Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Större tillit till lärarna och mindre pekpinnar är vad skolan behöver.”

Läroplanen bör ha ett tydligare fokus på vad eleverna ska lära sig i skolan. Det skriver Sara Wettergren och Mia Honeth, företrädare för Liberalerna och ordförande i Malmös respektive Lunds grundskolenämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tack vare Liberalerna driver nu regeringen förslaget om klassrum fria från mobiltelefoner. Tanken är att mobiler endast ska få användas i klassrummet efter lärarens instruktion, skriver artikelförfattarna.

Bild: Mats Roslund

Annons

Efter en termin kantad med fjärrundervisning och andra utmaningar för skolan har eleverna fått sina betyg och det efterlängtade sommarlovet har inletts.

Att bedöma elevernas kunskaper är ett tufft uppdrag för lärarna. Istället för att sätta kunskapsförmedling i centrum är läroplanen fylld till brädden med andra mål som skolan och lärarkåren förväntas uppnå.

Friheten att förändra sitt liv börjar med kunskap. Kunskap bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker förmågan att fatta självständiga beslut. Det är därför vi i Liberalerna arbetar så envist för en bättre skola. Vi vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska kunna utvecklas i det svenska skolsystemet. Klassresan börjar i klassrummet.

I kommuner som Malmö och Lund, där Liberalerna styr över grundskolenämnderna, har vi infört ett större fokus på kunskapsmål – och det har gett resultat. Meritvärdena och behörigheten till gymnasiet har ökat stadigt i båda städerna. Liksom i fjol utökas lovskolan till att gälla fler lov och fler årskurser, i syfte att lindra kunskapstapp till följd av pandemin.

Annons

Annons

Större tillit till lärarna som yrkesmänniskor och mindre pekpinnar är vad skolan behöver. Vi vill att regeringen ger Skolverket i uppdrag att i läroplanen ha ett tydligt fokus på vad eleverna ska lära sig i skolan, inte på hur lärarna ska gå tillväga för att lära ut.

Lärare ska få vara lärare, inte administratörer. Det behövs även fler vuxna med olika livserfarenheter i skolan. Det kan vara i form av lärarassistenter, elevkoordinatorer och extra mentorer eller socialpedagoger.

Ordning och studiero är två utmaningar i klassrummen idag. Liberalerna har därför på riksnivå presenterat ett ordningslyft med fokus på studiero och elevernas eget ansvar för sitt lärande. Lärare kan förklara, förankra och följa upp de höga förväntningar de har på eleverna i samband med utvecklingssamtal med elever och föräldrar. I Malmö och Lund finns flera exempel på skolor som har förbättrat sina resultat genom att fokusera på kunskapsmålen, ställa höga krav på alla elever och följa upp deras prestationer.

Liberalerna har i flera kommuner lagt fram förslag på förväntansdokument som förtydligar att det är skolans, elevens och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar att tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande. Att det finns tydliga konsekvenser för de elever som bryter mot ordningsreglerna gynnar såväl skolans personal som eleverna och föräldrarna.

Annons

Liberalerna är det enda parti som på allvar vill återupprätta kunskapsskolan med ordning och reda. Lärarnas auktoritet måste stärkas, så att de vågar ingripa mot elever som stör ordningen.

Annons

Det ska också finnas konsekvenser för elever som stör andra elevers möjlighet att få en fullgod utbildning. Regeln måste vara att den som mobbar ska flyttas, inte den som mobbas, som det har varit allt för länge.

Tack vare Liberalerna driver nu regeringen även förslaget om klassrum fria från mobiltelefoner. Tanken är att mobiler endast ska få användas i klassrummet efter lärarens instruktion i syfte att främja elevers lärande.

Liberalerna vill återinföra en skola med kunskap i fokus. Bara så kan såväl kunskapsresultaten som arbetsmiljön för lärarna förbättras.

SKRIBENTERNA

Sara Wettergren (L), ordförande i Malmös grundskolenämnd

Mia Honeth (L), ordförande i Lunds barn- och skolnämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy