Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Socialdemokraterna bör rannsaka sig själva.”

Socialdemokratin måste ta initiativ till ökade offentliga investeringar, skriver Niklas Karlsson och Annelie Karlsson, ordförande respektive vice ordförande för Socialdemokraterna i Skåne, tillsammans med Per-Ola Nilsson, ordförande för LO i Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Niklas Karlsson talar vid distriktskongressen 2013 när han valdes till ny ordförande för Socialdemokraterna i Skåne. Partiets ordförande Stefan Löfven lyssnar till vad han har att säga. Bild: Björn Lindgren

Annons

När Socialdemokraterna samlas för partikongress i Göteborg till hösten krävs beslut som präglas av nytänkande och ansvarstagande. Det handlar framförallt om att formulera en offensiv ekonomisk politik som kan fungera som katalysator för samhällsutvecklingen.

Klyftorna i Sverige har sedan 1980-talet ökat i snabb takt. Den rikaste delen av befolkningen har fått bäst utdelning av den politik som förts. Samtidigt har arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer.

Hög arbetslöshet och ökade klyftor skapar utslagning, ohälsa och ökad segregation. I ett sådant samhälle riskerar kriminalitet och otrygghet att slå rot.

Sju år av en socialdemokratiskt ledd regering har satt sina spår. Viktiga steg har tagits för att minska samhällsklyftorna och öka den sociala tryggheten. Det har bland annat skett genom förstärkt a-kassa och förbättrad sjukförsäkring och stora ekonomiska tillskott till kommuner och regioner. Men ännu återstår mycket att göra. Riktningen i reformarbetet måste tydliggöras och tempot öka.

Annons

Annons

De flesta jämlikhetsforskare är överens om att en historisk brytpunkt ägde rum på tidigt 1980-tal. Då började inkomstskillnaderna öka efter att ha minskat under årtionden. Det är också den bild som LO:s granskning av maktelitens inkomstutveckling visar. 1980 tjänade det svenska näringslivets direktörer i genomsnitt tio gånger mer än en industriarbetare. Idag tjänar de nästan sextio gånger mer än en industriarbetare.

Länge dominerade ekonomiska teorier som gör gällande att ojämlikhet är bra för ekonomisk tillväxt. Men forskningen visar på motsatsen. OECD uppskattar att den svenska tillväxten sammanlagt skulle ha varit 7 procentenheter högre om inkomstklyftorna inte hade ökat mellan 1990 och 2010. Allt fler ekonomer – från vänster till höger – är överens om att det finns ett samband mellan jämlikhet och ekonomisk utveckling. De länder som är mest jämlika är också de där medellivslängden är högst, kriminaliteten lägst och där människor mår bäst.

Socialdemokraterna bör rannsaka sig själva och den politik som förts under de år som ojämlikheten ökat, även under de år Sverige har haft socialdemokratiska regeringar.

Socialdemokratin måste ta initiativ till ökade offentliga investeringar för att skapa fler jobb och pressa ned arbetslösheten. Målet om full sysselsättning måste ha högsta prioritet också i den ekonomiska politiken. Ett tydligt sysselsättningsmål behöver införas som konkret anger hur mycket arbetslösheten bör minska under en viss period.

Annons

Annons

För att skapa ett ökat utrymme för offentliga investeringar är det nödvändigt att införa lättnader i det så kallade finanspolitiska ramverket.

Det finns starka skäl för att i budgetsammanhang särbehandla investeringar genom att som grundregel tillåta en lånefinansiering av viktig infrastruktur, som utbyggnad av järnvägar och nationella vägnät.

Investeringar ger mer tillväxt i landet än andra ekonomiska reformer, till exempel skattesänkningar.

Dagens överskottsmål måste ersättas med ett balansmål, som gör det möjligt att balansera utgifter och inkomster över tid. Dessutom bör det vara möjligt att redovisa underskott i de offentliga finanserna under djupa lågkonjunkturer. Allt för att motverka massarbetslöshet.

Finans- och skattepolitiken måste användas som fördelningspolitiskt verktyg för att komma till rätta med de växande inkomst- och förmögenhetsklyftorna. Det är dags att genomföra en omfattande skattereform som bygger på de huvudprinciper som låg till grund för 1990-talets stora reform. Det handlar om att skärpa olika kapitalskatter som har en god fördelningspolitisk träffsäkerhet, lägre skatter på arbete för i första hand breda löntagargrupper, skärpt beskattning av kapital och minskade möjligheter till skatteplanering. Men i motsats till 1990-talets reform bör en omläggning inte vara bunden av kravet på en oförändrad skattekvot.

Annons

Med fler i arbete ökar skatteintäkterna och samhällets utgifter för arbetslöshet, ohälsa och social utslagning minskar. En kraftfull investeringspolitik behöver kombineras med stora välfärdssatsningar för att skapa en hållbar utveckling och ett bättre samhälle.

Annons

SKRIBENTERNA

Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Annelie Karlsson, vice ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.

Per-Ola Nilsson, ordförande för LO i Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy