Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Medborgarråd är en lösning på det klimatpolitiska dödläget.”

Klimatfrågan har seglat upp som ett gigantiskt monster som på grund av sin naturvetenskapliga natur inte passar in i de traditionella ideologierna. Partierna vet inte hur frågan ska hanteras, skriver Pontus Bergendahl, klimataktivist i Extinction Rebellion.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bör gå ut med en ny folder – ”När klimatkrisen kommer”, skriver Pontus Bergendahl. FOTO: Ivan Nikiforov

Annons

Fler och fler forskare oroar sig för att människors agerande har satt i gång oåterkalleliga processer som allvarligt skadar jorden och gör att vår chans att överleva är hotad. Samtidigt är det uppenbart att Sveriges rödgröna regering inte är i närheten av att nå de klimatmål den själv har satt upp. Mål som i sin tur har visat sig vara otillräckliga för att nå Parisavtalet och därmed för att undvika en ekologisk och samhällsmässig kollaps. Oppositionen har heller inga lösningar.

Sverige har överlag varit välsignat med ärliga och hårt arbetande politiker som i grunden vill väl. Men idag finns det allvarliga låsningar som gör att de inte är förmögna att hantera vår tids stora ödesfråga; hur vi ska få bukt med klimatförändringarna.

Annons

Den starka politiska polariseringen och de småpartier som riskerar att åka ur riksdagen har skapat en ängslan för att tappa röster. Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) var ovanligt ärlig när han nyligen sade att ”det största politiska hotet är rädslan för att de beslut som vi behöver fatta ska väcka ilska och motstånd, och att man därför inte vågar fatta de besluten”.

Annons

Kortsiktigheten i nutidens politik är slående. Debatten handlar nästan uteslutande om att i efterhand hantera dagsaktuella frågor som coronaspridningen eller gängkriminaliteten. Ingen vågar driva en klar långsiktig politisk linje. Noura Berrouba, rådgivare till tankesmedjan Global utmaning, efterlyser politiska visioner som sträcker sig längre än dagsaktuella maktspel mellan partierna (Aktuella frågor 1/8). Jag kan bara instämma.

Klimatfrågan har seglat upp som ett gigantiskt monster som på grund av sin naturvetenskapliga natur inte passar in i de traditionella ideologierna. Partierna vet inte hur frågan ska hanteras. Lösningen blir att de försöker stöpa om problemet så att det passar in i deras politiska ideologi. Det gör att det uppstår politiska kompromisser som inte är tillräckliga. Ett exempel är hur Centerpartiet driver kortsiktig landsbygdspolitik med förstärkt äganderätt framför att låta skogen lindra klimatförändringarna och artutrotningen.

När politikerna väl försöker göra något kraftfullt och konkret skjuter de ifrån sig ansvaret genom att sätta upp mål och löften om åtgärder långt fram i tiden när den nuvarande mandatperioden sedan länge är över. Ett exempel: Regeringen har satt upp ett mål om koldioxidneutralitet år 2045 men undviker att sätta årliga delmål. Det är lätt att stämma in i Greta Thunbergs uppmaning ”Vi vill inte höra fler tomma ord och löften från de som låtsas ta vår oro på allvar”.

Annons

Annons

Miljörörelsens kritik mot politikernas passivitet möts av tystnad. Politikerna vågar inte ta debatten, för dem verkar det vara ett politiskt självmord att erkänna sina misslyckanden och att föreslå så kraftfulla åtgärder som behövs. Väljarna lugnas som barn som man inte vågar säga sanningen till. Resultatet blir det motsatta och politikerföraktet sprider sig i samhället.

För att lösa det politiska dödläget måste klimatkatastrofens omfattning och akuta läge avpolitiseras genom klarspråk där politiker, myndigheter och forskare berättar hur illa det är. Åtgärdernas effekt måste utvärderas naturvetenskapligt, inte efter en politisk ideologi.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bör gå ut med en ny folder – ”När klimatkrisen kommer” – och regeringen bör tillsätta ett forum likt Forum för Levande Historia med forskare och experter för att sprida informationen till alla delar av samhället.

För att politiker ska få hjälp med att ta de nödvändiga besluten måste demokratin förstärkas med medborgarråd, ett statistiskt urval av befolkningen som tillsammans med forskare och experter tar fram förslag till politikerna.

Medborgarråd har i flera länder framgångsrikt använts för att lösa speciellt svåra och komplexa politiska frågor. På Irland användes ett medborgarråd för att lösa den politiska knuten runt aborter med resultat att grundlagstillägget om förbud mot aborter togs bort. Nu senast utlovade Frankrikes president Emmanuel Macron 15 miljarder euro till klimatet och genom att acceptera förslagen från ett särskilt utvalt medborgarråd kallat Medborgarrådet för klimatet.

Annons

Sverige har inte råd att tappa mer tid. Det ligger ett förslag i linje med Extinction Rebellions krav på medborgarråd på riksdagens bord. Låt oss pressa på så att det blir verklighet så snart som möjligt.

SKRIBENTEN

Pontus Bergendahl, ideell klimataktivist på heltid i Extinction Rebellion.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan