Annons

Annons

Annons

Lund

Skymmande grönska retar upp Lundatrafikanter

Grönska som skymmer sikten på gång- och cykelbanor är det som Lundabor felanmäler mest såhär års. Även hål i asfalten, dålig belysning och för få cykelställ är återkommande klagomål.

Per Johansson, vars dotter skadades i en cykelolycka, är inte ensam om ha synpunkter säkerheten för fotgängare och cyklister i Lund. Lundaborna är flitiga på att anmäla fel och brister i just cykel- och gångnätet.

Just nu är det vildvuxna grenar och buskar som retar upp flest. Men även hål i asfalten, dålig belysning och för få cykelställ är återkommande klagomål till tekniska förvaltningen.

– Det finns massor med ställen i Lund där växtligheten inkräktar på trottoarer och cykelbanor. Tar du ett steg ut så blir det krockar, sade Lundabon och cykelpendlaren Per Johansson tidigare i ett reportage i Sydsvenskan.

Annons

Sydsvenskan tar har tagit del av de klagomål som kommit in från den första april och fram tills nu. Det är ett femtiotal ärenden utspridda över hela kommunen.

Annons

Per Johanssons dotter skadades i en cykelolycka för ett par år sedan. Sedan dess är han extra engagerad i frågan om säkerhet och framkomlighet på Lunds cykelbanor.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Det handlar både om växtlighet som skjuter ut från privata fastigheter och om kommunal grönska som växer över gator, gång- och cykelvägar. Men det klagas även om ogräs och trasig asfalt.

Sliparebacken, Södra Esplanaden, Annehem, Mossavägen och Persikogatan är några av de gator och områden som förekommer i sammanställningen.

"Hög växtlighet som gör att man inte kan se österut."

"Grönt är skönt... Men ogräset på Korsåkersvägen är ingen skön syn..."

"Häckarna skymmer sikten för bil- och cykeltrafik."

"Häck tvingar ut gående på cykelbanan."

"Taggiga buskar som växer ut över gångbanan."

Även om Lundaborna är flitiga på att anmäla fel och brister på gång- och cykelbanor, så finns det troligen ett gigantiskt mörkertal. Lund är stort och det finns många stora ytor som ska hållas efter.

– Om man tänker på att gång- och cykelnätet i Lund är 37 mil, och att nätet av gångbanor är minst lika långt och att det dessutom finns 30 mil gator och vägar i Lund, så antal är felanmälningar gällande växtlighet relativt liten, säger Anna Karlsson, enhetschef på Trafik och mobilitet i Lund.

– Det är mindre än en anmälan per mil. Samtidigt är vi väl medvetna om att allt inte felanmäls på långa vägar.

Annons

Annons

När tekniska förvaltningen får in en felanmälan då tar man kontakt med den fastighetsägare som berörs. Hen får brev eller lapp i brevlådan med uppmaning åtgärda. Personalen gör även egna inventeringar under högsäsong då grönskan frodas som mest.

Men det gallras hårt bland klagomålen. Tekniska förvaltningens budget räcker för att beskära endast sju procent av den totala mängden grönska varje år. Akuta åtgärder genomförs så snabbt som möjligt. Övrigt planeras in och görs i samband med vinterbeskärning under januari-april

– Även när det gäller kommunens egna planteringar så ber vi dem att klippa. Men de får göra egen bedömning om hur snabbt det ska göras. Är det trafikfarligt så går det fort men annars kan det anstå till vinterbeskärningen, säger Anna Karlsson.

Fakta

Många sätt att felanmäla

Det ska vara lätt att anmäla fel i Lund. Det finns bland annat en digital tjänst för felanmälan gällande gator, cykelvägar, lekplatser, parker, grönområden, idrottsplatser och friluftsbad på kommunens hemsida.
Men det går också att ringa eller skriva på andra sätt eller ta kontakt med sitt medborgarkontor. Det finns även en app för smarta telefoner som heter Felanmälan Lunds kommun.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan