Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Undersökningstillstånd och mineralbrytning bör kräva markägarens medgivande.”

Det ska inte vara tillåtet att fritt roffa åt sig annans mark för att bedriva gruvverksamhet, skriver Louise Eklund, Måns Weimarck och Malin Henriksson, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Äganderätten är ett fundament i ett demokratiskt och välmående samhälle. Med ett starkt skydd för det enskilda ägandet skapas förutsättningar för långsiktiga investeringar och ekonomiskt välstånd.

För Liberalerna är det självklart att markägare ska känna sig trygga i sin rätt att, inom tydligt definierade ramar, förvalta och bruka den mark de äger. Men idag är det ett skydd som inte är särskilt starkt för de markägare som har naturtillgångar under sin mark.

Markägare har endast rätt till sin mark så länge som staten inte vill komma åt det som finns under ytlagret. De naturtillgångar som ligger där förfogar staten över och hur de ska hanteras avgör myndigheten Bergsstaten med stöd av minerallagen och mineralförordningen.

Lagstiftningen är utarbetad till förmån för den som vill starta gruvdrift på annans mark. Markägare har små möjligheter att hindra den som vill undersöka om där finns mineraler och i nästa steg överta marken för att använda den för gruvdrift. Det har bland annat skett i östra Skåne där såväl lantbrukare som ett nunnekloster ägde mark som utländska prospekteringsföretag var intresserade av.

Annons

Annons

Lagen måste ta betydligt större hänsyn till markägarens inställning till gruvdrift. Det är fel att en entreprenör ska kunna prospektera och bedriva gruvverksamhet utan markägares samtycke.

Varför har gruvprospektörer större rätt till mark och vattendrag än markägare? Bergsstaten bildades 1637 i en tid när Sverige styrdes av en enväldig kung. Sverige norr om Mälardalen var då synnerligen glest befolkat och till stor del täckt av urskog. Ursprungsbefolkningen i de nordligare delarna sågs inte som svenskar med äganderätt till marken de brukade. Norrland var en tillgång, redo att skördas på naturtillgångar.

Att äganderätten stärks när det gäller mark blir än mer viktigt framöver. Den explosionsartade utvecklingen av batterier till elbilar innebär en ökad efterfrågan på vissa mineraler, varav en del kan finnas i svenskt urberg. Det gör i sin tur att gruvdrift med stor sannolikhet blir betydelsefull för svensk industri och export under lång tid framöver.

Sverige behöver ha gruvdrift, men staten måste säkerställa att den sköts på ett bra sätt. Gruvdrift påverkar både människor och miljö. Buller och vibrationer kan störa naturlivet och de som bor i omgivningen. Gruvdrift ger också biprodukter som slagg och frigör ämnen som varit lagrade i urberget. Grundvattenströmmar och vattentäkter kan påverkas. Staten har ett ansvar för att se till så att hanteringen av gruvdriften tar hänsyn till sådant som miljö, natur och det omkringliggande samhället. Liberalerna driver därför att undersökningstillstånd och mineralbrytning ska kräva markägarens medgivande.

Annons

Annons

Respekten för markägares inställning är en självklarhet för ett fritt och demokratiskt samhälle. Samtidigt ska det finnas en rimlig avvägning mellan privata och allmänna intressen.

De flesta svenskar uppskattar nog möjligheten att fritt kunna ströva i skog och mark även om de inte äger marken. Det finns goda skäl att slå vakt om den allemansrätt som gör att människor kan vistas på stränder, ängar och skogar för rekreation, naturupplevelser och motion.

Allemansrätten bygger på ett ömsesidigt åtagande där markägaren låter okända personer vistas på markerna under förutsättning att besökarna visar hänsyn. Det är en överenskommelse som fungerat väl under lång tid och gett allmänheten tillträde till större delen av den svenska naturen. Men helt andra principer gäller för naturtillgångar som finns under marken. 

Det är rimligt att den enskilde även i framtiden inte ska anses äga de mineraltillgångar som finns under ytskiktet, men markägaren måste få lov att välja om prospektering och gruvdrift ska få bedrivas där. Det ska vara fritt för envar att ströva i skog och mark, plocka svamp och njuta av naturen. Men det ska inte vara tillåtet att fritt roffa åt sig annans mark för att bedriva gruvverksamhet.

Annons

SKRIBENTERNA

Louise Eklund (L), regionråd i Skåne.

Måns Weimarck, medlem i Liberalerna Skåne.

Annons

Malin Henriksson, medlem i Liberalerna Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy