Annons

Annons

Annons

Annons

Coronapandemin

Region Skåne höjer vaccinationstakten

Vaccinationstakten i Skåne ligger just nu på den lägsta nivån sedan början av februari. Färre än 18 000 skåningar har vaccinerat sig på en vecka. Region Skåne ökar nu takten genom covidvaccinering på alla skolor och öppet hus på alla vårdcentraler.

Regiondirektör Alf Jönsson och smittskyddsläkare Eva Melander hoppas på en kraftigt ökad takt i vaccineringen i Skåne. Bild: Johan Nilsson/TT.

Annons

Just nu är 77 procent av alla skåningar fullvaccinerade, 81 procent har fått sin första vaccindos. Det är en ökning med några tiondels procentenheter sedan förra veckan.

Enligt regionledningen duger inte den vaccinationstakten. Därför sätter man in en rad åtgärder för att öka vaccinationsviljan. Ett av de mest effektiva verktygen har varit mobila vaccinationsteam, som sökt sig ut i bostadsområden med särskilt låg vaccinationsgrad.

Nu vidtar Region Skåne två åtgärder som ska öka vaccinationstakten från en rekordlåg nivå.

• Måndagen den 11 oktober kommer vårdpersonal från Region Skåne ut till länets samtliga skolor för att under två veckor vaccinera barn i åldern 12-15 år.

• Lördagen den 16 oktober håller Skånes samtliga vårdcentraler öppet hus för att ge alla skåningar som inte vaccinerat sig en chans att enkelt låta sig injiceras med dos 1 eller dos 2.

Annons

Annons

– Intresset för att vaccinera sig med dos 1 har klingat av. Vi kan bättre. Vi vill komma upp i så hög vaccintäckning som möjligt för att undvika smitta, sjukdomar och belastningar på sjukvården, sade regiondirektör Alf Jönsson när de nya åtgärderna presenterades på en presskonferens på onsdagen.

– Vi behöver våra vårdplatser till annat.

Enligt smittskyddsläkare Eva Melander har en hög vaccinationsgrad blivit viktigare sedan det i Skåne synts tecken på ökande covid 19-smitta i två åldersgrupper: bland dem som är 40-49 år och bland dem som är äldre än 80 år.

Region Skåne går nu in för att underlätta för skåningarna att få en spruta. Vaccinatörerna söker sig i ökad grad till platser där människor finns.

Nästa lördag hoppas man att så många människor som möjligt befinner sig på de skånska vårdcentralerna.

– Vi hoppas att vaccinationstakten ska öka genom att ha öppet hus på vårdcentralerna. Det ger värdefull draghjälp. Västra Götaland hade en liknande satsning nu i helgen. Det sägs ha gett gott resultat, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

När barnvaccineringen inleds erbjuds 67 000 skånska barn en första och andra dos vaccin.

– Vi går inte på födelseår. Man måste ha fyllt tolv år för att vaccineras. De får den första dosen under vecka 41-42, en andra dos under vecka 47-49, säger Maria Landgren.

Därutöver kommer de barn som fyller tolv sent på året att vaccineras under början av 2022.

Annons

Barnvaccineringen ställer krav på hjälp till dem som är spruträdda och kanske får blodtrycksfall inför en vaccinering. Enligt Skånes hälsovårdsdirektör Pia Lundbom är det en inarbetad rutin.

Annons

– Skolsköterskorna är vana vid spruträdsla. Det är viktigt att den som är spruträdd talar om det i förväg. Erfarna sjuksköterskor vet hur man talar lugnande med barnen. De har sina tips och trix, säger Lundbom.

Det som kan vara mer problematiskt är att varje barn måste ha med sig ett samtycke från vårdnadshavarna. Skolorna har haft ont om tid att få in sådana intyg. Det innebär att vissa barn måste vaccineras senare än sina skolkamrater.

Region Skåne förbereder sig också för att i höst ge en tredje vaccindos till en stor grupp äldre:

• 8000 personer med "kraftigt nedsatt immunförsvar" ska få en extrados för att öka sin immunitet mot covid-19.

• I nästa vecka inleds vaccinering med påfyllnadsdoser vid alla särskilda boenden runt om i Skåne. Därför senareläggs årets vanliga influensavaccinering. Det är dock ovisst hur många som vill ha denna tredje dos.

• De som får hemsjukvård eller hemtjänst med omvårdnadsbehov ska få en tredje vaccindos – och influensavaccin.

• Även alla övriga skåningar som är 80 år eller äldre ska erbjudas influensavaccin och en tredje dos covid 19-vaccin. Den som är frisk kan få båda dessa vaccin samtidigt.

Fakta

Vaccineringen i Skåne

Covidvaccineringen i Skåne pågår sedan 39 veckor.

Hittills har drygt 860 000 skåningar fått minst en spruta, cirka 910 000 är fullvaccinerade.

Vaccinationstakten nådde en kulmen strax före midsommar. Då vaccinerade sig 114 000 personer på en enda vecka.

Takten har minskat successivt sedan andra veckan i augusti – från 67 000 vaccindoser per vecka till knappt 18 000 i förra veckan.

Så låg har vaccinationstakten inte varit sedan första veckan i februari.

Källa: Region Skåne.

Till toppen av sidan