Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

De ska få fler utrikesfödda kvinnor att vaccinera sig

Region Skåne sätter in extra åtgärder för att nå en bred vaccinationstäckning. Information på olika språk, praktisk hjälp och lokala samarbeten ska vara lösningen. Yallatrappan i Malmö är en del av arbetet.

Text

Region Skåne ska jobba med "lågtröskellösningar" för att få människor att vaccinera sig.

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons

Under vaccinationsfas 3 jobbade regionen riktat mot personer som befinner sig i akut hemlöshet, missbruk och EU-migranter.

Nu när den största delen av befolkningen ska vaccineras under fas 4 riktar regionen sig särskilt till människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden och de med bristande kunskaper i det svenska språket. Det krävs både tillgänglighet när det kommer till information och praktisk vägledning.

Region Skåne har sagt att de ska skulle jobba med "lågtröskellösningar" och att det ska vara lätt för människor att vaccinera sig. Vaccinsamordnare Maria Landgren berättade på en presskonferens den 16 juni att man startat en kampanj på sociala medier på arabiska, farsi och somaliska. Vårdcentralerna har också fått ett uppdrag att vaccinera den som inte kan skaffa e-legitimation.

Annons

Annons

– I vår data från 19 maj visade det att täckningen var lägst bland utrikesfödda från Östafrika, Mellanöstern och Nordafrika. En uppföljning från början av juni visar en förbättring där den gruppen ligger bättre till än bland svenskfödda, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare och vaccinsamordnare i Region Skåne.

Siffrorna är positiva, men Per Hagstam förklarar att det beror på ett annat utgångsläge.

– Vi pratar om de som är 60+ och vid tiden hade fått en dos. Bland svenskfödda låg vi på en 90-procentig täckning, medan siffran för födda i till exempel Mellanöstern var 63 procent, säger han.

Man har dock sett ännu mer förbättringar under försommaren.

– Med några veckors perspektiv ser man att det sker en ökning, men det tar lite längre tid. Det får man ha i åtanke när man sätter in åtgärder, säger Per Hagstam.

– Information sprids från mun till mun och genom lokala aktörer. Man har vänner som vaccinerat sig och man ser att det har gått bra, fortsätter han.

Regionen samarbetar också med lokalt föreningsliv, trossamfund, ideella organisationer och bostadsbolag. Biblioteken kommer vara en plats där man kan få hjälp med bokning av vaccinationstid.

– Det blir mycket uppsökande verksamhet. Det handlar dels om att nå fram med information, men också om att rent praktiskt hjälpa till att boka, säger Per Hagstam.

Frida Grundahl, Homaira Nomani och Sacdiyo Mohamed Farah arbetar alla med projektet Yalla-lotsar.

Bild: Peter Frennesson

På Yallatrappan i Malmö står man i startgroparna för att påbörja ett mer intensivt arbete där fler vaccinerade är målet.

Annons

Föreningens lokaler ligger i Rosengård, men deras arbete sträcker sig över hela staden. Man använder sig av en inarbetad metod: Yalla Lotsar. Om några veckor är de totalt fem lotsar som arbetar med att nå mammor, barn och familjer.

Annons

Fakta

Yalla Lotsar

• Yalla Lotsar är ett projekt på Yalla Trappan, som drivs och ägs av Yallatrappan själva men som finansieras av Svenska kyrkan och Delmos (Delegationen mot segregation) och är i samverkan med Förskoleförvaltningen, Svenska kyrkan och Uppsala universitet.

• Syftet med lotsarna är att minska social isolering, utanförskap, låg tillit till myndigheter och samhället samt att öka antalet barn som inte är inskrivna i förskolan och öka kunskaper kring det lilla barnets hälsa, lärande och utveckling. Projektet Yalla Lotsar har två huvudsakliga mål; dels att stärka föräldrarollen, men också att tillgängliggöra samhällsfunktioner, likt vaccination.


• Målgruppen för Yalla lotsar är asylsökande, nyanlända och utlandsfödda kvinnor med barn i åldern 0-6 år. Yalla lotsarna är kvinnor med egna erfarenheter av migration och med kulturell och språklig kompetens som representeras i hög utsträckning i Malmö.

• Yallatrappan startade för 11 år sedan och är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö med målsättning att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Konceptet utvecklades under förra året tillsammans med Förskoleförvaltningen med målet att öka antalet barn inskrivna i förskolan. Den grenen av lotsarnas arbete kvarstår, men nu med ett ytterligare fokus på att få människor att vaccinera sig.

Annons

Homaira Nomani och Sacdiyo Mohamed Farah har varit med och lotsat sedan starten.

– Vi arbetar mycket uppsökande, det handlar om att finnas på olika föreningar, på gårdarna och på bussarna, säger Sacdiyo Mohamed Farah.

Just nu är fokuset pandemin och vaccination.

– Det som man har mest frågor om är biverkningar. Många blev tveksamma efter det som skrevs om Astra Zeneca tillexempel, säger Sacdiyo Mohamed Farah.

Annons

– Dock har vi märkt av en skillnad. De som var tveksamma innan, framförallt äldre kvinnor, kommer till oss nu och berättar att man vaccinerat sig. Det gör oss väldigt glada, säger Homaira Nomani.

"Vi jobbar för att stärka mammorna och att de ska få egenmakt, kunna ta till sig samhällsfunktioner och indirekt skapar detta goda förutsättningar för barnen", säger Frida Grundahl.

Bild: Peter Frennesson

Fördelen med lotsarnas roll är att man varken är myndighet, skola eller socialtjänst. Detta innebär en trygghet för de familjer som man jobbar med.

– Lotsarna är inte några som kommer betygsätta eller bestämma vilka pengar man kommer få, men ändå en yrkesverksam grupp, en professionell grupp. De kan inte ändra på något eller påverka familjernas liv negativt, säger Frida Grundahl.

– Vi vet att vi behövs och att det innebär en stor trygghet att kunna berätta allt för oss utan att det medför negativa konsekvenser, säger Homaira Nomani.

En annan styrka i gruppen av lotsar är språkkunskaperna.

– Vi pratar persiska, somaliska, swahili, urdu, bengali, pashtou, ryska, hindi, arabiska och engelska. Det är en enorm styrka, speciellt för de i vår målgrupp som inte kan läsa, säger Homaira Nomani.

Annons

Många behöver också stöttning med att boka vaccination.

– Vissa har familjemedlemmar som kan hjälpa till, men de som inte har det och har svårt med det digitala kanske behöver stöttning med 1177, Bank-id och så vidare, säger Sacdiyo Mohamed Farah.

Gänget på Yallatrappan ser fram emot tiden efter pandemin.

– Vi längtar efter att få komma ut till olika föreningar igen, umgås med familjer på de öppna förskolorna och sprida vår verksamhet, säger Homaira Nomani.

– Det kommer bli skönt när vårt jobb blir lite lättare. Och så längtar vi efter att ha fest, fyller Sacdiyo Mohamed Farah.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan