Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Att strandskyddet tas bort innebär inte per automatik att markområden bebyggs.”

Att utifrån Skogsutredningens och Strandskyddsutredningens förslag slänga sig med ord som ”skövling” och ”hotad framtid” när verkliga miljö- och klimatkatastrofer pågår runtomkring i världen är oseriöst. Det skriver Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regelverk behöver anpassas så att de utgår från lokala förutsättningar, skriver Kristina Yngwe.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) säger: ”Arter riskerar att dö ut och allemansrätten hotas.”

En professor i hållbart byggande, Anders Jonsson, anser att vattenkvaliteten i älvarna i Norrland är hotade om Strandskyddsutredningens förslag genomförs.

En miljöorganisation, Fältbiologerna, pratar om skövling av svensk natur och att ”Centerpartiets krav hotar vår framtid”.

En debatt utan proportioner har dragit i gång efter att Centerpartiet vid misstroendeförklaringen mot statsminister Stefan Löfven lade ner sina röster i utbyte mot att den regering han framöver ska leda genomför de reformer för liberaliserat strandskydd och stärkt äganderätt för skogsägare som två statliga utredningar presenterat.

Annons

Material från skogen kan hjälpa Sverige att möta den klimatkris som hotar allas vår framtid.

Annons

Hela Sverige ska kunna växa, men då måste också människor kunna leva, bo och verka i hela landet. Regelverk behöver anpassas så att de utgår från lokala förutsättningar – inte de normer och krav som finns för landets storstäder.

Vad är det då Centerpartiet egentligen vill göra? Både när det gäller skogen och strandskyddet handlar det om att genomföra förslag som Skogsutredningen och Strandskyddsutredningen presenterat. De är utredningar som följer januariavtalets formuleringar som samtliga fyra JA-partier – Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna – har gått med på, och de direktiv som de förhandlat fram.

Ett förslag som Strandskyddsutredningen presenterat är att det generella strandskyddet för små sjöar under en hektar och vattendrag under två meter ska tas bort. Utredningen motiverar det bland annat med att det inte är mycket mark vid små sjöar och vattendrag som skulle tas i anspråk, och att det i elva av 21 län redan finns liknande undantag.

Att strandskyddet tas bort för små sjöar och vattendrag innebär inte heller per automatik att de markområden som berörs bebyggs. Plan- och bygglagen styr hur byggnation får ske och mark- och vattenområden med höga naturvärden omfattas i regel också av andra lagliga skydd, till exempel biotopskydd.

Strandskyddsutredningen föreslår också en utveckling av dagens LiS-områden, landsbygdsområden, där det ska vara möjligt att helt eller delvis upphäva strandskyddet eller ge betydligt mer generösa möjligheter till dispens.

Annons

Annons

Tanken är att landsbygdsområden ska kunna införas i hela landet och baseras på lokala förutsättningar i de specifika områdena. Allt för att skapa ett mer differentierat strandskydd och göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden. Utredningen föreslår också att särskilt värdefull natur eller viktiga allemansrättsliga värden även i fortsättningen ska kunna skyddas.

Men Strandskyddsutredningens och Skogsutredningens förslag på liberaliseringar och förstärkning av äganderätten räcker inte. De innehåller visserligen viktiga steg mot ett differentierat och decentraliserat strandskydd liksom en stärkt äganderätt i skogen, men det behövs ytterligare liberaliseringar. Samtidigt ser Centerpartiet hellre garanterade förbättringar nu än eventuella någon gång i framtiden.

Att utifrån utredningarnas förslag slänga sig med ord som ”skövling” och ”hotad framtid” när verkliga miljö- och klimatkatastrofer pågår runtomkring i världen är oseriöst. Både landsbygden och miljön förtjänar en bättre debatt än så.

SKRIBENTEN

Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan