Annons

Annons

Annons

Bygga på åkermark

Även gröna näringar slår ut den goda jorden

Varje år försvinner flera tusen hektar åkermark för byggen av bostäder, fabriker och vägar. Men även gröna näringar hotar den goda jorden. Den problematiken ställs på sin spets när 232 hektar högbördig skånsk åkermark kan bli byggplats för Sveriges största solcellsanläggning.

El- och jordbruksproduktion samsas i vissa av de solcellsanläggningar som byggts i Danmark. Foto: European Energy.

Annons

Vad behövs mest? Livsmedelsproduktion eller grön el? Eller kan de två näringarna dra nytta av varandra?

Det är knäckfrågor för länsstyrelsen i Skåne när man tar ställning till om en dansk koncern ska få använda 232 hektar åkermark i Helsingborgs kommun för en jättelik solcellspark.

– Hela solcellsbranschen väntar på besked. Frågorna måste få ett svar, säger Ted Bergdahl, kommunikationschef på European Energy.

European Energy är ett danskt företag som driver ett tiotal solcellsparker i hemlandet. Företaget tar nu steget över Öresund för att bygga Sveriges hittills största solcellspark. Och European Energy anser sig ha flera goda skäl för att få bygga en solcellsanläggning på marker där det i århundraden odlats spannmål och vallväxter.

Annons

• Solcellsanläggningen väntas producera 175 GWh per år. Det motsvarar 8 750 villors årsförbrukning av el.

Annons

• Solcellsparken är att betrakta som "ett väsentligt samhällsintresse" eftersom Sydsverige har effektbrist och stort behov av förnybar energi.

• Anläggningen beskrivs som "tillfällig användning" av jordbruksmark. När solpanelerna tas bort kan marken fullt ut brukas för spannmålsodling.

• Dessutom kan jordbruksverksamheten fortsätta med vallväxter mellan solpanelerna.

– Det blir dubbel nytta. Vi räknar med med ett 20-procentigt bortfall i produktionen av vallväxter och ett liknande bortfall av den maximala elproduktionen, säger Ted Bergdahl.

Där som sädesfälten tidigare böjt sig för vinden kan det istället komma vikbara solpaneler. Det är här i Kullabygden, på markerna kring Svedberga, som Sveriges största solcellsanläggning kan hamna. Foto: Björn Lilja

Länsstyrelsen i Skåne är just nu mitt uppe i en tillståndsprövning av anläggningen. Sedan en miljökonsekvensbeskrivning blivit klar ska länsstyrelsen avgöra om Svedberga är en lämplig plats för Sveriges största solcellspark.

Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till betydligt mindre anläggningar, men har inte tidigare haft att göra med en park som kombinerats med fortsatt jordbruksverksamhet.

– Det här ärendet är väldigt viktigt. Länsstyrelsens beslut blir vägledande för andra anläggningar. Här i Skåne sätts standarden för vilken typ av solcellsanläggningar som kan etableras i Sverige framöver, säger Ted Bergdahl.

Annelie Johansson är miljödirektör på länsstyrelsen i Skåne och bedömer chanserna för en solcellspark vid Svedberga som minimala.

Annons

Annons

– Vi har hittills varit väldigt negativt inställda till solcellsparker på god jordbruksmark. Många andra platser är bättre lämpade, säger hon.

Länsstyrelsens tidigare godkännanden har gällt anläggningar på några få hektar. Några har gjort jordbruksfastigheter självförsörjande på el. Andra har legat på mager betesmark eller övergivna industritomter.

Länsstyrelsen ska inom kort kartlägga lämpliga platser i Skåne för solcellsparker. Annelie Johansson ser helst att de hamnar på fabrikstak, varuhustak, tomma parkeringsytor, nedlagda flygplatser eller andra stora och hårdgjorda marker.

– Det senaste året har vi fått ansökningar om väldigt stora solcellsparker. För några år sedan var parken i Sjöbo Sveriges största med en yta på 12 hektar. Nu vill många bygga anläggningar på 100-150 hektar på prima jordbruksmark. Ansökningarna gäller ytor på totalt mer än 1000 hektar, säger Annelie Johansson.

Solcellsanläggningen i Svedberga är inte den enda jätteanläggningen som är på gång. Länsstyrelsen har även fått frågor om en närbelägen solcellspark på 300 hektar. Det är en yta som motsvarar Helsingborgs innerstad.

– All jordbruksmark är skyddad i lag. Vi är helt inne på att även vindkraft och solcellsanläggningar är ett samhällsintresse. Men solceller bör placeras på andra ytor än jordbruksmark, säger Annelie Johansson.

Enligt de danska exploatörerna ger solceller välbehövlig skugga till jordbruksmarkerna. Foto: European Energy.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan