Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Forskningen är tydlig: strandskyddet behöver förstärkas – inte försvagas.”

Alla partier har ett ansvar för att uppnå Sveriges miljömål och Parisavtalet. Just nu agerar Centerpartiet i fel riktning. Det skriver Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centerpartiet vill förenkla exploateringen av skogar och stränder, skriver artikelförfattaren. Bild: Arkiv

Annons

Just nu lever vi i jordens sjätte massutdöende av arter – det största sedan dinosaurierna dog ut. Allt enligt en studie i Proceedings of the National Academy of Sciences 2017.

Samtidigt är klimatkrisen akut, med dödliga översvämningar, värmerekord och bränder över hela världen. Både klimatkrisen och artdöden måste bemötas genom kraftfullt ökade satsningar på skydd av natur, konstaterar FN:s forskarpaneler IPCC och IPBES i en ny rapport från juni 2021. Forskarna fastslår att mänsklig exploatering av naturen är en huvudorsak till både klimatkrisen och artdöden.

I rapporten Klimatförändringar och biologisk mångfald från 2020 konstaterar forskare vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet att Sverige behöver göra mer för att skydda och återskapa våtmarker, kuster och skogar.

Annons

Annons

I detta läge vill Centerpartiet förenkla exploateringen av skogar och stränder. Centerpartiets landsbygdspolitiska talesperson Kristina Yngwe kritiserar Fältbiologerna för att vi utifrån de nya statliga utredningarna kring skog och strandskydd talar om ”skövling” och ”hotad framtid” (Aktuella frågor 14/7).

Att Fältbiologerna – Sveriges största miljöorganisation för unga – varnar för katastrofala konsekvenser för naturen om utredningarnas förslag blir verklighet kallar Yngwe “oseriöst”.

När det gäller strandskyddet finns redan idag stora möjligheter till undantag. Exploatering möjliggörs ofta i strid med strandskyddets syften och hotar den biologiska mångfalden.

Ett nytt forskningsprojekt vid Stockholms universitet, NaturDispens, visar att kommuner vid Östersjön oftast inte tar hänsyn till den sammanlagda skada som många enskilda undantag orsakar växt- och djurlivet.

Ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet pekar på samma sak. De flesta ansökningar om undantag från strandskyddet beviljas, något som bland annat har lett till att 500 hektar ålgräsängar – en viktig livsmiljö för flera hotade havslevande – arter har försvunnit. Lars Emmelin, Mårten Dunér och Peter Schlyter, experter och professorer, vill inte heller att strandskyddsutredningens förslag ska genomföras (Aktuella frågor 20/7).

Annons

Forskningen är tydlig: strandskyddet behöver förstärkas – inte försvagas. Allmänheten håller med. Sex av tio svenskar är emot en försvagning av strandskyddet, enligt en opinionsundersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen i april i år. 75 procent vill förstärka strandskyddet där exploateringen gått längst, utmed kuster och vid städer.

Annons

Fältbiologerna är inte ensamma om att stå upp för forskningen och folkviljan. Naturskyddsföreningen, Greenpeace, WWF, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen har alla varnat för konsekvenserna om strandskyddet urholkas på det sätt Centerpartiet nu kräver.

Utöver strandskyddet kräver Centerpartiet också att det ska bli lättare att hugga skog – bland annat på samiska marker i strid med samisk vilja.

Kristina Yngwe beskriver “material från skogen” som något som kan rädda klimatet. Hon missar att den svenska skogsindustrins produkter inte främst blir långlivade möbler och hus, som håller koldioxid bundet på längre sikt. I genomsnitt bränns svenska skogsprodukter upp efter två år.

Skogsbolagen påpekar att nyplanterade träd tar upp koldioxiden, men det är en process som tar åtminstone ett par decennier. Så länge kan det inte dröja innan utsläppen måste minska.

Därför måste alla kalhyggen stoppas, gamla naturskogar skyddas och förlorade skogar och våtmarker återskapas.

Staten bör stödja enskilda skogsägare för att möjliggöra en rättvis omställning av hela skogsbruket till hyggesfria metoder. Markägare vars skogar skyddas måste kompenseras. Riksdagen måste införa samisk vetorätt mot exploatering i Sápmi. Därmed säkras såväl samhällets tillgång till träprodukter som enskildas rättigheter och allas vår framtid.

Annons

Alla partier har ett ansvar för att uppnå Sveriges miljömål och Parisavtalet. Just nu agerar Centerpartiet i fel riktning. Riksdagen och regeringen måste stå upp för naturen. Människors framtid är alltid viktigare än industrins vinster.

SKRIBENTEN

Leo Rudberg, ordförande för Fältbiologerna

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan