Annons

Annons

Annons

Annons

Malmös stadsdelar från A till Ö

Johanneslust – ett tillhåll för busar och fyllehundar

Malmö är indelat i 136 delområden. Vi betar av dem i bokstavsordning och ur ett historiskt perspektiv. Häng med på Försvunna Malmös ABC-resa.

Text: 

J. Johanneslust.

Johannes var en glad gamäng

som öppnade ett lusthus vid en äng

Delområdena Johanneslust och Håkanstorp har idag mer karaktär av ett sömnigt och barnkärt förortsområde. Annat var det förr, när Johanneslust var ett värdshus dit man åkte med häst och vagn från staden för att dansa och supa.

Det gamla värdshuset Johanneslust vid hörnet av Sallerupsvägen och Håkanstorpsvägen. Bilden togs 1979, tio år innan huset revs.

Johanneslust – eller som det kunde uttalas då det begav sig: Johanneslysst – namngavs troligen efter utskänkaren och restauratören Johan(nes) Magnusson.

Annons

I februari 1869 erhöll Magnusson, enligt Magistratens yrkesregister, tillstånd av att ”å förstadslägenheten Johanneslust försälja vin af inhemsk eller utländsk tillverkning att förtära på stället”.

Annons

Annons för utvärdshuset Johanneslust vid Sallerupsvägen i Malmö, ur Snäll-Posten 1869.

I maj samma år öppnade krögaren sitt etablissemang – för övrigt samma dag som det liknande Fredriksberg på Östra Förstadsgatan slog upp porten.

Magnusson drev också – mellan 1857 och 1873 – hotellet Stockholm på Baltzarsgatan där en viss August Palm kom att hålla det berömda föredraget ”Hvad vilja socialisterna?” år 1881.

Johanneslust låg en bra bit utanför staden på höger sida av Sallerupsvägen och i hörnet av Håkanstorpsvägen, alltså mellan August Falcks lantegendom Tusculanum (sedermera kaféträdgård) och gården Hohög (senare känd som Bödkaregården).

Den som hade penningar, närmare bestämt 12 öre, kunde varje halvtimme från Rörsjöbron (Amiralsbron) ta charabangen – en hästdragen fjädervagn med plats för tolv passagerare.

Enligt premiärannonsen i Snäll-Posten erbjöd värdshuset ”alla slags viner, Bier och Porter, Thé, Caffe, bakelser äfvensom kall mat serveras” och på en ”nyanlagd Dansbana dansas från kl 4 på eftermiddagen efter musik af en utländsk horninstruments-qvintett”. Entré till både trädgård och dansbana kostade 25 öre per person.

Efter några år tycks Johanneslust ha kommit i vanrykte. Bråkstakar från staden sökte sig gärna till ytterområdena och värdshuset var också populärt bland husarerna. Det ”var mest husara som jick ditt och sådana som di kallade för husara tösser” har det berättats, och: ”Johanneslysst va itt tihål fårr busa å fyllehånga”.

Kaffe i trädgården framför Johanneslust. Nils Magnus och hustrun Emma Andersson med barn, respektive och barnbarn. I bakre raden från vänster paret Johanna och Reinhold Andersson, Augusta och Bror Andersson samt Emma Amalia och Nils Arvid Mellberg. Bilden är tagen under andra hälften av 1910-talet. Bild ur släktens fotoalbum.

Annons

Annons

Johanneslust ska ha upphört som utvärdshus vid Johan Magnussons död 1885. Huset kom sedan att bebos av familjen Andersson i fyra generationer, från 1885 till 1960.

— Där växte min mor upp tillsammans med sina sex syskon, berättade Celie Gustavsson för Sydsvenskan 2013.

Hon har inte själv bott där, men det gjorde hennes kusin Margetie Andersson.

— Jag skulle egentligen bli fosterbarn, men min morfar Nils Magnus Andersson ville inte dela på mig och min syster Elisabeth och tyckte att om de nu hade haft sju barn kunde de ha ytterligare två, berättade Margetie Andersson 2013.

Margetie Andersson och hennes syster Elisabeth kom därför att bo på Johanneslust hos sina morföräldrar. Och det hade de ingenting emot.

— Vi hade en fin trädgård som vi kunde leka i och vi klättrade i träd.

Trädgården blev med åren allt mer igenvuxen.

Tidigare hade de varit nio personer i hushållet, men på tjugotalet var det bara två av Nils Magnus och hustrun Emmas egna barn som fortfarande bodde hemma. Nu var det alltså inte längre trångt i huset som man hyrde av kommunen.

– Men vi hade inte hela huset, bara halva. I andra halvan bodde en annan familj. Vi hade ett rum och kök, minns Margetie Andersson.

Celie Gustavsson och de andra barnbarnen kom ofta och hälsade på.

– Det var en fin tid. Morbror Reinhold bodde en bit ifrån, på Sjöbogatan. Han hade varit i Tyskland och lärt sig koka karameller som han sålde, berättar Celie Gustavsson.

Mor Malin i svart hatt med Filip och Börje i vagnen, moster Svea och mormor Emma Andersson i mitten. Hunden hette Flora. Foto ur släktens fotoalbum.

Annons

Nils Magnus körde grus och annat med häst och vagn. Hästarna hade han i en lada på tomten och på stycket odlade familjen grönsaker och potatis. På den tiden låg Johanneslust utanför stan, ända ute vid Håkanstorpsvägen.

– Det var långt till och från skolan. 6:ans spårvagnen gick ju men den hade vi sällan råd med. Man fick gå, minns Margetie Andersson som gick i folkskola på Östra Förstadsskolan.

Annons

Morfar Nils Magnus Andersson dog redan 1933 medan mormor Emma levde fram till 1960. Men det skulle dröja till 1989 innan det gamla värdshuset revs och ytterligare drygt tio innan tomten bebyggdes med flerfamiljshus av större modell.

Inne på gården mellan husen vid Sallerupsvägen (egentligen Håkanstorpsvägen 1) låg utvärdshuset och bostaden Johanneslust fram till 1989. Foto: Martin Andersson

Den gamla krogen har gett namn åt kvarteret som emellertid ligger i delområdet Håkanstorp. Delområdet som idag kallas Johanneslust ligger på andra sidan, öster om Sallerupsvägen. I början av seklet bestod den marken mest av ängar och jordbruksmark.

Över markerna löpte järnvägsspår för tåget till Genarp – rälsen gick längs nuvarande Singelgatan och såklart: Genarpsgatan. Banan öppnades 1894 och lades ned 1948. På 1910-talet anlades Malmö-Simrishamns järnvägs verkstad med lokstallar i området.

Bödkaregården som konstnären Axel Kleimer avbildade den 1928 med Hohögsbacken i bakgrunden.

Vid Sallerupsvägen norra sida etablerade sig Malmö takpappsfabrik och längre österut låg fyra mindre gårdar eller gathus: Grönadal, Emilietorp, Ernstdal och Reingsdal – två av dem ligger där alltjämt, om än svårt sönderrenoverade med adressen Sallerupsvägen 146 och 148.

Annons

Närmast grannen till Reingsdal var gården Hohög som fram till 1935 hörde till Husie som då inkorporerades till Malmö. Gården som också gick under benämningen Bödkaregården, namngiven efter bödkaren Jacob Ifwersson som bodde på gården från 1804. Han hade nämligen en liten verkstad där han tillverkade tunnor, kärnor och smördrittlar. Bödkare är ett gammalt ord för tunnbindare. Någon gång på 1820-talet övergick gården i Kockums ägo, den del av släkten som drev storgodset Bulltofta. På gården bedrevs då omfattande fågelavel.

Läs mer: Värdshuset vid landsvägen.

Annons

1975. Parhus på Johanneslustgatan. Foto: Ernst Henriksson

Efter en brand på 1920-talet återuppbyggdes gården på initiativ av Malmö Förskönings- och Planteringsförening och förvandlades till ett lantligt värdshus som i flera decennier var ett omtyckt mål för Malmöbornas söndagsutflykter, fram till 1956 då en ny förödande brand satte punkt. Och inte ens backarna fick vara kvar. De östliga låg i vägen för inflygningar till Bulltofta och hyvlades av. Den sista låg i vägen för breddningen av Sallerupsvägen. Idag finns bara en viss antydan av gamla Hohög, alldeles vid Inre Ringvägen.

Järnvägen från Östervärn till Genarp till vänster. När tågen kom morgon och kväll fick husmödrarna brått att ta in tvätten. Samma sak på morgnarna när ångloken värms upp i lokstallarna mittemot. Rälsen revs upp i september 1948 och några år senare förvandlades banvallen till Singelgatan. I bakgrunden anas områdets första egnahem. (Tack till Björn Lundquist för bild och info).

Egnahemsrörelsen kom till Malmö på 1910-talet. År 1916 tog Malmö stad initiativ till Egnahemsföreningen nr 2. Två år senare uppfördes 19 fristående egnahem och nio parhus med staden som byggherre. De resterande tomterna såldes till privatpersoner. Området som låg granne med flygfältet Bulltofta kom att kallas "Flygstaden".

Annons

Läs mer: Bulltofta – den medeltida byn som blev flyghamn och Bulltofta flygplats – hela Sveriges port till kontinenten.

Mellan Simrishamnsbanans järnväg – nedlagd 1970 och senare kvarvarande som Staffanstorpsbanan – och Egnahemsområdet nr 2 anlades 1920 koloniområdet Östra Sommarstaden, idag Malmös äldsta bevarade sommarstad.

Yxgränd, Spjutgatans trädgårdssida, cirka 1935. Radhusen ritades av arkitekten Eilert Græbe. Han drev eget arkitektkontor i Malmö 1922–1943, från 1930-talet och framåt tillsammans med Aage Schoug. (Tack till Björn Lundquist för bild och info).

Annons

Efter vidare avstyckning 1933 växte det fram ännu ett egnahemsområde mellan Sallerupsvägen och Genarpsbanan – senare Singelgatan.

Simrishamnsbanans gamla lokstallar har till viss del bevarats och byggts om till ateljélägenheter i två våningar. Samtidigt byggdes 40 nya radhus.

Andra stopp på Försvunna Malmös ABC-resa från A till Ö är Augustenborg, Bunkeflo, Centrum, Djupadal, Eriksfält, Fridhem, Gamla staden, Herrgården och Inre hamnen. Missa inte: Ny serie om Malmös stadsdelar.

Annons

Annons

Andra delområden på J:

Jägersro. Jägersro vida känt som en kapplöpningsbana och köpcentrum. Namnet är dock äldre än så, belagt vid denna plats från 1891. Då tillhörde egendomen Henrik Henriksson. Tidigare kallades ägan ”Pär Annors’ i Káttårp”, det vill säga Per Anderssons i Kattarp.

Läs mer: Jägersro – 110 år av trav, hopp och kärlek och Nya Wessels revolutionerade våra köpvanor.

Jägersro villastad. Ett område norr om kapplöpningsbanan i stadsdelen Husie, bebyggt under 1960-talet med villor.

Fakta

Johanneslust

• Delområde Johanneslust ligger i stadsområde Norr och avgränsas av Sallerupsvägen i söder, av Vattenverksvägen i Norr, av järnvägsområden i väster samt av Flygfältsparken i öster.

• Där finns 415 hushåll varav cirka 16 (43*) procent är singelhushåll.

• Totalt bor där 1 274 personer varav cirka 16 (34*) procent är födda utomlands.

• Av boende 20-64 år förvärvsarbetar 84 procent (67*). Medelförvärvsinkomsten är 397735 kronor per år (363 942*). Uppgift om ekonomiskt bistånd saknas

*) Jämförande siffra för hela Malmö. (Alla siffror är från februari 2021)

Annons

Annons

Till toppen av sidan