Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Vänsterpartiet vill använda kollektivtrafiken som ett rättviseverktyg.”

Det pågår en nedrustning av den skånska kollektivtrafikens service som maskeras genom att det som sker kallas för digitaliseringens fördelar, skriver Samuel Hammerå, Vänsterpartiets representant i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet vill att Region Skåne ska köra mer trafik i egen regi, skriver Samuel Hammerå.

Bild: Emil Langvad

Annons

Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som ett utmärkt verktyg att göra samhället lite mer rättvist.

Kollektivtrafik kan minska skillnaderna mellan stad och land. En utbyggd kollektivtrafik gör att människor på landsbygden får närmare till samhällsservice, arbete, studier och fritidssysselsättningar eller för all del till släkt och vänner. Närheten till allt detta skapar en trygghet och ger fler möjligheter för invånarna.

En väl utbyggd kollektivtrafik ger också mer lika förutsättningar oavsett ekonomi. Genom rimlig prissättning och service kan människor som inte är starka ekonomiskt förflytta sig på ett sätt som gör att ekonomin inte begränsar deras möjligheter lika mycket. Om du har bil eller var du växer upp blir inte avgörande för vilka valmöjligheter du har i livet.

Annons

Vänsterpartiet anser till skillnad från andra partier att kollektivtrafik utgör en del av samhällets infrastruktur snarare än en tjänst som människor köper.

Annons

När Vänsterpartiet vill hitta lösningar för att bygga ut kollektivtrafiken på landsbygden svarar företrädarna för alliansen, som styr Region Skåne, med att försöka hitta på nya tjänster som ska ersätta pålitliga busslinjer. De tar bort infrastruktur och ersätter med on demand concept, anropstjänster, som varken testats eller förankrats.

Den terminologi som används avslöjar de styrandes syn på kollektivtrafiken. Säljkanaler, marknadsandelar, nöjd kund-index och affärssegment är ord som dominerar föredragningar under kollektivtrafiknämndens möten. Det bidrar till att fokus inte läggs på att maximera nyttan för invånarna i Skåne, ekonomin blir styrande. Ett sådant synsätt gör att det blir omöjligt att använda kollektivtrafiken som det rättviseverktyg Vänsterpartiet vill att det ska vara för att utjämna skillnader. Kollektivtrafiken styrs mot mer orättvisa förutsättningar med massor av trafik på befolkningstäta platser och ingen trafik på platser där det inte bor lika många människor.

Vänsterpartiet anser att Region Skåne ska ta ett större ansvar än att bara vara en passiv förmedlare av olika tjänster. Kollektivtrafiken är en viktig del i samhällsbyggandet.

Den långsiktiga vinsten av ett samhälle som hänger ihop, där alla har liknande förutsättningar går inte att mäta och därför beskrivs den inte heller i beslutsunderlag eller passar in i den mätbarhetshysteri som råder idag.

Det pågår en nedrustning av den skånska kollektivtrafikens service som maskeras genom att det som sker kallas för digitaliseringens fördelar. Alla resenärer ska helst göra allt digitalt via självservice, bemannade kanaler ska stängas och i den mån de ska finnas kvar ska det helst vara via avtal med privata entreprenörer.

Annons

Annons

Vänsterpartiet ser ett värde i att Region Skåne erbjuder resenärer hjälp från en människa om de önskar det. Det är också bättre om Region Skåne har egen personal på plats på stationer och andra viktiga ställen vid till exempel särskilda händelser.

Under pandemin, som fortfarande pågår, behöver personal från Region Skåne kunna styra upp flöden av resenärer för att säkerställa att inte trängsel uppstår.

De som jobbar inom kollektivtrafiken är avgörande för att den ska fungera. Rimliga scheman, god arbetsmiljö och trygghet är viktiga faktorer för att de ska kunna göra ett bra arbete. Dagens konstruktion där Skånetrafiken upphandlar av trafikföretag ger inte sådana förutsättningar. Trafikföretagen behöver pressa de anställda för att vinna upphandlingarna och det går ut över arbetsmiljö, personaltäthet och arbetsvillkor.

Det borgerliga styret strävar efter att få in fler privata aktörer med pressad personal. Vänsterpartiet vill istället att Region Skåne ska köra mer trafik i egen regi. Då går det att säkerställa att personalen får rätt förutsättningar för att sköta sitt arbete.

Vänsterpartiet kommer framöver att lägga fler förslag för ett samhälle som håller ihop och därmed också för en kollektivtrafik som finns för alla människor – oavsett om de bor i staden eller på landet, är unga eller gamla, har mycket pengar eller inte eller har en smartphone eller inte, för vi vet att samhällen där människor har lika möjligheter är starkast.

SKRIBENTEN

Samuel Hammerå, Vänsterpartiets representant i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan