AnnonsKraftringen

Återvunnen värme ger kyla i sommarhettan

Under varma sommardagar ökar behovet av kyla, både till arbetsplatser och bostäder. Ett energieffektivt sätt att kyla ner fastigheter är att cirkulera kallt vatten i ledningarna – precis som fjärrvärme fast tvärtom.

Kraftringens fjärrkylaproduktion hjälper till att hålla servrar, känsliga laboratorium och operationssalar på Lunds sjukhus svala under sommarmånaderna.

− I takt med att det blir successivt varmare ökar efterfrågan på kyla. Fjärrkylning är väldigt energioptimerat då det drar nytta av värmen i vårt fjärrvärmenät, säger Martin Gierow, produktchef för värme och kyla på Kraftringen.

Fjärrkyla bygger på samma idé som fjärrvärme. En central anläggning producerar kylt vatten som cirkulerar i ledningarna och kyler fastigheter. Fjärrkyla är både miljö- och kostnadsmässigt mer effektivt än att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat, förklarar Martin Gierow.

− Under sommaren finns det ganska gott om återvunnen värme i vårt fjärrvärmesystem. Den använder vi som drivenergi i vår kylanläggning vilket gör att vi behöver väldigt lite el, säger han.

Det kalla vattnet produceras med hjälp av värmepumpar och en så kallas absoptionskylmaskin och pumpas ut till ett tiotal kunder i Lund, bland annat Skånes universitetssjukhus och flera verksamheter på Ideon-området. Grundidén att det är kallt, i stället för varmt vatten som cirkulerar i ledningsnätet, förklarar Martin Gierow. Kylningen av forskningsanläggningen MAX IV bygger på samma teknik.

− Det är ett cirkulärt system där vi kyler bort värmen från kunderna och får tolvgradigt vatten till vårt system. Kunderna får sedan tillbaka sin värme, säger han.

Även när kvicksilvret kryper över trettio grader fungerar fjärrkylasystemet.

− Förra sommaren hade vi en riktig värmebölja och våra anläggningar klarade det fint. Vi har testat vår kapacitet, säger Martin Gierow.

Vilka miljöer har behov av kyla?

− Dels är det laboratorieutrymmen med höga krav på stabila temperaturer, men även kontor, serverrum och byggnader där man förvarar medicinskteknisk utrustning. Många kunder har ett behov av kyla och vi ser en ökad efterfrågan. Just nu tittar vi på hur vi kan utveckla vår kylaverksamhet, framför allt i Brunnshögsområdet. Det är väldigt intressant ur kylasynpunkt.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan