AnnonsLawly

”Jag önskar att Hjärnfonden inte behövde finnas”

Hjärnforskningen är helt avgörande i kampen mot sjukdomar som Alzheimer, stroke och ALS. Ändå saknas resurser. Det innebär att även lovande hjärnforskning kan bli utan stöd. Hjärnfonden har de senaste 25 åren finansierat över 1 400 svenska forskningsprojekt tack vare generösa gåvor från privatpersoner, företag och testamenten. Men det räcker inte för att nå nya genombrott.

– Allt fler väljer att ge en gåva till oss genom sitt testamente. Det gör att vi varje år kan finansiera forskningsprojekt som kan leda till bättre bot, behandling och bättre livskvalitet för många människor. Ett testamente är den finaste gåvan du kan ge till nästa generation, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

Läs mer om hur du kan skänka pengar till Hjärnfonden via ditt testamente

Stroke, Alzheimers sjukdom, epilepsi, migrän, Als, psykisk ohälsa, Aspergers syndrom och beroende är några exempel på sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som kan drabba hjärnan. Mer än var tredje svensk kommer någon gång under sin livstid drabbas av hjärnans ohälsa. Hjärnans diagnoser utgör nio av de tio vanligaste skälen till förlorade friskår.

Handlar om att rädda liv

Hjärnfonden samlar både in pengar för att finansiera den bästa svenska hjärnforskningen, samt arbetar med kunskapsspridning och påverkansarbete för hjärnans område. Kunskapsspridning om hjärnrelaterade frågor är enormt viktig. Fördomar och okunskap om hjärnans sjukdomar skapar onödig stigma och utanförskap. Det handlar om att skapa ett bättre bemötande, att alla möts av respekt och värdighet oavsett hjärna. Hjärnfonden driver också påverkansfrågor som handlar om att rädda liv genom att fler nås av preventiva insatser, nya behandlingar, bättre vård och omsorg.

– Forskningen på hjärnan är relativt ung. För 25 år sedan visste vi förhållandevis lite om hjärnan. Kunskapen om hjärnan har växt explosionsartat de senaste decennierna och under den här tiden har det gjorts enorma framsteg inom hjärnforskningen. Men vi är fortfarande bara i början och vi behöver se många fler forskningsgenombrott, säger Anna Hemlin.

Bild: SDI Productions

Finansierat över 1 400 forskningsprojekt

Den tekniska utvecklingen har varit helt avgörande för att förstå hjärnan och hjärnrelaterad ohälsa. Tack vare avancerad avbildningsteknik kan vi analysera gener, celler och hela den aktiva hjärnan. I samband med dessa tekniska förutsättningar bildades Hjärnfonden 1994. Sedan 1996 har man delat ut ungefär 845 miljoner kronor till forskningen genom att finansiera över 1400 forskningsprojekt i Sverige.

– Jag önskar att Hjärnfonden inte behövde finnas, men det finns ett jättestort behov eftersom hjärnans sjukdomar är så otroligt vanliga. En miljon plågas av migrän eller har en beroendesjukdom, var tionde barn föds med någon form av hjärndiagnos, närmare 150 000 personer lider av en demenssjukdom, 70 000 personer sjukskrevs sig på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa 2019, ja listan kan göras lång, berättar Anna Hemlin.

”Testamentesgåvorna kan göra så stor skillnad”

Inom vissa områden har hjärnforskningen gjort stora framsteg. Äntligen närmar man sig att få världens första läkemedel som kan bromsa Alzheimers sjukdom. Ett nytt läkemedel mot migrän har underlättat livet för många drabbade, samtidigt som framsteg inom forskningen ger hopp till både stroke- och Parkinsondrabbade. Under 2020 delade man ut 89,6 miljoner kronor till olika forskningsprojekt med hjälp av månadsdonationer från privatpersoner, bidrag från företag och testamentesgåvor.

– Genom att testamentera till Hjärnfonden gör du en livsviktig insats. Du bidrar till att forskningen kring hjärnan kan drivas mot nästa viktiga genombrott. Så att människor slipper ryckas bort från varandra i förtid, säger Anna Hemlin.

Läs mer om hur du kan skänka pengar till Hjärnfonden via ditt testamente

Fakta

Lawly

Lawly är en digital juristbyrå grundad 2018 som med teknikens hjälp gör familjejuridiken tryggare, enklare och mer prisvärd.

Tillsammans med ett antal insamlingsorganisationer har Lawly tagit fram en teknisk lösning som gör det möjligt att upprätta ett juridiskt korrekt och personligt anpassat testamente. Det gör att du nu kan upprätta ditt testamente inne på Hjärnfondens hemsida.

Läs mer här

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan