Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Tvinga inte fram ny järnväg över kulturbygder, åkermark och skog.”

Moderaterna håller med Miljöpartiet om att mer gods bör flyttas från vägarna till järnvägen och sjöfarten. Men man kan inte, som MP, bortse från att olika transportslag har olika förutsättningar – alla transportslag behövs, skriver moderaten Anders Hansson som sitter i trafikutskottet, i en replik på Emma Bergingers artikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alla transportslag behövs, även lastbilar och personbilar. Därför är det rätt att satsa även på vägarna, skriver debattören. Foto: Helena Landstedt/TT

Annons

I sin debattartikel betonar Emma Berginger från Miljöpartiet (Aktuella frågor 25/8) att transportsektorn behöver göra en klimatomställning för att minska sina utsläpp.

Det finns en samsyn i riksdagen kring att mer gods behöver flyttas från väg till järnväg och sjöfart. Där åsikterna går isär är istället hur detta ska göras och i vilken takt. Man kan inte, som Miljöpartiet gör, bortse från de olika förutsättningar som människor och godstransportörer har för att kunna transportera sig eller sina varor runt om i landet.

Det går inte en järnväg till varje samhälle runt om i Sverige. Bilen är fortsatt synnerligen viktig för att familjer ska kunna få ihop sin vardag. Vi inom Moderaterna inser att alla transportslag behövs. Med det sagt så ska Sverige självfallet arbeta för minskade utsläpp från transportsektorn. Så som Emma Berginger skriver så sker en stadig ökning av försäljningen av elbilar, vilket är positivt. Samtidigt måste då Miljöpartiet förstå att dessa bilar också ska köra på våra vägar. Bara för att deras drivmedel är el så innebär det inte att dessa försvinner från trafikplaneringen. En utbyggnad och underhåll av vägar är således fortsatt viktigt. Detta är dock ingenting som Miljöpartiet vill kännas vid.

Annons

Annons

Moderaterna har sedan 2014 avsatt mer pengar i sin budget än regeringen för vägutbyggnad och underhåll. Därtill lägger vi hela 2 miljarder kronor mer än regeringen på elektrifiering av det svenska vägnätet.

Regeringens bonus-malus-system som gav en bonus på 70 000 kronor vid köp av elbil/laddhybrid har fungerat bra ur försäljningssynpunkt, men problemet är att pengarna är slut.

Den som köper en elbil idag får betala fullt pris och får således ingen bonus. Systemet finansieras av bland annat ökade skatter på dem som redan idag inte har möjlighet att köpa en elbil, vilket blir dubbelt fel. Kritik har också riktats mot att flertalet av de elbilar som säljes med bonusen snabbt finner sina vägar till Norge där de säljs till högre pris till föga gagn för svenskt miljöarbete. En översyn av systemet vore på sin plats.

Lägg slutligen därtill att ökningen av elbilar medför kraftigt ökat behov av el. Var ska denna el komma ifrån? Redan idag upplever vi i Skåne mycket höga elpriser till följd av överföringsproblem från övriga landet. Osäkerheten medför att vi importerar ”sämre” el från andra länder. Flertalet klimatrapporter framhäver att kärnkraft är nödvändig för att nå klimatmålen och möta den elektrifiering som sker. Är Miljöpartiet villigt att ompröva sin ståndpunkt kring svensk kärnkraft?

Moderaterna vill bygga ut våra stambanor för ökad järnvägstrafik. Sedan 2014 har vi lagt exakt samma summa pengar på järnväg i vår budget som regeringen. Vi anser dock att en utbyggnad i möjligaste mån bör ske längs befintlig järnväg och inte tvinga fram nya dragningar över kulturbygder, åkermark och skog. Vi är skeptiska till det synnerligen kostsamma projektet med höghastighetståg som riskerar vara omodernt redan innan utbyggnaden är klar. Fokus bör istället ligga i att binda samman så många orter man kan med befintlig järnväg med ökad kollektivtrafik som följd istället för att endast fokusera på att komma fram snabbt mellan Malmö och Stockholm.

Annons

Annons

Det gläder mig också att Miljöpartiet, likt Moderaterna, vill förbättra förutsättningarna för sjöfarten. Vi vill bland annat se över en sänkning av såväl farleds- som lotsavgifterna, vilka tynger sjöfarten hårt. Dessa avgifter har dock under de senaste fyra åren höjts årligen under Miljöpartiets tid i regeringen. Hur rimmar detta med att vilja ge bättre förutsättningar till sjöfarten?

Omställningen inom transportsektorn är redan igång och den utvecklingen drivs främst av företagen själva snarare än av regeringen. De allra flesta människor vill bidra med att förbättra vår miljö, men förutsättningar är olika både ekonomiskt och geografiskt.

Underlätta gärna kloka miljöval och stärk den moderata tesen att ”det ska vara lätt att göra rätt”, men var inte blinda för att förutsättningarna kan skilja sig åt, till exempel mellan landsbygd och stad. Miljöpartiet måste se skogen trots alla träd.

SKRIBENTEN

Anders Hansson, moderat riksdagsledamot från södra Skåne och ledamot av riksdagens trafikutskott.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan