Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Det måste kunna finnas fall då barnets bästa går före utlänningslagen.”

Domstolars beslut i enskilda fall kan inte, och ska inte, ändras i efterhand av politiker. Men vi som har fått politiskt förtroende av medborgarna måste dra slutsatser för framtiden. Det skriver Juno Blom, Liberalernas talesperson i barnrättsfrågor, och hennes partikollega Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När den treårige pojke, som i medierna kallas Tim, var elva dagar fattade socialnämnden i hans hemkommun Landskrona beslut om att han skulle omhändertas enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Foto: Privat

Annons

De flesta föräldrar vill sina barns bästa och har förmåga att förse dem med det. De ger barnen fysisk och emotionell trygghet. Mat på bordet och godnattsaga på kvällen. Men det finns situationer då föräldraskapet brister och därför har Sverige en lagstiftning som ska garantera att barn får den omsorgen på annat sätt.

Den moraliska utgångspunkten för lagstiftningen är att föräldrar inte har rätt till sina barn. Barn har däremot rätt till sina föräldrar. Därför försöker samhället värna barns umgänge med föräldrarna även om de placeras i familjehem. Det kan till exempel handla om föräldrar som på grund av beroendesjukdom eller psykisk ohälsa inte kan ta hand om sina barn, men som en dag kan det efter att ha fått rätt stöd från socialtjänsten.

Annons

När den treårige pojke, som i medierna kallas Tim, var elva dagar fattade socialnämnden i hans hemkommun, Landskrona, beslut om att han skulle omhändertas enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Annons

Sedan Tim var fyra månader - i praktiken hela sitt liv - har han vuxit upp i ett familjehem i sydöstra Skåne. Pojken har alltså aldrig levt tillsammans med sin biologiska mamma och hans pappa finns inte med i bilden.

Varken Tims mamma eller han själv har uppehållstillstånd i Sverige och nyligen meddelade Migrationsöverdomstolen att den inte beviljar prövningstillstånd av beslutet att Tim ska utvisas. Det sker till ett land där han inte känner någon och där man talar ett språk som han aldrig har hört.

Domstolars beslut i enskilda fall kan inte, och ska inte, ändras i efterhand av politiker. Men vi som har fått politiskt förtroende av medborgarna måste dra slutsatser för framtiden.

Liberalernas och vår slutsats är att lagstiftningen måste ses över. Ett omhändertagande enligt LVU sker med utgångspunkt i barnets bästa. Det gäller alla barn, även de som söker uppehållstillstånd enligt utlänningslagen.

De skyddsmotiv som ligger till grund för ett barns omhändertagande måste beaktas på likvärdigt sätt, oavsett barnets ursprung. I de sällsynta situationer där mycket små barn omhändertas enligt LVU och har bott flera år i en annan familj – den enda familj de känner – anser vi att vårdnadsöverflytt eller adoption bör övervägas.

Därför begär Liberalerna en översyn av regelverket för hemtagningar, alltså återförening av barn med deras ursprungliga vårdnadshavare, oftast de biologiska föräldrarna.

Annons

Annons

Frågan om hemtagning aktualiserades efter det tragiska fallet med Esmeralda, ”Lilla hjärtat”, som togs ifrån sitt trygga familjehem och avled hos sina biologiska föräldrar.

Viktigast vid beslut om hemtagning måste vara barnets bästa. Det måste väga mycket tungt om ett barn länge bott i ett familjehem, byggt sin anknytning till familjehemsföräldrarna och känslomässigt uppfattar dem som sina föräldrar.

Idag ska en socialnämnd överväga vårdnadsöverflytt efter tre års familjehemsplacering. Liberalerna anser att vårdnadsöverflytt bör kunna ske redan efter två år för barn som aldrig levt med sina biologiska föräldrar. Det är viktigt att också se över hur bestämmelserna i LVU och utlänningslagen förhåller sig till varandra.

Det måste kunna finnas fall då barnets bästa går före utlänningslagen. Det behöver framgå av lagstiftningen att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i sina bedömningar av sådana fall ska ta hänsyn till socialtjänstens underlag, till psykolog- eller läkarutlåtanden och övriga yttranden i dessa frågor. Och på samma sätt som i andra fall som gäller hemtagning av omhändertagna barn behöver det vägas in vilka konsekvenserna blir för det enskilda barnet.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö. Vårt ansvar som vuxna är att ge dem det.

SKRIBENTERNA

Juno Blom (L), talesperson i barnrättsfrågor.

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan