Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Vi är stolta, men inte nöjda. Vi vill mer för Skåne.”

Pandemins konsekvenser för Skåne är svåra att överblicka. Men nu gör vi omfattande satsningar, skriver företrädare för alliansen, som styr regionen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är av avgörande betydelse att tåg- och busstrafiken fungerar i hela Skåne. Vi avsätter därför en halv miljard extra för att säkra en fungerande kollektivtrafik, skriver artikelförfattarna.

Bild: Emil Langvad

Annons

Tillsammans har Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styrt Region Skåne sedan hösten 2018. Idag presenterar vi den sista budgeten för mandatperioden. Vi gör stora satsningar på primärvården, tillsätter en kögeneral och gör en bredbandssatsning.

Skåningarna ska ha tillgång till en förstklassig vård i framkant. Därför tillskjuter vi 145 miljoner kronor när det gäller läkemedel och köper in en avancerad robot som ska bistå vid komplicerade operationer. Vi stärker också psykiatrin, cancervården, ambulansvården och avsätter cirka en halv miljard kronor för att rädda en sargad kollektivtrafik.

Vid tillträdet var vi fast beslutna att göra allt vi kunde för att infria de löften vi gått till val på. Vi ville ta krafttag mot den ökade psykiska ohälsan, korta köerna i vården, öka tillgängligheten i både kollektivtrafiken och på vägarna. Den viktigaste förutsättningen för att kunna genomföra våra löften var att få ordning på ekonomin: Därför fick vi börja med att skuldsanera efter det tidigare styrets, Socialdemokraternas, oansvariga politik.

Annons

Annons

Det gav resultat. Bokslutet 2019 visade på ett rejält överskott. Den destruktiva utvecklingen med växande vårdköer hade hejdats – 2019 blev köerna kortare, väntetiderna minskade och tillgängligheten ökade. Rekordmånga resor, 170 miljoner, gjordes i den skånska kollektivtrafiken 2019.

Sedan kom covid-19. Pandemins konsekvenser för Region Skånes verksamheter och för alla som bor i Skåne är svåra att överblicka. Covid-19 har orsakat stort mänskligt lidande, död och sjukdom. Pandemin har också gett ekonomiska konsekvenser. Arbetslösheten har ökat i Skåne och företag har gått i konkurs. Region Skånes verksamheter har drabbats ekonomiskt. Ett kraftigt minskat resande fick konsekvenser för Skånetrafikens intäkter. Kostnaderna för vård av infektionssjuka ökade dramatiskt samtidigt som annan vård ställdes in, något som gjorde att köerna i vården växte.

Nu ser vi slutet på pandemin, och det är tid att blicka framåt. I den budget som presenteras idag återvänder vi till våra vallöften från 2018 samtidigt som vi tar hänsyn till de effekter som pandemin har haft. Den positiva utveckling med kapade köer som syntes under 2019 hejdades av covid-19. Därför satsar vi nästa år 700 miljoner kronor på insatser för att minska köerna. Bland annat inrättas en kögeneral med ansvar för att samordna väntelistor och vårdens kapacitet i regionen.

Annons

När vi tillträdde lovade vi en miljard kronor mer till primärvården under mandatperioden. Det löftet infriar vi nu, genom att lägga ytterligare 278 miljoner kronor för att stärka den nära vården. Bland annat ska Familjecentraler som erbjuder en sammanhållen och nära vård genom hela livet inrättas.

Annons

Vi lovade också att ta krafttag mot psykisk ohälsa. Vi tillför totalt 35 miljoner kronor för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och för att utveckla äldrepsykiatrin. Den psykiatriambulans som startade som ett pilotprojekt 2020 permanentas. Totalt tillför vi 45 miljoner kronor till ambulansverksamheten i Skåne för att säkra snabba och säkra transporter till sjukhus vid akuta tillstånd oavsett var i Skåne man bor.

Vi gör en stor satsning på cancervård och investerar bland annat i en avancerad robot som ska modernisera operationsavdelningen på centralsjukhuset i Kristianstad. Vi vill i möjligaste mån ge skåningarna tillgång till de bästa medicinska behandlingarna och skjuter därför till 145 miljoner kronor för att kunna satsa på nya och förbättrade läkemedel.

När nu vardagen återvänder är det av avgörande betydelse att tåg- och busstrafiken fungerar i hela Skåne. Det är därför vi avsätter en halv miljard extra för att säkra en fungerande kollektivtrafik.

Annons

Pandemin har belyst vikten av digital täckning i hela Skåne. Oavsett om människor bor i tätort eller glesbygd, i norra, södra, östra eller västra Skåne, ska de ha tillgång till internet. Vi satsar därför 25 miljoner kronor på att öka takten på utbyggnaden av bredband.

Region Skåne står inför investeringsbehov i mångmiljardklassen de kommande åren, framför allt i sjukhusbyggnader. En ekonomi i balans gör kommande investeringar möjliga och tryggar därmed skåningarnas tillgång till sjukvård.

Annons

En god sjukvård kräver mer än byggnader, läkemedel och avancerad utrustning. En god vård kräver kompetent och engagerad personal. Personalen i den skånska vården har visat prov på bådadera under pandemin. Vi hoppas att den satsning vi gör på att utöka friskvårdsbidraget för alla anställda i Region Skåne ska bidra till nödvändig återhämtning för alla som arbetat hårt under en utmanande tid.

När vi nu presenterar denna mandatperiods sista budget sluter vi cirkeln och skapar förutsättningar för att de löften vi gav våra väljare 2018 ska kunna infrias – kortare köer, mer resurser till primärvården, ökad tillgänglighet till psykiatrin och en kollektivtrafik för hela Skåne. Vi är stolta, men ännu inte nöjda. Vi vill mer för Skåne.

Annons

SKRIBENTERNA

Carl Johan Sonesson (M), ordförande för Skånes regionstyrelse.

Gilbert Tribo (L), regionråd i Skåne och gruppledare

Annette Linander (C), regionråd i Skåne och gruppledare

Per Einarsson (KD), regionråd i Skåne och gruppledare

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy