Annons

Annons

Annons

Malmö

Utredning om sexologbråket klar – ”Ord mot ord”

Malmö universitet har nu utrett anklagelserna om rasistiska kränkningar på masterprogrammet i sexologi. Rayén Kelilnejad, en av få studenter bakom anmälan som är kvar på utbildningen, är nöjd: "Ger tyngd till den kritik vi kom med".

Text: 

Det var under en gästföreläsning om sexuella stereotyper som bråket på masterprogrammet i sexologi blossade upp.

I en flera sidor lång anmälan beskrev åtta studenter flera andra händelser där de upplevt sig trakasserade och diskriminerade under utbildningens gång.

Bild: Sandra Henningsson

Ett av de mer infekterade bråken handlar om en föreläsning om omskärelse. Läraren ska enligt anmälarna ha pratat om judar som en "högljudd grupp" – som ofta använder antisemitism och förintelsen som argument i den offentliga debatten. En student, som själv har judiskt påbrå, tog så illa vid sig att hon lämnade klassrummet efter att ha drabbats av ett "fysiskt och psykiskt stresspåslag".

Annons

Annons

Universitetsjuristen Annika Rosén har försökt gå till botten med anklagelserna genom att intervjua ett tjugotal inblandade. Men den som förväntade sig ett domstolsliknande utslag blir besviken. Ord står mot ord, konstaterar hon om bland annat omskärelseföreläsningen.

Läraren förnekar bestämt att orden föll så som studenterna hävdar och dementerar att hon ska ha hotat att polisanmäla den student som drev ärendet vidare. Att hon faktiskt gjorde en polisanmälan om förtal förklarar hon så här: "Min upplevelse var att jag grundlöst svartmålades som forskare och saknade en arena där mitt perspektiv skulle tas tillvara. Detta, och inte det att en student framfört kritik, låg till grund för mitt beslut att anmäla för förtal."

Syftet med rapporten har inte varit att avgöra huruvida diskriminering förekommit utan att utreda om universitetet levt upp till de krav som ställs i Diskrimineringslagen.

Studenterna bakom anmälan ansåg att de utsattes för hot om repressalier när fakultetsledningen på en anslagstavla meddelade att det kan bli tal om disciplinära åtgärder för den som stör undervisningen.

Utredaren håller inte med.

Däremot anser hon att universitetet uppvisat "viss okunskap om Diskrimineringslagen" och om hur den typen av ärenden ska utredas. Lite av en bakläxa ger hon också sin arbetsgivare genom att uppmana till vidareutbildning om etiska riktlinjer vid användning av sociala medier. En tydlig vink till den lärare som till stöd för den kritiserade gästföreläsaren skrev ett inlägg på twitter om att hon "attackerats av extremister”.

Annons

Parallellt med utredningen har universitetet börjat arbeta med en diplomatiskt formulerad handlingsplan där följande ska prioriteras; "Akademisk frihet och integritet", "studentinflytande", "arbetsmiljö" och "utveckling av pedagogik för undervisning om komplexa och svåra samhällsfrågor".

Annons

Universitetsdirektör Susanne Wallmark fokuserar framåt.

Bild: Håkan Röjder

Känns det som att ni kan gå vidare nu?

– Jag är inte rätt person att bedöma det för jag har inte varit involverad i det som uppstått, säger universitetsdirektör Susanne Wallmark.

– Men i den rollen jag har fokuserar jag på vägen framåt. Det är viktigt att lära sig av detta, oavsett vilka åsikter man haft, och göra det bättre i framtiden.

Av de åtta studenterna bakom anmälan är bara två kvar på utbildningen. Resten har tagit en paus, eller hoppat av. Ett skäl är att universitetet låter den lärare som polisanmält en av studenterna fortsätta som examinator.

– Vi ifrågasätter starkt att vi ska bli examinerade av samma person som vi namngivit i anmälan och som polisanmält en av oss för förtal, säger en av studenterna.

Susanne Wallmark säger att åtgärder har vidtagits:

– Vi har garanterat studenterna en rättssäker examination, vilket inkluderar anonymiserade tentamina samt andra examinerande lärare på andra moment.

Rayén Kelilnejad är en av studenterna bakom anmälan som valt att stanna.

– Jag tycker rapporten är jättebra och ger tyngd till den kritik vi kom med. Detta handlar om strukturella problem och inte om enskilda personer. Det behövs krafttag kring de här frågorna, säger hon.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan