Annons

Annons

Annons

opinionAktuella frågor

Malmö
”Privat driven omsorg utmanar den offentliga.”

Med rimliga villkor och en ersättning som matchar kraven får såväl privata som offentliga utförare bättre möjligheter att bidra till en god äldreomsorg, skriver Anna Bergendal, Vårdföretagarna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svensk äldreomsorg står inför stora utmaningar. Två av dem är en omfattande brist på äldreboenden och brist på personal, skriver Anna Bergendal, Vårdföretagarnas näringspolitiska expert när det gäller äldreomsorg.

Bild: Ola Nilsson

Annons

Joakim Sandell och Anders Rubin, båda företrädare för Socialdemokraterna i Malmö, går till hårt angrepp på valfrihet inom hemtjänsten och ser inga poänger med privat driven äldreomsorg (Aktuella frågor 10/5). Men de går i otakt med väljarna. Enligt en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv 2020 vill 8 av 10 svenskar kunna välja vem som ska sköta deras hemtjänst.Studier av Mats Bergman, professor i nationalekonomi, och andra visar också att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när det finns valfrihet i en kommun.

Annons

Annons

Företag och idéburna organisationer står idag för omkring 20 procent av äldreomsorgen i Sverige. Privata utförare arbetar sida vid sida med det offentliga.

Utan en mångfald av aktörer har de äldre inte samma möjlighet att ställa krav på vem som kommer innanför deras dörrar. Rätten att kunna välja bort är lika viktig som att kunna välja.

Joakim Sandell och Anders Rubin anser att vägen till en bättre äldreomsorg inte går genom privata utförare. Men en färsk forskningsöversikt Privatizing Welfare Services – Lessons from the Swedish Experiment av Henrik Jordahl och Mårten Blix visar att privata aktörer bidrar till högre kvalitet i äldreomsorgen.

Genom nya organisationsformer och arbetssätt utmanar privat driven omsorg den offentliga. När det finns flera olika aktörer ställer det högre krav på alla att bedriva en god omsorg och ständigt förbättra kvaliteten. Lyssnar man på forskningen, till exempel Institutet för Näringslivsforskning, bör privata alternativ även framöver vara en viktig del av välfärden.

Socialstyrelsens kvalitetsmätningar visar att privat hemtjänst kommer bättre ut på 14 av 16 kvalitetsparametrar – till exempel när det gäller att varje äldre har en särskild namngiven kontaktperson att vända sig till, och när det gäller andelen utförare som har rutiner för vårdplanering tillsammans med sjukvården.

När Socialstyrelsen i brukarundersökningar frågar de äldre är de i mycket hög utsträckning nöjda med sin äldreomsorg, både den som utförs av kommuner och den som utförs av privata aktörer.

Annons

Valfrihet i hemtjänsten bygger på att kommunen bestämmer de villkor som ska gälla för de aktörer som får etablera sig på orten.

Genom att erbjuda omsorg av en kvalitet som tilltalar de äldre får privata aktörer möjlighet att utföra den omsorg som de äldre är berättigade till. De äldre har med andra ord möjlighet att välja den omsorg som bäst passar deras behov och önskemål.

Annons

Joakim Sandell och Anders Rubin hävdar att kommunal äldreomsorg inte är dyrare än den som privata aktörer står för. Men det motsägs av att många kommunala verksamheter idag går med underskott. En uppföljning som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjorde 2015 visade att sju av tio kommuner som infört lagen om valfrihetssystem, lov, hade ett underskott i hemtjänsten som bedrevs i egen regi. Dessa underskott täcks av kommunerna, men bara en kommun kompenserade privata utförare på motsvarande sätt.

Svensk äldreomsorg står inför stora utmaningar. Två av dem är en omfattande brist på äldreboenden och brist på personal.

Med rimliga villkor och en ersättning som matchar kraven får såväl privata som offentliga utförare bättre möjligheter att bidra till en god äldreomsorg.

Anna Bergendal, Vårdföretagarnas näringspolitiska expert när det gäller äldreomsorg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan