Annons

Annons

Skåne

Kris i Region Skånes krisledning: ”Vi behöver hjälp och vi behöver det nu”

Högsta chefen för Region Skånes krisledning anklagas i flera visselblåsrapporter för kränkningar och för att ha orsakat ett internt kaos under pågående pandemi. ”Nu måste någon ingripa”, skriver en anmälare.

Annons

"Nu kan jag inte längre stå och se på hur flera av mina arbetskamrater mår sämre och sämre [...] KSM blir mer och mer en kuliss där allt handlar om hur det ska se ut uppåt och utåt".

Så inleds den första av totalt fem anmälningar som skickats in via Region Skånes visselblåsarfunktion under våren och sommaren.

KSM är inte vilken arbetsplats som helst, utan ansvarar för regionens strategiska säkerhet, krisledning och katastrofmedicinska beredskap – och har en nyckelroll i Skånes hantering av pandemin.

Sedan drygt ett och ett halvt år leds arbetet av områdeschefen Mats E Persson.

Han började med att sjösätta en stor omorganisation, och fortsatte att driva igenom den trots att regionen gått upp i stabsläge och trots att flera erfarna specialister rådde honom att vänta.

Det blev "fruktansvärt rörigt" när stabilitet behövdes som mest, uppger flera medarbetare till Sydsvenskan.

Annons

Och det blev inte bättre av att flera av KSM:s experter – bland annat inom krisberedskap och katastrofmedicin – plötsligt fråntogs arbetsuppgifter och mandat.

Annons

I fyra visselblåsrapporter och en "orosanmälan" beskrivs hur Mats E Persson kränkt medarbetare och utdelat vad som uppfattas som repressalier mot dem som kritiserat honom.

En anmälare skriver att "Region Skånes värdegrund helt lagts åt sidan". En annan gör gällande att "medarbetare känner sig nedtryckta, sjukskriver sig och upplever obehag inför att komma till kontoret [...] Vi behöver hjälp och vi behöver det nu".

En tredje skriver: "Akut!!! Nu måste någon ingripa".

I samma anmälan beskrivs hur områdeschefen kallat in personalen på "frivilliga enskilda samtal" i samband med att den första visselblåsrapporten inkom. Det uppfattades av många som ett försök att ta reda på vem som låg bakom anmälan.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Till slut valde koncernledningen att ta in en extern konsult för att utreda anklagelserna. I början av juni var rapporten, som bygger på frivilliga intervjuer med nitton medarbetare och chefer, klar. Utredaren konstaterar: "Det råder inga tvivel om att arbetsmiljön för tillfället inte är bra".

Annons

Men rapporten får kritik av medarbetare som inte känner igen sig, och menar annat flera formuleringar tonar ner problemen.

Utredaren skriver bland annat att "endast en handfull anger egen faktisk upplevelse av kränkning, tysthetskultur". Och att "en annan handfull personer har upplevt och beskriver hur de blivit av med arbetsuppgifter när de ifrågasatt saker och ting".

Många har reagerat över ordvalet "endast" i ett sammanhang där det samtidigt konstateras mer än hälften av de intervjuade upplevt antingen kränkningar eller repressalier.

I en anmälan beskrivs hur Mats E Persson i en power point som presenterades för enhetschefer ville rangordna personalens "förtroendekapital" på en skala från -5 till + 5. Syftet ska, enligt anmälan, ha varit att lista vilka som är lämpliga respektive olämpliga att ha externa kontakter.

"Helt otroligt men inte förvånande", skriver visselblåsaren.

Mats E Persson vill inte svara på Sydsvenskans frågor utan hänvisar kanslidirektören – tillika biträdande förvaltningschefen – Thorbjörn Lindhqvist.

Annons

– Visselblåsgruppen bedömde det här tillräckligt allvarligt för att göra en utredning och den är gjord med en extern konsult. Den är återrapporterad, och sedan vidtar nästa steg som är handlingsplan och det stöd och support som är aktuellt i sammanhanget, säger han.

Har detta påverkat regionens krisarbete under pandemin?

– Nej, det tror jag inte, det har jag svårt att tänka mig.

Annons

Fyra av avdelningens specialister ska, enligt uppgifter till Sydsvenskan, redan ha sagt upp sig, och ytterligare några är, enligt HR-avdelningen, långtidssjukskrivna.

Men det är ingen personalomsättning som sticker ut, enligt Thorbjörn Lindhqvist.

– Jag kan bara konstatera att en viss personalomsättning har alla organisationer och Region Skåne är inget undantag, säger han.

Hur är situationen just nu?

– Det varken kan eller vill jag uttala mig om. Min förhoppning är att de problem som uppfattas finnas, har vi åtgärdat och sedan ska arbetet fortsätta på det sätt som är tänkt.

Enligt flera källor till Sydsvenskan uppfattar många internt att ledningen försökt tysta ner kritiken. Utredningen, som blev klar i juni, har till exempel fortfarande inte kommunicerats i sin helhet till personalen, utan bara dragits muntligt på ett kortare videomöte.

Annons

Även huvudskyddsombudet på Saco-rådet i Region Skåne, Shiva Lindahl, uppger att hon hållits helt utanför både visselblåsaranmälningarna, utredningen och den handlingsplan som Mats E Persson nu fått i uppdrag att själv ta fram – utifrån de förslag till åtgärder som nämns i utredningen.

– Det får bara inte ske, säger hon.

– När det kommer in visselblåsningar är vi vana vid att facken, och framförallt skyddsombuden får veta vad det handlar om. Men här har man gjort precis tvärtom.

– Vi ser faktiskt väldigt allvarligt på detta.

Shiva Lindahl har fortfarande inte fått se den externa utredningen och Sacorådet har lyft frågan med regiondirektören.

Annons

– Vi ska ha direkt insyn. Det står tydligt i arbetsmiljölagen.

Fakta

Visselblåsarfunktionen

...är till för att medarbetare anonymt ska kunna rapportera om missförhållanden som gäller personer i ledande ställning i Region Skåne.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy