Annons

Annons

Annons

Portad från sjukhusvård

Beslut fattat: Skånska vårdcentraler ska granskas

Efter HD och Sydsvenskans avslöjande om felaktiga beslut om behandlingsbegräsningar förra våren granskas nu primärvården. Krav ställs på bättre dokumentation, korrekthet och ersättning.

Text

HD och Sydsvenskan har under över ett års tid granskat felaktiga beslut om behandlingsbegränsningar som nekar patienter bland annat intensivvård vid sjukdom.

Annons

Nu ska vårdcentralerna och patienters så kallade "Sippar" (Samlade individuella planer) granskas ytterligare av Region Skåne, detta beslutades i förra veckan. Tidningen har tidigare avslöjat att högt uppsatta tjänstemän i Regionen känt till besluten, utan att sätta stopp för dem.

Sedan HD och Sydsvenskan publicerade granskningen om Sundets läkargrupp i Bjärred har Region Skåne granskat journaler på 19 av Skånes 160 vårdcentraler. Nu ska granskningen fördjupas och enligt ett pressmeddelande ska regionen sätta in "åtgärder på flera nivåer".

Annons

Annons

Vårdcentraler ska gå igenom alla Sippar som gjorts med fokus på behandlingsbegränsning och säkerställa att de är utförda enligt praxis och regelverk. Det ska upprättas ett förtydligande regelverk och det kommer att drivas igenom utbildningsinsatser i frågan. Därutöver ska patienter och anhöriga vara delaktiga i besluten.

I förra veckan kunde HD och Sydsvenskan avslöja att skåningar fortsatt kan ha beslut i sina journaler om att de inte ska få hjärt- och lungräddning eller intensivvård om de skulle bli sjuka – detta utan deras egen eller anhörigas vetskap.

– Det är mycket olyckligt att det finns patienter eller närstående som känner sig åsidosatta, speciellt när man pratar om vård i livets slutskede, skriver Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Man vill också göra det lättare att framföra klagomål och synpunkter på vården, detta efter att man upptäckt att dagens system är krångligt.

– Vi måste ha ett system som fångar upp klagomål, skriver Pia Lundbom.

Här kan du läsa en sammanfattning av granskningen på två minuter.

Fakta

Sip, samordnad individuell plan

Personer som har hemsjukvård eller bor på äldreboende behöver hjälp från både sjukvården och kommunen. Därför är regionen och kommunen skyldiga att upprätta en sip, en samordnad individuell plan, tillsammans.

Till sip-mötet kan fler kallas: anhöriga och personal från Försäkringskassan, rehab, Arbetsförmedlingen, vårdcentral, sjukhus, hemtjänst eller socialtjänst.

Syftet med en sip är att verksamheterna ska samverka och inte planera var och en för sig.

Region Skåne betalar 3 000 kronor i ersättning till vårdcentralen varje gång de registrerar att de har gjort en sip.

Annons

Annons

Fakta

Behandlingsbegränsningar

När en människa är svårt sjuk kan läkare ta beslut om behandlingsbegränsningar. Det innebär att sjukvården inte ska sätta in alla resurser för att rädda livet eller behandla sjukdomar. Det kan bero på att läkaren bedömer att patienten inte klarar intensivvård, att det är omöjligt att bota en svår sjukdom, eller att patienten själv tackar nej till en livsuppehållande behandling och hellre vill ha vård och smärtlindring i hemmet.

Socialstyrelsens föreskrifter är mycket tydliga: Sådana beslut ska läkaren ta i samråd med patienten. Då ska läkaren ha ett brytsamtal med patienten och de närstående så att de blir informerade och själva får berätta vilken inställning de har.

Läkaren ska alltid ha ett brytpunktssamtal med patienten och de närmast anhöriga, där de informeras och får ge sina synpunkter på läkarens beslut.

Om det finns ett beslut om behandlingsbegränsning ska det stå i journalen. Det går att logga in i journalen via sjukvårdsupplysningens sajt 1177. Patienten eller någon som har fullmakt för patienten kan också begära ut journalen från vårdcentralen.

En patient som undrar över ett beslut eller något i journalen kan fråga sin läkare eller vårdcentral.

En patient som är missnöjd med något som en läkare eller annan sjukvårdspersonal har gjort kan anmäla det till Patientnämnden i Region Skåne.

En patient som har ett klagomål kan också anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan