionellt sammansatt grupp, som även konsulterat Huvudvärksförbundets länsföreningar i regionen. En handlingsplan är under utveckling för att genomföra utredningens rekommendationer. Det handlar om stärkt stöd till egenvård, kunskapslyft inom primärvården och etablering av en regional digifysisk migränmottagning. Allt detta under pågående pandemi. Det visar att politikerna i Västra Götaland har förstått hur stort problemet är och vilka möjligheter det faktiskt finns för att förändra situationen, inte minst genom digitalisering.

Annons

Annons

En liknande översyn borde vara ett självklart första steg även för våra styrande politiker i Region Skåne. Anna Mannfalk (M), regionråd i Skåne, utlovade i slutet av 2019 att man kommer att driva på utvecklingen av huvudvärksvården i södra Sverige, men vi väntar fortfarande på konkret handling som på allvar kan komma att förändra situationen.

Agera, sjukvårdspolitiker. Ni har makten att göra skillnad för så många.

Marie Lundberg

Marie Lundberg företräder Huvudvärksföreningen i Skåne.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy