Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Det är nu viktigt att Malmö universitet – innan klyftorna ökar ännu mer – tar vara på erfarenheter och kunskap.”

Vårt kanske viktigaste uppdrag är att arbeta systematiskt med breddad rekrytering. Det skriver Kerstin Tham och Per Hillbur, rektor respektive prorektor vid Malmö universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Välkomstdag på Malmö Högskola i september 2011. Sedan lärosätet etablerades 1998 har det arbetat systematiskt med breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning, skriver Kerstin Tham och Per Hillbur. Foto: Arkiv

Annons

Idag får många tusen människor i Sverige antagningsbesked till högskola och universitet.

Statistik från UKÄ, Universitetskanslersämbetet, visade nyligen att den sociala snedrekryteringen till högskolan bland unga har ökat under pandemin.

Föga förvånande ökade andelen unga som har föräldrar med högre utbildning bland nybörjarstudenter vid universitet och högskolor höstterminen 2020. Bland unga från studieovana hem finns inte alls samma ökning.

Regeringens satsningar under 2020 på utökning av antalet utbildningsplatser i samband med pandemin har alltså inte inneburit att underrepresenterade grupper sökt sig till högskolan.

Universitet och högskolor har en mycket viktig uppgift att genom utbildning och forskning bidra till att minska de sociala klyftorna i samhället.

Annons

Vårt kanske viktigaste uppdrag är att arbeta systematiskt med breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning. Det är också något Malmö universitet har gjort sedan starten 1998 när lärosätet etablerades för att höja utbildningsnivån i Malmö och i regionen. Sedan starten har en stor andel studenter som kommer från studieovana miljöer rekryterats, men även studenter som har utländsk bakgrund.

Annons

Det är nu viktigt att Malmö universitet – innan klyftorna ökar ännu mer – tar vara på de erfarenheter och den kunskap som har vuxit fram när det gäller att bredda rekryteringen till högre utbildning. Vad som behövs är:

1. En god start för studenterna. Malmö universitet har under åren utvecklat en pedagogik som tar tillvara de erfarenheter, kunskaper och insikter som studenterna för med sig in i sin utbildning. Många studenter behöver introduceras i vad akademiska studier innebär. Det behövs studieverkstäder och biblioteksverksamhet som ger vägledning i vetenskaplig litteratur. Vid Malmö universitet följs studenterna särskilt noga under deras första termin. Uppföljande samtal genomförs med studenter som inte har slutfört sina kurser. Studenthälsan där kuratorer, sjuksköterskor och folkhälsovetare arbetar har också kurser för studenter om hur de kan minska sin stress kring studier.

2. Tidig inblick i den akademiska världen. Sedan starten har Malmö universitet samverkat med Malmö stad kring breddad rekrytering. Ett gott exempel är Näktergalen där studenter är mentorer till barn i åldrarna 8-12 år i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö. Under åtta månader träffas en student och en elev en gång i veckan för att dela varandras vardag och för att vid några tillfällen besöka Malmö universitet och få en känsla för vad högre studier innebär. Även barnens föräldrar får på så sätt en inblick i den akademiska världen. Många Näktergalsbarn väljer sedan att studera på Malmö universitet och bli mentorer åt nya barn.

Annons

Annons

3. Bra lärare och skolor. Att kunna erbjuda en riktigt bra lärarutbildning är kanske högskolornas viktigaste samhällsansvar i en tid när de sociala klyftorna ökar. Under 2020 utexaminerades 814 nya lärare från Malmö universitet och universitetet tillhör de lärosäten i Sverige som utbildar flest nya lärare. Vi satsar särskilt på att forskarutbilda fler lärare, bland annat inom ramen för en forskarskola om lärande i mångkulturella samhällskontexter där ett trettiotal doktorander deltar.

Sverige måste kunna erbjuda alla barn bra skolor med välutbildade lärare som inspirerar till att gå vidare till högre studier. Lärarstudenter kan vara förebilder under sin verksamhetsförlagda utbildning på skolorna.

Just nu genomför UKÄ en tematisk utvärdering av hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering till högre utbildning. Vi ser fram emot resultatet som ska presenteras under 2022. Det kan ligga till grund för hur vi kan fortsätta främja och bredda rekryteringen till högskolan i enlighet med högskolelagen.

Förhoppningsvis kan vi på Malmö universitet dela med oss till andra lärosäten av våra erfarenheter och kunskaper kring breddad rekrytering och deltagande i högre utbildning.

SKRIBENTERNA

Kerstin Tham är rektor vid Malmö universitet.

Per Hillbur är prorektor vid Malmö universitet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan