Annons

Annons

Annons

Annons

Malmö

Den klassiska travbanan Jägersro blir bostadsområde

5 000 bostäder byggs – och det blir allt från småhus med egna trädgårdar till höghus på sjutton våningar. Nu ska den klassiska gamla travbanan bli bostadsområdet Jägerspark.

Text: 

Skiss: Fojab

Annons

Jägersro Travbana ska flyttas österut till en ny arena 2023. Kvar blir ett område där mellan 4 000 och 5 000 bostäder kan byggas. Det ägs av bolaget SMT, alltså Skanska, MKB och Tornets gemensamma fastighetsbolag.

I februari satte Malmö stad igång med ett planprogram och tre arkitektbyråer fick i uppdrag att fila på hur stadsdelens skulle kunna utformas. Nu står det klart att Fojabs förslag – Jägerspark – vann.

Själva bebyggelsen i stadsdelen ska delas upp i vad Fojab kallar urbana byar.

– Det är ett stort område. Vi bryter ner det i mindre enheter som är urbana byar. Där är vissa saker gemensamt som vilken typ av bebyggelse det är. Höjderna varierar mellan byarna, säger Magdalena Hedman, ansvarig på stadsutveckling på Fojab.

Annons

Husen kan vara mellan 2 våningar och 17 våningar, men de flesta kommer att vara mellan fem och sex våningar.

Annons

– Närmast de stora vägarna Agnesfridsvägen och Jägersrovägen tänker vi oss några torn. Där planeras högre bebyggelse, säger Magdalena Hedman.

Stråken är markerade rött och parken syns i mitten Skiss: Fojab

Mot Jägershill, koloniområdet, däremot ska det byggas lägre.

– Där tänker vi oss inslag av småhus och radhus, med egen täppa, säger Magdalena Hedman.

Förslaget innehåller tre stråk , som knyter an till de gång- och cykelstråk som redan löper genom Malmö.

I nya Jägersro mynnar stråken ut i en park, på tre hektar, ungefär stor som tre fotbollsplaner.

– Parken ligger huvudsakligen där den befintliga travbanan ligger, plus läktaren och korsvirkeshuset, säger Magdalena Hedman.

Grönska finns på fler ställen i den nya stadsdelen, enligt henne:

–  Vi har också flera gröningar och grönska längs gatorna.

Det ena stråket blir en fortsättning på Rosengårdsstråket och vidare österut till det nya området.

Sedan blir det ett nytt stråk från parken till den nya travbanan som anläggs alldeles öster om stadsdelen.

– Det stråket löper från Persborgs station österut rakt in i vårt område, till parken, säger Magdalena Hedman.

Från Jägersro centrum kommer ett köpmannastråk att byggas.

– Det är det urbana stråket. Där tänker vi oss kommersiella funktioner, service, loppisar och bazaarer. Därefter går stråket norrut, förbi vår park och ut mot naturområdet Husie Mosse, säger Magdalena Hedman.

Annons

Annons

Det finns också planer på ett bad i den nya stadsdelen, en ekopool.

–  Det var en idé som vi hade att parken skulle innehålla en typ av badplats i östra Malmö, någonting som lockar fler än de som bor i stadsdelen. En ekopool är en naturlig badplats där vattnet renas naturligt i olika steg, säger Magdalena Hedman.

Fojab vill också bevara lite av den gamla travbanan, till exempel dagvattendammen och tre av domartornen.

– De är speciella i det här området. Ett av dem hamnar i parken och vårt förslag är hitta ny funktion, kanske som tehus eller kafé, säger Magdalena Hedman.

Dessutom byggs en rad förskolor och skolor i området. De ska samlas vid parken så att de blir lätta att nå med hjälp av de tre stråken genom området.

När Fojab är klara med strukturplanen ska Malmös stadsbyggnadskontor färdigställa planprogrammet. Det kan ta ett par år. Därefter arbetas detaljplaner fram. De första husen kan vara färdiga allra tidigast om fem år, 2026.

Bild: Fredrik Hedenskog

Läs mer:

Så här ska nya Jägersro travbana se ut

Jägersro – idag travbana, imorgon ny stadsdel

Annons

Annons

Till toppen av sidan