AnnonsSkjöld/Skjöld & Grönvall Leg.Optiker

Därför ska du kolla dina ögon regelbundet

Victor Skjöld, legitimerad optiker på Skjöld/Skjöld & Grönvall i Malmö.

Synproblem kan komma smygande, ibland så långsamt att vi inte märker av dem. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum gå till optikern och göra en grundlig undersökning av ögonen.

– För många är det lika självklart som att regelbundet gå till tandläkaren, säger Victor Skjöld, legitimerad optiker på Skjöld/Skjöld & Grönvall i Malmö.

Kontakta Skjöld/Skjöld&Grönvall för att boka din synundersökning.

De flesta av oss drabbas av grå starr när vi blir äldre. Det innebär att ögats lins successivt grumlas och synen därför blir sämre. Grå starr utvecklas på olika sätt för olika personer, men behöver vid en viss tidpunkt behandlas med operation.

– För att det ska upptäckas i tid behövs regelbunden uppföljning, helst hos en optiker med behörighet att använda droppar vid sina undersökningar, säger Victor Skjöld.

Riktlinjerna för hur ofta man ska göra en hälsoundersökning av ögonen varierar beroende på ålder. Är man mellan 18 och 40 år är det lämpligt att undersöka ögonen vart tredje år, då riskerna för att drabbas av onormala tillstånd i ögonen är avsevärt lägre än senare i livet. Vid högre ålder bör man gå vartannat eller till och med varje år.

Det kan också finnas andra skäl till att göra regelbundna undersökningar. Har man glaukom, grön starr, i släkten är det viktigt med regelbundna synundersökningar och uppföljningar, eftersom det är en ärftlig ögonsjukdom som inte ger några symptom förrän i slutstadiet av sjukdomen.

– Det är den näst vanligaste orsaken till blindhet, säger Victor Skjöld. Bara i Malmö beräknar man att mellan 4000 och 5000 personer har sjukdomen, utan att vara medvetna om det. Det räcker inte med en ögontrycksmätning för att upptäcka glaukom. De flesta av dessa har dessutom normalt ögontryck.

Vanlig synundersökning inte tillräcklig

Det krävs mer grundlig undersökning av ögonen, än att kolla styrkan. Flera sjukdomar och ögonproblem kan upptäckas i tid genom detta.

Att enbart undersöka synskärpan är inte tillräckligt för att upptäcka onormala tillstånd, säger Victor Skjöld.

– Om man bara undersöker synskärpan upptäcker man inte om det finns onormala förändringar i ögat. Det krävs att man gör en mer djupgående undersökning för det.

Med ökande närsynthet följer ökade risker för negativa effekter på ögat. Det finns idag olika metoder för att begränsa närsynthetens utveckling. För detta krävs ingående och avancerade undersökningar och uppföljning.

– Man ska alltid gå till optikern och göra en undersökning om man börjar se dåligt eller får problem med ögonen. I de allra flesta fall är synfel orsaken, men det finns fall där det är mer allvarligt. För att avgöra det krävs en noggrann ögonhälsoundersökning, säger Victor Skjöld.

Kontakta Skjöld/Skjöld & Grönvall för att boka din synundersökning och lära dig mer om hur du tar hand om dina ögon.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan