Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Att stänga Malmö för dem som är bilburna kan bli en dyrköpt erfarenhet.”

Om Malmös stadskärna ska fortsätta att vara attraktiv och återhämta sig efter pandemin krävs att stadens politiker planerar så att den görs tillgänglig för alla. Det skriver Jacob Laurin och Kalle Bäck, företrädare för KAK, Kungliga automobil klubben.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Många klassiska butiker har tvingats att slå igen. Det finns nu tomma butikslokaler på centrala adresser i Malmö, skriver artikelförfattarna.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Malmö har redan gjort mycket för att försvåra för bilismen. Parkeringsplatser tas bort och gator stängs.

Om centrum ska ha en chans att återhämta sig krävs att det går att komma dit och ta sig runt i staden med bil.

Att stänga Malmö för dem som är bilburna kan bli en dyrköpt erfarenhet. Låt inte Malmö göra ett sådant misstag.

Äntligen! Det tänker nog många nu när de flesta restriktioner på grund av corona lyfts bort och livet kan återgå till det normala på många sätt.

Men betyder det att allt blir som förut? Knappast. Mycket har förändrats. Många trender som fanns före pandemin har snabbats på och flera av dem kommer att påverka Malmöregionen mycket tydligt. Digitaliseringen av handeln är en sådan trend.

Annons

Under 2020 ökade e-handeln i Sverige med 40 procent i jämförelse med året innan. Andelen inköp som görs i de svenska stadskärnorna har minskat över tid och det har varit extra påtagligt under pandemin. Det har synts tydligt i Malmö. Många klassiska butiker har tvingats att slå igen. Det finns nu tomma butikslokaler på centrala adresser som Södergatan, Malmös absoluta centrum där hela kvarter nu helt saknar affärer och andra verksamheter.

Annons

I framtiden kommer troligen den digitala och fysiska handeln att vara sammankopplad på olika sätt. Men om butiker och showrooms på centrala adresser ska vara attraktiva måste det vara lätt att ta sig till dem.

I valet av var de ska handla olika saker anser 65 procent av alla människor i Sverige att det viktigaste är att det är enkelt att ta sig dit. Både när det gäller köpcentrum och i stadskärnorna är bil det överlägset populäraste transportsättet. Det var ett tydligt mönster redan före pandemin. Uppgifterna kommer från en undersökning från Svensk handel 2019.

Även när det gäller sättet att arbeta har stora förändringar skett och utvecklingen har snabbats på under pandemin. Det verkar nu som en brytpunkt har nåtts där hemarbete blivit en del av det ordinarie arbetet medan det tidigare var ett mindre vanligt komplement, enligt en studie från Uppsala universitet 2021. Kanske blir mer hemarbete ett bestående fenomen. Många har vant sig vid den flexibilitet det innebär att kunna jobba på olika ställen.

Både nya sätt att arbeta och att konsumera ställer krav på att det går att resa på det sätt man själv önskar istället för att anpassa sig till tidtabeller.

I pandemins spår har bilanvändandet ökat och varannan svensk, 49 procent, tror att de kommer att välja bilen i större utsträckning även efter coronakrisen. Det gör att Malmö måste vara en öppen stad även för dem som tar sig dit med bil. Framkomligheten måste vara bra och det måste finnas tillräckligt med parkeringsplatser.

Annons

Annons

Den trafik- och mobilitetsplan som nu gäller i Malmö är tydlig med att bilens roll ska minska. Några exempel:

• Parkeringshus ska bli ”mobilitetshus” där bilarnas roll trängs undan. Det riskerar att leda till mer söktrafik, alltså att fler bilister än idag tvingas åka runt för att hitta parkering på gatorna.

• En del gator har smalnats av eller stängts för biltrafik.

• Nya bostadsområden byggs med få eller inga parkeringsplatser.

Förtätning får inte ske på ett sådant sätt att den utestänger människor som inte har råd att bo i de centrala delarna av staden.

Enligt en undersökning som SKOP gjorde 2020 på uppdrag av KAK, Kungliga automobil klubben, anser tre av fem (59 procent) att det är dåligt att förtäta om det försvårar framkomligheten. De flesta (84 procent) anser att det är mycket eller ganska viktigt att planera så att det blir lättare att resa till Malmö centrum för dem som bor utanför stadskärnan. Tre av fyra (74 procent) anser att staden vid nybyggnation ska planera så att det finns tillräckligt många parkeringsplatser både för boende och för besökare.

Om Malmös stadskärna ska fortsätta att vara attraktiv och återhämta sig efter pandemin krävs att stadens politiker planerar så att den görs tillgänglig för alla. Malmö är navet i en region, men det är ett faktum som går inte att ta för givet. Att stänga staden för bilburna kan bli en dyrköpt erfarenhet.

SKRIBENTERNA

Jacob Laurin, ordförande för Kungliga automobil klubben, KAK, södra.

Kalle Bäck, medlem i KAK:s expertråd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan