Annons

Annons

Annons

Lund – cykelstad i förändring

Nattligt åkande och fylla bakom många olyckor med elsparkcykel

Olyckor med elsparkcykel som kräver sjukvård har blivit dubbelt så många varje år – de tre senaste åren.

Nattligt åkande på helgerna, inte sällan i samband med alkohol, pekas ut som en av bovarna i dramat.

Akutläkare och ortopeder i Lund och Malmö slår nu larm om att olyckorna pressar vården.

Text: 

Emmie Andersson, 37: ”Jag tycker i grunden att el sparkcyklar är en bra grej och är positivt inställd. Men de måste regleras. De parkeras hur som helst - och det borde finnas alko-lås och hastighetsbegränsningar. Jag åker själv då och då och tycker det är märkligt med barn som inte har hjälm när de åker. Min hund hatar elsparkcyklarna. Skäller och håller på.”

Bild: Adam Daver

Annons

Samtidigt placerar uthyrningsföretaget Bolt ut uppåt 500 nya elsparkcyklar i Lund i sommar – närmast en fördubbling av antalet.

Parallellt med den stora ökningen stoppar Bolt uthyrningen mellan klockan 00 och o5 fredags- och lördagsnätter.

Det är enligt Folksams studie just under helgnätterna - ofta i samband med festande – som många olyckor sker.

Inte minst under sommarmånaderna.

Men försäkringsbolagets statistik talar klarspråk även på åretruntbasis.

– Vi har sett en fördubbling av antalet olyckor varje år under de tre senaste åren, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

Den negativa olyckstrenden håller i sig enligt försäkringsbolaget, även om årets siffror bara är framräknade till en bit in i juni.

Annons

Hon hänvisar till en uppdaterad studie som försäkringsbolaget publicerade förra året.

Annons

Christoffer Oldensparr med barnen Novalie, 6, och Noa, 4: ”Det är trist att de här cyklarna ligger och skräpar överallt. Och vissas framfart känns ju rätt farlig, med olyckor titt som tätt. Själv skulle jag inte prova. Och man får hålla i ungarna när man är ute och går. Det gäller att se upp och vara försiktig. Sen tycker jag också det är bekymmersamt att vissa åker flera på cykel. Det är ju varken säkert eller tillåtet!”

Bild: Adam Daver

Flest olyckor med elsparkcyklar inblandade sker enligt tidigare års statistik under sommaren, med en topp i augusti.

– Det finns inget som tyder på att olycksfrekvensen går ner under 2021, det är snarare tvärtom, säger Helena Stigson.

Det snabbt ökande antalet olyckor sätter spår i den lokala sjukvården och har noterats både i Lund och Malmö.

– Problemet är att olycksfall med elsparkcyklar tar upp plats i vården från till exempel äldre som fallit hemma och ådragit sig frakturer, säger Per Bosemark, överläkare vid traumasektionen för ortopedi vid Skånes universitetssjukhus.

Han beskriver en situation som börjat oroa vården allt mer.

– Vi har naturligtvis inga bekymmer med att operera patienter som har trillat på elsparkcykel. Men vi har inte obegränsade resurser. Det finns andra som behöver vård också, säger Per Bosemark.

Hans analys bekräftas av Philipp Martin, akutläkare vid SUS i Malmö, som sett ett ökande antal offer för olyckor med elsparkcykel komma in till akuten den senaste tidsperioden.

Tomas Sundelius, guldsmed med butik i Lilla Fiskaregatan: ”Ibland kommer de lite väl fort och kör i sicksack mellan folk som är ute och promenerar. Det är ju inte bra. Och utan hjälm och till och med två stycken på samma cykel. Själv är jag för gammal för att prova. Balansen räcker inte till. Men annars hade jag inte bangat. Det ser ju jäkligt kul ut. Bara man håller sig inom trafikreglerna ser jag egentligen inga problem.”

Bild: Adam Daver

– Det belastar sjukvården i onödan, just nu när vi kämpar vi med corona, säger Philipp Martin till Sydsvenskan.

Annons

Ökningen på de lokala akutmottagningarna syns tydligast under helger och kvällar.

Enligt Folksams studie inträffar nästan häften av olyckorna (46 procent) nattetid och drygt hälften (56 procent) under helgerna.

Annons

Mer än vart tredje olycksoffer hade alkohol i blodet vid olyckstillfället.

– För att bryta den trenden skulle vi kunna begränsa användningen av elcyklar nattetid, säger Helena Stigson.

De flesta skadade är enligt Folksams siffror män (57 procent), och genomsnittsåldern ligger kring 30 år.

De vanligaste skadorna vid olyckor med elektriska sparkcyklar är enligt studien huvudskador.

Det rör sig ofta om fula ansikts- och tandskador. Sådana har noterats i 44 procent av de registrerade fallen.

De därefter vanligaste skadorna är armskador (37 procent) och benskador (23 procent).

Endast var åttonde av de skadade berättar att de använt någon form av hjälm vid olyckstillfället.

– För att förhindra huvudskador krävs åtgärder för att öka användningen av hjälm – kanske till och med en hjälmlag, säger Helena Stigson.

Slarvigt parkerade eller slängda elsparkcyklar pekas i statistiken ut som en av de viktigaste olycksriskerna.

Bild: Adam Daver

– Möjligen bör man också överväga någon form av hakskydd eftersom vanliga cykelhjälmar inte skyddar käken om man faller rakt fram, ner i gatan.

Just tandskadorna kan enligt Folksams data - förutom att orsaka stort lidande – blir dyra för den som skadats.

Annons

De syns dessutom inte alltid i statistik från sjukvårdens inrättningar, eftersom de går direkt till tandvården.

Olycksoffren står ofta också utan försäkringsskydd, eftersom trafikförsäkring för motorfordon inte gäller för elcykel.

Cecilia Barnes (L), vice ordförande i tekniska nämnden, säger:

– Jag vet att elsparkcyklarna är ett bekymmer i vissa städer. Malmö är ett exempel. Men jag tycker inte det är ett jätteproblem i Lund.

Annons

Vad gör ni i nämnden?

– Jag tycker vi har koll på frågan. Vi ska avläsa augusti och sedan får se vad som händer i höst. Men det är klart att det som kommer från storstäderna är lite oroväckande.

Vad tycker du själv - är elsparkcyklarna ett ofog eller ett nöje?

– Jag är inte överförtjust - snarare försiktigt skeptisk till hela konceptet.

Fakta

Så kan olyckorna bli färre

Forskarna bakom Folksams studie förslår en rad åtgärder för att minska antalet olyckor med elsparkcyklar. Här är några av dessa:

Uthyrningsföretagen:

Gör cyklarna stabilare, gör hjulen större, begränsa uthyrningen nattetid, begränsa hastigheterna, kolla nykterheten digitalt, inför viktkoll så man inte kan åka två, förbättra belysningen, skärp parkeringsdisciplinen.

Kommunerna:

Jobba bort gropar, grus och halka. Fasa ut kantsten vid övergångsställen, rekommendera hjälm, begränsa tillåtna uthyrningstider, begränsa hastigheten, begränsa parkering till vissa platser.

Myndigheterna:

Kartlägg användningen, kartlägg skadebilden, utred försäkringsfrågorna (ta in elsparkcykel under försäkringen för motorfordon), utred hjälmlag.

Källa: Folksam.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan