Annons

Annons

Annons

Annons

Sverige

Bara var femte ny inom polisen är polis

Regeringen har utlovat 10 000 fler anställda hos polisen fram till 2024.

Samtidigt utlovas 7 av 10 anställda vara utbildade poliser när rekryteringen är klar.

Men av de 5 000 som hittills rekryterats är bara 900 polisutbildade - fyra av fem har anställts civilt.

– Man fattas idag 5 000 poliser för att målet ska uppnås, säger Tomas Stjernfeldt, vice ordförande i Polisförbundet.

Text: 

Bara var femte nyanställd hos polisen är ”riktig” polis. "Det här handlar definitivt inte om 10 000 fler poliser", säger Tomas Stjernfeldt, vice ordförande i Polisförbundet..

Annons

Regeringens löfte att Polismyndigheten ska anställa 10 000 fler medarbetare under perioden 2016-2024 har tidsmässigt kommit halvvägs.

Satsningen har av inrikesminister Mikael Damberg beskrivits som ett rekord i sitt slag.

Men balansen i rekryteringen, mellan polisutbildad och civilanställd personal, svajar i halvtid.

Målet är 70 procent poliser och 30 procent civilanställda i slutet av år 2024.

Idag är siffran 62 procent poliser och resten civila. Totalt jobbar cirka 34 000 personer inom polisen.

Enligt beräkningar från riksdagens utredningstjänst kommer målet med totalt 10 000 fler anställda att bli svårt att nå.

Bara en på fem av de hittills nyanställda har polisbricka.

I en debatt i riksdagen i juni var Mikael Damberg tydlig:

Annons

”Sverige ska ha 10 000 fler polisanställda år 2024 än vad vi hade vid ingången av 2016. Enligt Polismyndighetens prognos kommer målet att nås, och antalet poliser per invånare kommer 2024 att vara högre än 2010”, sa han då.

Annons

Osäkerheten ligger i att det är oklart om det verkligen går att i tid rekrytera och utbilda tillräckligt många poliser fram till 2024.

– Att det tidigt skulle bli en väldigt sned fördelning kunde man räkna ut. Tillgången på utbildade poliser släpar efter, säger polisfackets Tomas Stjernfeldt.

– Det är därför myndigheten har rekryterat den civila delen först.

Tomas Stjernfeldt betonar att han har stor respekt för den omfattande insats alla civilanställda gör och vilken betydelse den personalkategorin har för den polisiära verksamheten.

Men han är kritisk mot den begreppsmässiga sammanblandning han anser finns mellan utbildad polis och civilanställd personal.

Han kallar den rådande oklarheten "olycklig".

– Medborgarna i allmänhet tror att det är poliser i alla typer av anställningar. Där måste politikerna bli tydligare, säger Stjernfeldt.

Hur har det blivit så?

– Det var otydligt från början när man från politiskt håll drog till med en satsning på 10 000 poliser som sen blev till "polisanställda".

– Det här handlar om en satsning på polismyndigheten men absolut inte om 10 000 fler poliser.

Vad leder obalansen i rekryteringen till?

– Med tanke på polisbristen sitter civilanställda och gör sånt som en polis skulle ha gjort om vi hade haft en polis att sätta där.

– Poliser ska göra polisarbetet och civila ska komplettera. Det problemet måste lösas fram till 2025. Det är en jättestor utmaning.

Var syns problemen tydligast?

– Det saknas kompetens överallt i myndigheten. Men tydligast är att det saknas poliser i utredningsverksamheten och i yttre verksamhet.

Annons

Annons

– Bostadsinbrott och andra mängdbrott prioriteras bort eller tar längre tid - eller blir inte utredda alls.

– Och man får prioritera bort brottsförebyggande arbete utom i de allra mest utsatta områdena.

Klarar polismyndigheten att uppfylla regeringens löfte om 10 000 nya anställda till 2024?

– Det kan möjligen gå. Men det kommer att krävas mycket mer än man har gjort hittills.

Vad då?

– En acceleration med omfattande politiska beslut om satsningar.

Hur bör en sådan acceleration se ut, enligt polisfacket?

– Det viktigaste är att se till att poliser inte slutar. Väldigt många la av fram till 2018. Det har blivit något bättre sedan.

Så vad behövs?

– Då krävs det bättre arbetstider och bättre arbetsmiljö. Ska man dessutom fylla polisutbildningarna måste man höja lönerna.

Enligt Tomas Stjernfeldt beror svårigheten att rekrytera poliser på flera saker.

Bland annat har tomma platser på polisutbildningar runt om i landet ställt till det.

– Det tar tid att utbilda en polis. De tomma platserna gör att vi har ett bortfall på fler än 1000 de tre senaste åren, som aldrig kommer in i verksamheten.

– Det är ju de som skulle vara färdiga att gå ut och jobba nu och nästa år.

Hur ska man hålla uppe nivån på polisutbildningen om bristen på sökande gör att alla som klarar kravgränsen kommer in?

– Det viktiga är att man inte börjar tulla på kraven för att komma in eller på att klara utbildningen.

– Det är då vi får riktigt stora problem. Men det har vi inte sett hittills.

Har polisyrket blivit farligare de senaste åren?

– Det är en tuffare arbetsmiljö nu, mer hotfull. Vi började se tendenserna för mer än 10 år sedan. Nu är utvecklingen tydlig.

Annons

– Många tar med det som en parameter när man funderar på om man vill bli polis.

Finns det en genusskillnad bland dem som funderar på att bli polis?

Annons

– Allmänt sett är det främst kvinnor som söker högre utbildningar. Så är det inte hos polisen. Det kan vara en allvarlig signal om hur yrket betraktas.

– Men både män och kvinnor väljer bort på polisyrket grund av riskerna.

Johan Forsell, rättspolitisk talesperson för moderaterna, säger:

– Fler civilanställda är naturligtvis bra, de gör viktiga insatser. Men den stora och skriande bristen just nu är poliser, framförallt i yttre tjänst.

Vad säger du om rekryteringen hittills?

– Vi har hela tiden känt att det finns en uppenbar risk att regeringen löser det här genom att ha många fler civilanställda och färre poliser.

Menar du att det sker medvetet?

– Absolut. Det gör man hela tiden. Regeringen och Mikael Damberg vill ge sken av att det finns många fler poliser nu än tidigare. Men så är det ju inte.

– Justerar man dessutom för att vi har blivit någon miljon fler de senaste åren så är antalet poliser helt oförändrat, eller till och med lite färre på sina håll.

Vad anser ni behövs för att komma i mål med de här 10 000 fler polisanställda - med "rätt" fördelning?

– Jag menar att det behövs ett lönelyft. Vill vi att folk ska jobba i yttre tjänst när det är otryggt och tufft så måste man också titta på risktillägg och bättre betalt för obekväm arbetstid.

– Det går flera hundra tomma platser på polisutbildningen varje år. Samtidigt är det ett stort problem att många som borde ha många år kvar i yrket väljer att sluta.

Annons

– Polisen måste helt enkelt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Det är ett politiskt ansvar att se till att det blir så.

Inrikesminister Mikael Damberg säger:

– Moderaterna drog ner polisutbildningen med 90 procent. Under flera år utbildades för få poliser. Så vi håller på att ta igen ett tapp av poliser.

– Nu har vi startat två nya polisutbildningar och vi har ett högt söktryck på polisen.

Annons

Är det problem att fördelningen av de nyanställda i halvtid är en polis per fyra civilanställda?

– Nej, eftersom det tar tid att utbilda poliser är det bra att myndigheten har anställt civila för att snabbt komma upp i volym och avlasta.

– Det här var enligt plan, det var vad Polismyndigheten ville göra. Från och med nu och framåt anställs i stort sett bara poliser.

Hur ser du på kritiken mot otydlighet från er sida när det gäller vad som är "riktiga" poliser och vilka som är civilt anställda?

– Jag säger själv "polisanställda" varje vecka. Det omfattar båda kategorierna. Där finns ingen otydlighet.

– Och det är bra för polisen att de civilanställda kan avlasta i verksamheten som de gör.

Hur ser du på möjligheten att komma i mål 2024 med 10 000 fler anställda och med rätt balans mellan poliser och civilanställda?

– Det är ett tufft mål att växa så här snabbt. Ingen annan statlig myndighet gör det just nu. Men jag räknar med att vi klarar det. Polismyndigheten menar att det går och jag litar på dem.

Vilka ytterligare åtgärder krävs?

– Sedan 2015 har den genomsnittliga grundlönen ökat med 6 000 kronor i månaden och ingångslönen höjts med 5 800 kronor sedan 2014.

Annons

– Dessutom har myndigheten gjort särskilda satsningar på dem som jobbar kvällar och nätter.

– Jag tror att det var helt nödvändigt. Om man ska klara den snabba tillväxten för polisanställda måste det vara attraktivt att vara polis.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan