Annons

Annons

Annons

kultur

Ida Ölmedal
Bort med tassarna från kulturen!

Kulturminister Amanda Lind gör rätt drag – i elfte timmen. Även skånska kommunpolitiker behöver skärpa till sig, skriver kulturchefen Ida Ölmedal.

Text: 

Det här är en kulturartikel.Analys och värderingar är skribentens egna.

Kulturministern Amanda Lind har fått kritik för att regeringen lagt sig i kulturens innehåll.

Bild: TT

Annons

Egentligen är det enkelt: tanken ska vara fri. Kulturen är den plats där vi tänker tillsammans. Därför ska inte politiker styra den efter sina ideologiska preferenser. Ändå duggar försöken tätt.

Om Sverige får en SD-beroende regering ligger just kulturen illa till. Den är billig att byta bort och intresserar nationalister mer än de flesta moderater. Sverigedemokraterna anser som bekant att kulturen ska skapa ”nationell sammanhållning” – vilket innebär att forma invånarnas tankar kring vad som är svenskt och inte. ”Politiken ligger nedströms från kulturen”, som den Gramsci-inspirerade ideologen Mattias Karlsson sa i en ofta citerad intervju i SvD för ett år sedan.

Annons

Tyvärr står kulturlivet illa rustat mot ingrepp. I juni släppte Myndigheten för kulturanalys rapporten ”Så fri är kulturen”, en översyn av hur regeringens, regionernas och kommunernas politiska styrning påverkar den konstnärliga friheten. Och det ser inte bra ut. Motståndet mot klåfingriga politiker sviktar i både fasta strukturer och mjukare normer. Även där armlängds avstånd finns i teorin har tjänstemän böjt sig för politiska krav – om än av en annan typ än SD:s.

Annons

Ett exempel är Kulturrådet, som fördelar tunga statliga bidrag inom bland annat teater, dans, musik, litteratur och konst. På deras ansökningsblankett får kulturskapare och arrangörer frågan ”om och hur de ska integrera ett jämställdhets-, hbtq- mångfalds- och interkulturellt perspektiv”. Betyder det att själva innehållet måste ha dessa perspektiv för att beviljas bidrag? Inte i regel, men de sökande har ofta tolkat det så. Blanketten är i sin tur en effekt av att regeringen bett Kulturrådet att främja dessa perspektiv utan att riktigt förklara hur det ska gå till.

”Vi har hamnat snett”, konstaterar kulturminister Amanda Lind (MP) i SvD 24/6. Nu ska tassarna bort. Ministern ångrar sina misstag och distanserar sig från den politik som var rätt uttalad hos hennes företrädare Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke (MP) var kultur- och demokratiminister 2014 - 2019.

Bild: Stefan Fels

Annons

En mindre uppmärksammad del av den där rapporten handlar om kommunerna. Där finns det egentligen ingenting alls som garanterar armlängds avstånd. Det är ofta politikerna själva som fattar beslut om bidrag. Samtidigt är kommuner sämre på att lyfta fram kulturens egenvärde. Kulturen är ju ofta inte ens ett eget politiskt område, utan paras exempelvis ihop med fritid. Därför talar politiker gärna om hur den ska främja kommunens utveckling, folkhälsa eller rykte – något som blir ett problem när det faktiskt påverkar innehållet. Ett exempel är Östra Göinge, där bidrag till kulturevenemang villkorats med att ”arrangemanget har bra exponering för Östra Göinge som varumärke”. Rapporten tar också upp de återkommande övertrampen från kulturpolitiker, som när Hässleholmspolitiker hotade med att dra in bidraget till kulturföreningen Perrong 23 som bokat artisten Mr Cool.

Annons

Det finns förstås ett inneboende problem i att försöka hålla offentligt finansierad kultur fri från politisering. Men under lång tid hade det här området låg konfliktnivå. Den nationella kulturpolitiken har skapats i växelverkan mellan socialdemokrater och liberaler. Det sägs ibland att kulturpolitiker traditionellt hamnat där de är på grund av ett äkta engagemang för frågorna. De har mer gemensamt med varandra än med sina partier, säger man. Kulturen har varit ett undanskuffat område, ett nördintresse, knappast en karriärväg. I den nya kulturkrigarvärlden gäller de gamla sanningarna inte riktigt längre.

I slutändan är det enda vaccinet mot politiseringen en demokratisk överideologi: inte bara partier, utan också vi andra, behöver enas kring att kulturen ska stå bortom politiken. Amanda Linds självrannsakan borde inspirera även i skånska kommuner.

|| Ida Ölmedal är kulturchef.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan