Annons

Annons

Annons

Malmö

Sugen på att bada i Malmös kanaler? – låt bli

Trots orenat avloppsvatten, båttrafik och vassa föremål ser man då och då badsugna personer ta sig ett dopp i någon av kanalerna. Det är en dålig idé.

Text

Malmö stad mäter endast vattenkvaliteten vid de allmänna badplatserna, och till dessa räknas kanalsystemet inte

Bild: Peter Frennesson

Annons

Vattenkvaliteten är något som många undrar kring då frågan om bad i Malmös kanaler tas upp. Thomas Persson, miljöchef vid VA Syd, bekräftar det många redan vet eller antar.

– Man ska inte bada i kanalerna. Det är inte en bra idé.

Det beror på att VA Syd bräddar vid Turbinkanalen. Det vill säga: släpper ut orenat avloppsvatten från våra toaletter för att undvika översvämningar och överbelastningar.

– Man bräddar ganska ofta i kanalen och då kommer det naturligtvis spillvatten som innehåller bakterier och virus med.

Uppe till höger i bild: turbinens pumpstation. Härifrån släpps ibland orenat avloppsvatten ut i Malmös kanaler för att undvika översvämningar.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Och trots att det orenade avloppsvattnet släpps ut på en specifik plats i kanalsystemet betyder det inte att övriga delar besparas.

Annons

Vid utsläppsplatsen har en pump installerats som för vattnet vidare mot staden. Det här betyder att det kontaminerade vattnet rinner ut i hamnen antingen genom Slussen eller förbi Malmöhus, och färdas då genom hela kanalsystemet.

Poängen är att det orenade avloppsvattnet inte ska komma ut vid Ribersborgsstranden och därför pumpas i motsatt riktning.

Ingen mäter vattenkvaliteten i kanalen, så vid varje enskilt tillfälle är det omöjligt att veta hur läget ser ut. Hur vattnet mår beror, utöver bräddningen, även på dagvattnet från gator och torg.

Men även utan mätningar kan Thomas Persson garantera att kanalerna så gott som hela tiden är förorenade.

– Det kan självklart finnas undantagsfall då det är tjänligt vatten i kanalen. Men det är i sådana fall mest av en slump.

Enligt Marie Persson, sektionschef vid Park- och gatumiljöenheten vid Malmö stad, är det inte förbjudet att bada i kanalerna. De enda platserna det är straffbart att doppa sig är hamnområden och platser med markerade kablar. Hit hör bland annat området runt Klaffbron vid Universitetsholmen.

Men trots att inget förbud mot att bada i kanalerna gäller så avråder Malmö stad från det.

– Vi hänvisar till till de badplatser där vi tar prover och som finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats, säger Marie Persson.

Annons

Annons

Förutom orent vatten är skälen också att det saknas fungerande ställen att komma i eller ur vattnet samt olycksrisk på grund av båttrafik och eventuella vassa föremål på botten.

I flera etapper har politiker, utan att lyckas, föreställt sig hur de tidigare avloppsdikena ska omvandlas till badplaster. Och drömmen om att kunna svalka sig i Malmös kanaler, så som Zürichborna gör i Limmat, lever ännu kvar hos vissa.

Så sent som i vintras motionerade tre centerpartister i Malmö i kommunfullmäktige om att höja vattenkvaliteten för att möjliggöra bad i kanalerna.

Enligt Thomas Persson skulle den omtvistade avloppstunneln VA Syd vill bygga som en del av sin infrastruktursatsning "Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne" få slut på spillvattnet i kanalerna.

Men om tunneln blir verklighet är ännu oklart, och även om den blir av kommer den tidigast stå klar 2034.

Och även om Malmös kanaler skulle vara helt fria från avloppsvatten i framtiden tror Thomas Persson ändå inte det hade varit speciellt hälsosamt för 2030-talets Malmöbor att simma i dem.

– Att kanalen skulle vara badbar då är en sanning med modifikation, säger han och konstaterar att stadens dagvatten, med all smuts och fågelbajs som det innehåller, kommer fortsätta hamna i kanalen under all överskådlig framtid.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan