Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Centerpartiet bär stort ansvar för elkrisen.”

Att Centerpartiet bidragit till nedstängningarna av kärnkraftverken i södra Sverige gör att partiet driver på för utbyggnad av vindkraften som enda lösning på effektbristen i den delen av landet. Det skriver Mats Persson och Louise Eklund, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Tyskland, som satsat på en stor vindkraftsutbyggnad och parallellt stängt ned landets kärnkraftverk har idag bland de högsta elpriserna i EU och bland de högsta utsläppen av koldioxid per producerad energienhet, skriver artikelförfattarna. Foto: Heribert Proepper

Annons

Centerpartiet bär ett mycket stort ansvar för den svenska elkrisen. I grund och botten beror dagens höga elpriser på att Sverige har stängt ned kärnkraften i södra delen av landet. Och det drabbar särskilt elkunder i Skåne.

Tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet beslutade Centerpartiet i slutet av 1990-talet att stänga kärnkraftverket i Barsebäck.

Reaktorerna Ringhals 1 och 2 stängdes efter att Centerpartiet slöt en överenskommelse med den rödgröna regeringen om att kärnkraften ska försvinna till 2040.

Att Centerpartiet bidragit till nedstängningarna gör att partiet driver på för utbyggnad av vindkraften som enda lösning på effektbristen i södra Sverige.

Annons

De två centerpartisterna Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, och riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen går så långt att de hävdar att kommunpolitiker som säger nej till havsbaserad vindkraft bär ansvar för de höga elpriserna i Skåne (Aktuella frågor 27/10). Det är inte bara provocerande utan direkt felaktigt.

Annons

Vi gillar vindkraft. Men vindkraft kan inte ensamt lösa Sydsveriges problem med energiförsörjning. När det inte blåser behövs andra energikällor som komplement, energi från vindkraft går inte att lagra. Genom att de både hörs och syns påverkar vindkraftverk dessutom dem som bor i närheten.

Vind är varken en effektiv eller en robust energibärare.

Regeringens och Centerpartiets energipolitik har skapat en situation i Skåne som liknar Tysklands.

Tyskland, som satsat på en stor vindkraftsutbyggnad och parallellt stängt ned landets kärnkraftverk har idag bland de högsta elpriserna i EU och bland de högsta utsläppen av koldioxid per producerad energienhet. Orsaken är att landet måste stödproducera enorma mängder energi med hjälp av kol och olja.

Låt vindkraft vara ett komplement i Sveriges elsystem, men försök inte göra vindkraften till huvudförsörjare av energi i Sydsverige. Det riskerar att fördjupa dagens elkris ytterligare.

Det blir nästan parodiskt när Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen vill lösa elkrisen med ”ökad flexibilitet och förenklade regelverk”. Det betyder att de inte har förstått hur stor elkrisen är.

Annons

Sverige behöver effektiva lösningar som gör det möjligt för företag och transportsektorn att elektrifieras. Privatpersoner behöver kunna betala sina elräkningar i vinter.

Liberalerna har förslag på åtgärder som förbättrar energitillgången i södra Sverige: att produktionen av kärnkraft i regionen ökar och att regeringen river upp Sveriges fyra elprisområden. Områdena bör förändras så att en utjämning av priserna uppstår. Det skulle innebära att elpriserna sjunker i södra Sverige.

Annons

Skånska företag och privatpersoner får redan betala för Centerpartiets dåliga energipolitik. Det är mycket provocerande att Centerpartiet nu även lägger över ansvaret på skånska kommuner att lösa situationen med forcerade och ineffektiva åtgärder. De höga elpriserna är inte skåningarnas fel.

SKRIBENTERNA

Mats Persson (L), riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson.

Louise Eklund (L), regionråd i Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan