Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Värna den akademiska friheten och ha respekt för varandras perspektiv.”

Den situation som uppstått vid masterprogrammet i sexologi har varit tuff för både lärare och studenter. En lärdom för hela universitetet är att formerna för studentinflytande och akademiska samtal och diskussioner om svåra och komplexa samhällsfrågor behöver vidareutvecklas, skriver Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jag ser fram emot, och uppmanar studenter och medarbetare, att fortsätta föra den interna dialog som krävs för en kreativ och god studie- och arbetsmiljö vid Malmö universitet, skriver Kerstin Tham.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Att värna akademisk frihet och integritet i forskning och undervisning är viktigare än någonsin i en värld som blir alltmer polariserad. Hot och hat mot lärare inom politiskt laddade ämnesområden ökar och rektorer vid universitet och högskolor världen över behöver därför på ett tydligare sätt än tidigare stå upp för de akademiska värdena och värna de mänskliga rättigheterna.

Masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet är unikt i Sverige och väl förankrat i forskningen vid ett av universitetets fem forskningscentrum, Forskningscentrumet för sexologi och sexualitetsstudier.

Det finns i hela samhället ett stort behov av kunskap och kompetens inom sexologi. Studenter och lärare vid sexologiprogrammet är därför eftertraktade på arbetsmarknaden.

Annons

I år har det pågått en turbulent diskussion med anledning av att en grupp studenter påtalat och gjort en anmälan om diskriminering på sexologiprogrammet. Malmö universitet initierade därför i enlighet med diskrimineringslagen en utredning som överlämnades till universitetsdirektören den 23 september.

Annons

Professor Sara Johnsdotter är mycket kritisk mot utredningen och ser den som partisk, politiskt färgad och med förslag på åtgärder som är ideologiskt drivna (Aktuella frågor 28/9).

Universitetsledningen är mycket noga med att värna den akademiska friheten inom såväl forskning som utbildning. Det innebär bland annat att alla kursplaner och litteraturlistor är framtagna i enlighet med de akademiska värdena och kollegiala principerna där ämneskunniga kolleger kritiskt granskar materialet och deltar i besluten

Innehållet i kurserna bestäms alltså inte av förslag som har framkommit i en utredning om diskriminering. Det är också viktigt att påpeka att det nu är jag som rektor som är ansvarig för om, och i så fall hur, utredningen ska ligga till grund för olika åtgärder.

Malmö universitet kommer att fortsätta arbetet med att värna akademisk frihet och integritet och universitetets färdriktning är mycket klar i dessa frågor.

Av stor betydelse är att universitetet har gått från ord till handling när det gäller att värna de akademiska värdena. Ett exempel är att de kollegialt tillsatta fakultetsstyrelserna har fått ett betydligt större mandat att fatta beslut i betydelsefulla frågor.

Annons

Men det behövs även en vidare diskussion om hur lärare och studenter kan värna den akademiska friheten och samtidigt ha respekt för varandras olika perspektiv.

Annons

Den situation som uppstått vid masterprogrammet i sexologi har varit tuff för både lärare och studenter. En lärdom för hela universitetet är att formerna för studentinflytande och akademiska samtal och diskussioner om svåra och komplexa samhällsfrågor behöver vidareutvecklas.

Att parallellt arbeta mer aktivt för att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling är viktigt och i linje med universitetets vision och mål. Det är också något som hela universitetet arbetar med kontinuerligt och där det finns ett stort engagemang hos studenter och medarbetare.

Det har varit en turbulent period vid masterprogrammet i sexologi som är ett av universitetets mest eftersökta program. Nu är det viktigt att hitta konstruktiva vägar framåt för både stärkt studentinflytande och öppna akademiska diskussioner.

Jag ser fram emot, och uppmanar studenter och medarbetare, att fortsätta föra den interna dialog som krävs för en kreativ och god studie- och arbetsmiljö vid Malmö universitet.

SKRIBENTEN

Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan