Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Politiker måste skydda religionsfriheten i större utsträckning än idag.”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regeringen måste stärka polisens hatbrott- och demokratienheter. Även de ideella organisationer som stöttar hatbrottsoffer måste få bättre förutsättningar, skriver företrädare för Centerpartiet i Malmö, Helsingborg och Skåne.

Kung Carl Gustaf och statsminister Stefan Löfven (S) anländer till Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som anordnades i förra veckan.

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Det var bra att en internationell konferens till Förintelsens minne hölls i Malmö. Men, det behövs mer. Arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism behöver på bred front tas på allvar i hela Skåne. Politiker behöver ge alla människor i Skåne möjlighet att leva sina liv fullt ut.

I en tid när den liberala demokratin hotas av ytterligheter till såväl höger som vänster står Centerpartiet upp för medmänsklighet.

I Malmö har antisemitism, antiziganism och andra former av rasism länge varit ett problem. Både judar och muslimer vittnar om svårigheter för den som inte vill dölja sin tro. Att bära religiösa symboler på stan kan innebära såväl fysiska som verbala hot. Det är inte det Malmö vi vill ha. Det är inte det Helsingborg vi vill ha. Det är inte det Skåne vi vill ha. Centerpartiet tar krafttag för att vända utvecklingen.

Annons

Annons

Varje människa i Skåne ska, oavsett trostillhörighet, kunna leva sitt liv fullt ut. Alla ska kunna känna sig trygga, i sina hem och i det offentliga rummet. Men för att det ska kunna bli verklighet krävs en rad åtgärder.

• Politiker måste värna och skydda den religionsfrihet som råder i landet i större grad än idag. Varje människa har rätt till att ha en religion eller att inte ha någon, ingen annan har rätt att bestämma över det. Den som valt en religiös tillhörighet ska kunna utöva sin religion utan risk för sin säkerhet. Trossamfunden måste få ett ökat ekonomiskt stöd för säkerhetsåtgärder.

• Samhällets arbete mot hatbrott måste förbättras. Regeringen måste stärka polisens hatbrott- och demokratienheter. Även de ideella organisationer som stöttar hatbrottsoffer måste få bättre förutsättningar.

• Politiker behöver uppmärksamma och bekämpa den rasism som finns i samhället i större utsträckning än idag. En granskning som Dagens Nyheter gjorde tidigare i år visade att det förekommer strukturell rasism inom vården i Region Skåne. Att det är så är oacceptabelt. Kunskapen om hur rasism kan ta sig uttryck i offentliga verksamheter behöver bli bättre. Alla behöver ha en förståelse för hur rasism leder till diskriminering och vara vaksamma på det. Region Skånes riktlinjer för likabehandling inom såväl privat som offentlig vård behöver utökas.

• Regeringen och riksdagen behöver stärka mediernas skydd mot hat, hot och trakasserier. De enheter inom polisen som arbetar med demokratifrågor måste också få ökade resurser. Regeringen bör ge Brottsförebyggande rådet, Brå, ett tydligare uppdrag att utbilda och stötta medier när det gäller att hantera och anmäla hot och trakasserier. Brottsofferjouren bör få utökat stöd för att stötta utsatta journalister.

Annons

Annons

Den nyss avslutade konferensen i Malmö är ett steg i rätt riktning. Den satte ljuset på en angelägen fråga och manar till debatt. Nu måste budskapet från konferensen, att det är oerhört viktigt att jobba mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, och diskussionen om hur det kan utvecklas och fördjupas, ut bland människor. Den måste pågå mellan vänner och bekanta, familjemedlemmar och kollegor.

Nästa år är det val i Sverige. Då som alltid kommer Centerpartiet att stå upp för alla människors lika rätt och värde. Centerpartiet viker aldrig från övertygelsen om att varje människa har rätt forma sitt eget liv.

SKRIBENTERNA

Leif Sandberg, distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne.

Anton Sauer, gruppledare för Centerpartiet i Malmö.

Johan Vesterlund, gruppledare för Centerpartiet i Helsingborg.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan