Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”EU-kommissionens linje saknar respekt för hbtqi-personers förutsättningar.”

EU:s migrationspolitik för hbtqi-personer måste förändras, skriver Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi miljöpartister ser med stor oro på inriktningen i EU:s nya asylpolitik som nu förhandlas fram, skriver Alice Bah Kuhnke.

Bild: Fredrik Persson

Annons

Samkönade relationer är kriminaliserade i 69 länder runt om i världen. I sex av dem är de förenade med dödsstraff.

Bland de över 82 miljoner människor som är på flykt finns personer som söker skydd från diskriminering, övergrepp och förföljelse på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det är en grund för skydd enligt såväl FN:s flyktingkonvention som svensk lag och EU:s regler. Likväl finns det många hinder som gör att hbtqi-personer är en särskilt utsatt grupp.

FN:s flyktingorgan, UNHCR, har nyligen genomfört ett stort arbete för att bättre kartlägga situationen för hbtqi-personer på flykt och identifiera hur skyddet för dessa personer kan stärkas. Ofta fortsätter diskrimineringen och utsattheten under flykten eftersom stigmat mot hbtqi-personer är omfattande på många håll.

Annons

Förra året presenterade EU en hbtqi-strategi, för att stärka skyddet för hbqti-personer från diskriminering och förtryck i Europa. Strategin lyfter fram och bekräftar den särskilda utsatthet som råder för hbtqi-personer som söker skydd i EU och ställer krav på att EU:s gemensamma migrationspolitik ska ta särskild hänsyn till det. Ändå lyser det perspektivet med sin frånvaro i de migrationspolitiska förslag som nu förhandlas fram i EU. Det är oacceptabelt. EU måste ta rygg på det arbete som FN just nu genomför för att bättre integrera hbtqi-perspektiv i migrationspolitiken.

Annons

EU:s migrationspolitik för hbtqi-personer måste förändras. Utgångspunkterna bör vara:

• Lyssna till de utsatta.

För att säkra hbtqi-personers rättigheter är det av största vikt att politiker lyssnar till deras upplevelser och behov, när de utformar den faktiska politiken, lagar och regler.

Just det prioriterades när UNHCR i juni utformade sina nya rekommendationer och det bör vara vägledande i EU:s process. EU-kommissionen måste inhämta kunskap från experter, hbtqi-organisationer och hjälporganisationer som jobbar på plats i flyktingläger samt vittnesmål från människor som tvingats fly. Bara då går det att få en politik som tar hänsyn till hbtqi-personers särskilda utsatthet.

Annons

• Grundläggande rättigheter måste väga tyngre.

Vi miljöpartister ser med stor oro på inriktningen i EU:s nya asylpolitik som nu förhandlas fram. Den linje som EU-kommissionen driver, påhejad av konservativa krafter såsom Moderaternas EU-parlamentariker Tomas Tobé, har ett tydligt fokus på effektivitet och återvändande och saknar respekt för människovärdet, grundläggande rättigheter och hbtqi-personers förutsättningar, något som etablerade människorättsorganisationer som Human Rights Watch, Amnesty International och Röda Korset, påpekat.

En human och långsiktigt hållbar migrationspolitik måste bygga på EU:s grundprinciper om icke-diskriminering, jämlikhet och rättssäkerhet. Det är basen för hela EU-samarbetet. Snabbare procedurer vid EU:s yttre gränser får inte ske på bekostnad av de grundläggande värdena.

Annons

• Det måste till samstämmighet och samarbete inom EU.

För hbtqi-personer som flyr undan förtryck är vägen till Europa kantad av faror, med risk för trakasserier och våld likt den situation de flyr från. Mötet med Europa är dessutom ett lotteri. Respekten för och kunskapen kring hbtqi-rättigheter varierar kraftigt mellan olika EU-länder, något som kan resultera i stor fara för den som flyr.

Annons

En gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik måste vara konsekvent, bygga på kunskap och bottna i EU:s gemensamma värderingar och respekt för grundläggande rättigheter. Individens rätt till skydd ska inte påverkas av underliggande föreställningar och stereotypa normer. I Europa ska samma rättigheter och friheter gälla för alla människor.

EU har ett stort arbete att göra. Först när politiker tar sig tid att lyssna på människors erfarenheter och behov går det att hitta långsiktiga lösningar.

I morgon, den 20 augusti, står jag som värd för en konferens i Malmö om migration, gränser och hbtqi-personer på flykt, inom ramen för World Pride. Deltar gör personer som berättar om egna erfarenheter av flykt och förtryck, experter, aktivister och politiker. Under dagen samtalar vi om hur hbtqi-personers situation och rättigheter kan stärkas inom migrationsområdet.

Under Pride är det viktigt att ta tillfället i akt att inte bara hylla kärleken och de kamper för hbtqi-rättigheter som hittills vunnits. De många utmaningar som kvarstår för att säkra hbtqi-rättigheter och likabehandling för alla måste också uppmärksammas.

Annons

SKRIBENTEN

Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker för Miljöpartiet

Annons

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy