AnnonsKraftringen

Nyckeln till hållbart är förnybart

Bark, grenar, sågspån och annat spill från skogsindustrin är hållbara bioenergikällor som hjälper till att minska våra fossila utsläpp. På Kraftringens produktionsanläggningar förvandlas skogrester från Skåne och södra Småland till miljövänlig värme.

− Nyckelordet är förnybart. Spårbart biobränsle är ett bra bidrag i Sveriges plan att minska vårt fossila beroende, säger Magnus Johansson som ansvarig för inköp av hållbart bränsle på Kraftringen.

Lite förenklat kan man säga att energin i biobränsle är solenergi som har bundits i träd och andra växter. Genom att använda energin i det som lämnats kvar i skogen efter avverkning och gallring, får man en helt förnybar värme- och elproduktion. Skillnaden mellan biobränslen och fossila bränslen är att materialet i fossila bränslen har varit utanför det naturliga kretsloppet under lång tid, medan ny biomassa för biobränslen ständigt bildas och då binder det kol som släpps ut som koldioxid vid förbränning.

På Örtoftaverket utanför Eslöv eldas både skogsrester, som grenar och toppar, och sågspån och annat spill från sågverk. I Lomma finns värmeverket Återbruket där återvunnet trädbränsle förvandlas till värme. Att ta vara på resterna från industrin är ett klimatsmart sätt att hushålla med resurser och skynda på omställningen till ett fossilfritt samhälle, menar Magnus Johansson.

− Spårbarhet är en nyckelfaktor. För att biobränsle ska klassas som hållbart måste man kunna säkerställa var bränslet kommer ifrån. När det gäller det som kommer direkt från skogen ska det vara spårbart ända ut till markägaren, säger han.

Spårbarhet är en nyckelfaktor, säger Magnus Johansson som är ansvarig för hållbart bränsle på Kraftringen.

Den 1 juli tillträder en ny lag som ställer högre krav på spårbarhet av biobränsle. Men Kraftringen har redan rutiner på plats för att säkerställa att bränslet som används i deras produktionsanläggningar kommer från förnybara källor.

− Syftet med lagstiftningen är att minska risken för illegal skövling. Även för återvunnet trädbränsle som importeras, till exempel engångspallar, bräder och emballagematerial, ska land och plats kunna påvisas, förklarar Magnus Johansson.

Han ser flera fördelar med att nyttja den energi som finns lagrad i skogens restprodukter.

− När man planterar nya träd binds koldioxiden i dem, och under förutsättningen att de biobränslen som används är förnybara och används under kontrollerade former är det ett avsevärt miljöförbättrande, säger han.

Örtoftaverket är en av Sveriges modernaste produktionsanläggningar för fjärrvärme och el och drivs enbart på biobränlse. På anläggningen produceras värme till motsvarande 25 000 villor i Lund, Eslöv och Lomma. Till det kommer elproduktion motsvarande hela Eslövs behov.

Läs mer om Örtoftaverket här.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan