Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Stärkt äganderätt är ingen lösning. Hur den upptrappade mineraljakten ska stoppas är en komplex fråga.”

Skånska partiföreträdare som vill se en förändring bör kroka arm med varandra och som en enad Skånebänk i riksdagen trotsa bilden av att fler gruvor är en lösning i en hållbar värld, skriver Anita Ullmann, ordförande för nätverket vetoNu.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Så länge partiernas företrädare i Skåne inte vågar stå upp för de lokalsamhällen de representerar så sker ingen förändring, ingen hänsyn kommer att tas till befolkningens vilja, skriver Anita Ullmann
. Bild: Arkiv

Annons

Det är bra att Louise Eklund, Måns Weimarck och Malin Henriksson, företrädare för Liberalerna i Skåne, engagerar sig i den gruvverksamhet som kan komma att hota Skåne (Aktuella frågor 13/7).

Liberalerna i Skåne är som de flesta riksdagspartiers Skånedistrikt kritiska mot att myndigheten Bergsstaten har gett undersökningstillstånd för 22 000 hektar mark i sydöstra Skåne där människor lever och livnär sig ovanför de åtråvärda ämnen som kan finnas under jorden.

Dessvärre är den skånska parti- och blocköverskridande enigheten inte av någon nytta eftersom moderpartierna, som har sina säten i Stockholm, är av en annan uppfattning.

Annons

Annons

Den senaste skånska mineraljakten startade 2018 och hade med all sannolikhet kunnat vara avslutad i år om det inte hade varit för att Liberalerna tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna begärde att samtliga undersökningstillstånd skulle förlängas med ett år.

Till skillnad från vad Louise Eklund, Måns Weimarck och Malin Henriksson påstår är det inte staten som förfogar över de 22 000 hektaren, utan det är mer eller mindre seriösa enskilda prospekteringsbolag och det är de som gynnas av den förlängning som Bergsstaten utfärdat.

Efter tveksamma provborrningsresultat efter metallen vanadin i Hörby och lika ovissa forskningsresultat, finansierade genom statens innovationsmyndighet Vinnova, är det australiensiska bolaget Province Resources nu på jakt efter en köpare för den svenska delen av sin verksamhet. Ovissheten och farhågorna hos boende, besökare och kommunerna har inte blivit mindre med tanke på vem som kan komma att köpa undersökningstillståndet. Kinesiska gruvbolag är den största aktören på världsmarknaden.

Att som Liberalerna, Centerpartiet och Moderaterna å ena sidan slå vakt om enskilda markägares äganderätt, utan att tänka tanken färdigt och fundera över vad det betyder för intilliggande fastigheter, och å andra sidan bidra till att äganderätten åsidosätts genom att undersökningsrätten förlängts ytterligare ett år går helt enkelt inte ihop.

Annons

Hur den upptrappade mineraljakten ska stoppas är en komplex fråga. Stärkt äganderätt, som Louise Eklund, Måns Weimarck och Malin Henriksson förespråkar, är ingen lösning.

Annons

Så länge partiernas företrädare i Skåne inte vågar stå upp för de lokalsamhällen de representerar så sker ingen förändring, ingen hänsyn kommer att tas till befolkningens vilja.

Skånepolitikernas ord ekar tomma och deras pliktskyldiga besök hos de drabbade markägarna är meningslösa så länge partipiskorna viner och den statliga strategin sätter ribban för fortsatt uppmuntran för fler mineraljägare.

Skånska partiföreträdare som vill se en förändring bör kroka arm med varandra och som en enad Skånebänk i riksdagen trotsa den gängse bilden av att fler gruvor är en lösning i en hållbar värld. Det finns svensk återvinningsindustri i världsklass som har potential att bli än mer betydelsefull för landets industri och export än smutsiga gruvor på jordbruksmark.

SKRIBENTEN

Anita Ullmann, ordförande i nätverket vetoNu

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan