Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”En stor del av bostadsbristen kan lösas omedelbart om den befintliga bostadsytan omfördelas.”

För att stimulera välbärgade att hyra ut sina sommarstugor i orter som Höganäs eller gästkammare i centrala lyxvillor vill vi införa en skatt på tomma hus och överflödig bostadsyta. Det skriver Neo Korths, Haris Hadzovic och Florind Haliti, som ingår i SSU:s bostadsutskott.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att bygga nytt är inte det enda sättet att skapa fler bostäder, skriver Neo Korths, Haris Hadzovic och Florind Haliti.

Bild: Sven-Erik Svensson

Annons

Alla har rätt till en bostad. Det är en grundläggande rättighet som fastslås i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och är ett mål i svensk grundlag. Samtidigt visar en undersökning av Hyresgästföreningen gjord 2019 att 238 000 unga i åldrarna 20-27 år bor hemma hos sina föräldrar, trots att de hellre skulle vilja bo på annat sätt. Det är nästan en fjärdedel av alla i den åldersgruppen.

Bostadsbristen begränsar människors frihet att välja var de vill bo, arbeta och studera. För att lösa bostadskrisen krävs en ny och mer visionär bostadspolitik.

Det finns många brister i dagens kommunala fastighetsavgift som den som äger ett färdigbyggt småhus ska betala. Storleken beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 349 kronor för inkomståret 2020.

Annons

Annons

Eftersom enbart fastigheten och inte marken beskattas uppmuntrar fastighetsavgiften till markspekulation istället för till ökat bostadsbyggande. Att fastighetsavgiften inte kan överstiga 8 349 kronor gör dessutom att dess andel av inkomsten minskar ju högre inkomsten är. Låginkomsttagare drabbas alltså hårdare än höginkomsttagare.

Fastighetsskatten bör bytas ut mot en markskatt. Genom att beskatta marken istället för fastigheten upphör det att vara lönsamt att äga obebyggd mark som en kapitalinvestering.

För att uppmuntra förtätning i städer utan att slå hårt mot landsbygden måste markskatten vara geografiskt differentierad: högre i städer än på landsbygden.

Stora och mellanstora städer som Lund har välskötta och kapitalstarka allmännyttiga bostadsbolag, men små kommuner har inte samma möjlighet att genomföra satsningar på nybyggen. Det leder till att småstäder på landsbygden som hade kunnat utvecklas till attraktiva bostadsorter förfaller, något som spär på urbaniseringen. Samtidigt byggs det i resursrika kommuner som Lomma alldeles för få billiga hyresrätter, trots att behovet finns.

Lösningen på dessa två problem är den samma. Det krävs ett statligt bygg- och bostadsbolag som har resurser att bygga vad som behövs där det behövs.

Genom att den privata marknaden och kommunala allmännyttan kompletteras av ett statligt bolag kan bostadsbristen på ett systematiskt och övergripande sätt byggas bort i hela landet.

Annons

För att byggtakten ska kunna öka på ett ekologiskt hållbart sätt är det nödvändigt att alla allmännyttiga fastigheter byggs med miljövänliga material och på ett energieffektivt sätt.

För privata bygg- och bostadsaktörer föreslår vi, med bakgrund i Parisavtalets klimatmål, att företag som bygger klimateffektivt subventioneras medan resten beskattas.

Annons

Men en alltför hög byggtakt kan sätta käppar i hjulet för Sveriges klimatmål. Byggsektorn är, enligt Boverket, ansvarig för över 20 procent av landets utsläpp av växthusgaser, men att bygga nytt är inte det enda sättet att skapa fler bostäder.

I Sverige finns 607 664 fritidshus, hus som av olika anledningar står tomma under stora delar av året. Det är nästan sex gånger så många som antalet unga vuxna som inte kan flytta hemifrån. Utöver det lever en del i Sverige i bostäder som är orimligt stora för dem.

Det är inte rimligt att det finns de som bor fyra personer i en 650 kvadratmeter stor villa, med tre våningsplan, i centrala Malmö, samtidigt som många unga inte har råd med en studentlägenhet.

En stor del av bostadsbristen kan lösas omedelbart om den befintliga bostadsytan omfördelas. För att stimulera välbärgade att hyra ut sina sommarstugor i orter som Höganäs eller gästkammare i centrala lyxvillor vill vi införa en skatt på tomma hus och överflödig bostadsyta.

Samhället saknar varken resurser eller tillvägagångssätt för att garantera alla rätten till bostad.

Annons

Det enda som saknas är politisk vilja. Genom att bygga billiga bostäder och använda den befintliga bostadsytan mer effektivt går det att en gång för alla förlägga bostadsbristens mörka epok till historien.

SKRIBENTERNA

Neo Korths, vice ordförande i SSU Skåne, ordförande i SSU Höganäs och ingår i SSU:s bostadsutskott.

Haris Hadzovic, ersättare i Lunds kommunfullmäktige och byggnadsnämnd för Socialdemokraterna, och ingår i SSU:s bostadsutskott.

Florind Haliti, medlem i SSU Malmö och ingår i SSU:s bostadsutskott.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan