Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”De lösningar som krävs måste varken vara revolutionära eller nya.”

Inte bara civilsamhället och den offentliga sektorn behöver ta ansvar för Malmös unga. Även näringslivet behöver bidra, skriver Jenny Berg Nilson, chef för Fryshuset i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För oss på Fryshuset är det uppenbart att de ungdomar vi möter har stor kapacitet, skriver Jenny Berg Nilson.

Bild: Peter Frennesson

Annons

Malmö är Sveriges mest ojämlika storstad. Det visar den senaste årsrapporten från myndigheten Delegationen mot segregation, Delmos. Rapporten visar också att segregationen i Sverige har ökat och att människors bakgrund, deras föräldrars sysselsättning och var de bor har en avgörande roll för deras livschanser. Att det är så ser vi som jobbar på Fryshuset i Malmö varje dag. 
Vi möter unga i olika delar av Malmö och i flera socioekonomiskt svaga områden som inte tror sig ha en plats vare sig i samhället eller på arbetsmarknaden.


Många berättar att de har lågt förtroende för myndigheternas möjlighet att hjälpa dem och hänvisar till sådant som de själva, deras kompisar eller deras föräldrar varit med om när de haft kontakt med Arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller Försäkringskassan. Där har de blivit hänvisade till olika program eller åtgärder som inte lett någonstans. De vittnar också om hur svårt det är för den som har ett kriminellt förflutet att få ett arbete och att arbetsgivare diskriminerar utifrån etnicitet eller vilket område i Malmö man är uppväxt i. 

Annons

Annons


Många unga har inte en gymnasieexamen och en del lider av psykisk ohälsa, något som försvårar möjligheten att arbeta eller studera. 
Det som ungdomarna berättar gör det tydligt att hela vuxenvärlden måste arbeta för att ge dem hopp och motivation, ingen aktör eller enskild person kan på egen hand stå för den förändring som måste ske, alla måste bidra. 


För oss på Fryshuset är det också uppenbart att de ungdomar vi möter har stor kapacitet. Många av dem lyckas väldigt bra i det som brukar kallas skuggsamhället och kan genom sin entreprenörsanda tjäna pengar utanför de etablerade systemen, genom kriminalitet och svartjobb. Med rätt stöd kan ungdomarnas energi och problemlösningsförmåga riktas åt ett annat håll och skapa stora samhällsvinster.

På Fryshuset arbetar vi för alla unga, även dem som samhället tappat tron på. Vår dörr står alltid på glänt för alla unga oavsett bakgrund. Vi ger ungdomar så många chanser de behöver. Vi skapar arbetstillfällen för att unga ska få in en fot på arbetsmarknaden och få första raden på sitt cv. Men mycket mer måste göras och fler behöver hjälpa till och öppna dörren för Malmös unga. 

Den ideella sektorn kan jobba förebyggande och främjande med barn och unga som riskerar att hamna utanför samhället och motivera dem som redan befinner sig i ett utanförskap på grund av sin bakgrund, psykiska ohälsa eller ofullständiga gymnasiebetyg att delta i aktiviteter och få ett positivt sammanhang.

Annons

Myndigheter och kommunen kan stå för insatser som leder till en förbättrad situation för unga människor. Men det måste också finnas arbetsgivare som tror på de unga, som ser deras kraft, ger dem en chans och anställer dem.


Annons

Det är alltså inte bara civilsamhället och den offentliga sektorn som behöver ta ansvar för Malmös unga. Även näringslivet behöver bidra. 

De lösningar som krävs måste varken vara revolutionära eller nya. För att lyckas vända utvecklingen och skapa bättre förutsättningar för unga behövs fler förebyggande insatser. Vad som krävs är också bättre förutsättningar för fler unga att klara sig vidare när det gäller utbildning – från grundskolan till gymnasiet och från gymnasiet till högre utbildning.

På Fryshuset är vi beredda att samarbeta med samhällets alla aktörer, vara en brygga som kan fylla det förtroendegap som finns mellan olika aktörer idag. Tillsammans kan vi skapa framtidstro hos alla Malmös unga. 

SKRIBENTEN

Jenny Berg Nilson är chef för ungdomscentret Fryshuset i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan