Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Dags för geografisk differentiering av priser på Systembolaget?”

Försäljningen av alkohol sköt i höjden kraftigt i södra Sverige när gränsen mot Danmark stängdes under coronapandemin. Det visar tydligt att Systembolaget borde införa differentierade priser. Lägre alkoholpriser i Skåne skulle stävja utflödet av skattekronor till staten och spara miljön på grund av färre transporter, skriver Jerker Holm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Försäljningen på Systembolagen i södra Sverige steg kraftigt när gränsen coronastängdes. Foto: Geir Olsen

Annons

Den svenska alkoholpolitiken styrs på goda grunder av folkhälsohänsyn. Därtill erhålls stora skatteintäkter från alkoholskatten (16 miljarder kronor 2020) och moms (7 miljarder) på Systembolagets försäljning. Oavsett om målet är att reducera konsumtionen av folkhälsoskäl eller att säkra skatteintäkter säger ekonomisk teori att optimal prissättning ska ta hänsyn till marknaders priskänslighet. Följs denna princip bör Systembolaget sätta olika priser på olika geografiska platser så att kunder med närhet till lägre priser utomlands möter något lägre priser på Systembolaget än andra kunder. Även miljöskäl som onödiga transporter talar för att utreda denna idé.

Det andra kvartalet 2020 stängdes utlandsgränserna för privatpersoner på grund av pandemin. Då steg försäljningen av spritdrycker och starköl på Systembolagen i Skåne med 54 procent respektive 48 procent jämfört med samma kvartal 2019. Motsvarande siffror för Västernorrland som har långt till utlandsgränser var 15 procent respektive 14 procent. I intervjuundersökningar av svenskars alkoholvanor finns inga tecken på förändringar under 2020. Förändringarna i försäljningen i regionerna tyder därför på betydande regionala skillnader i privatinförseln av alkohol. När gränserna stängdes fick skåningarna gå till Systembolaget istället för att åka till utlandet för sina alkoholinköp. För västernorrlänningarna var detta aldrig ett alternativ.

Annons

Annons

Marta Brejwos nyligen presenterade kandidatuppsats på nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet beskriver hur privatinförseln påverkats av pandemin. Hon visar att privatimportörerna agerar enligt grundläggande ekonomisk teori.

Privatinförseln styrs mot varor där relativpriset är lågt utomlands (som för starköl) och där lönsamheten per liter i kronor är stor (som för starksprit). Dessutom spelar avståndet till utlandsgräns en stor roll. Uppsatsen bekräftar tidigare forskning men med statistik baserad på faktisk stängning av gränser. Sådan statistik är svårfångad i normalfallet då nedstängning av gränser i forskningssyfte, med rätta, skulle skapa folkuppror. De stora regionala skillnaderna i privatinförsel gör regionerna olika känsliga för skillnader mellan Systembolagspriser och utlandspriser. Detta innebär att en prishöjning i Sverige av folkhälso- eller skatteskäl får en väsentligt mindre avsedd effekt i Skåne än i Västernorrland eftersom många skåningar då ersätter dyrare svenskköpt alkohol med utländsk.

Annons

Annons

Det bör betonas att geografisk prisdifferentiering inte behöver ge en genomsnittlig sänkning av alkoholpriserna i Sverige eller att priserna någonstans ska vara lika låga som i utlandet. Vidare, bör prisdifferentieringen vara måttlig för att motverka alkoholinköpsresor inom landet.

Mot prisdifferentiering kan invändas att de områden som får lägre priser kommer att ha högre alkoholkonsumtion och större folkhälsoproblem. Detta är sant men enligt viss forskning är detta redan ett faktum, sannolikt på grund av privatinförseln. Sverige kan inte flytta på Danmark eller Tyskland och bestämmer inte över deras alkoholskatter utan måste arbeta långsiktigt med de medel som står till buds, exempelvis genom att verka för enhetliga alkoholskatter inom EU, insatser mot smuggling och langning med mera. Dessutom kräver inte geografisk prisdifferentiering lägre priser jämfört med de nuvarande utan exempelvis att framtida prishöjningar differentieras efter att frågan utretts.

En annan invändning är att prisskillnader är orättvisa. Det kan hävdas att i den bästa av världar borde alla svenskar betala samma pris för samma vara. Nu finns dock reella skäl till en differentiering och geografiska orättvisor existerar sedan länge i betydande dimensioner, inte minst avseende offentlig service. Vidare, förekommer redan geografisk prisdifferentiering på viktiga varor. Exempelvis betalar konsumenter och företag i det södra prisområdet väsentligt högre pris för el jämfört med de i det norra, och detta oavsett om elen säljs av statliga Vattenfall eller av något annat bolag.

Annons

Annons

SKRIBENTEN

Jerker Holm, professor på nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Rättelse: Västerbotten och Västernorrland förväxlades i ursprungsartikeln, vilket ledde till förändringar i vissa siffror. Dessa är nu korrigerade. Slutsatserna påverkades dock inte.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy