Annons

Annons

Annons

Annons

Staffanstorp

Här utbildas 4-åringar – för att lyckas bättre i skolan

Naturvetenskap, matematik, språk och hållbar utveckling är numera stående inslag på förskolan i Staffanstorp.

– Vi ska ge barnen så goda möjligheter som möjligt att lyckas i skolan, säger Mari Nilsson, förskollärare.

Text: 

”Det roligaste är att hitta nyckelpigor”, förklarar Freja Holmberg som är med i undervisning om skogen, och lär sig vad skalbaggar gör för nytta i naturen, här med Ella Jasarevic.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Rustade med spadar och ett terrarium i genomskinlig plast beger sig barnen på avdelningen Vildhästen på Ryttarebyns förskola ut i naturen. Engagemanget är stort när de vänder på stenar och lyfter på gula höstlöv i jakt efter skalbaggar.

– Titta! En gråsugga, ropar Isabelle Rastbäck stolt och visar upp en knappt synlig insekt för förskolläraren.

Den minimala insekten läggs omsorgsfullt i plastterrariet och får snart sällskap av fler småkryp: en nyckelpiga och några okända skalbaggar.

”Titta, jag hittade en gråsugga”, säger Isabelle Rastbäck och visar en minimal insekt för förskolläraren Mari Nilsson på Ryttarebyns förskola.

Bild: Ingemar D Kristiansen

– Temat i höst är skogen. Vi utgår från vad barnen visar intresse för. Det är jättespännande att få vara med och upptäcka naturen genom barnens ögon, säger Mari Nilsson.

Annons

Annons

Hon har arbetat som förskollärare i mer än 30 år, men att hon håller i undervisning i förskolan är ett relativt nytt inslag – det började för tre, fyra år sedan. Genom två olika samarbetsprojekt med Malmö universitet har de utvecklat tekniken.

”En gråsugga!”. Isabelle Rastbäck är nöjd med sitt fynd.

Bild: Maria Sehlin

– Förskolan är en del i utbildningskedjan. Visst har vi gjort många av de här aktiviteterna även tidigare, men när det är undervisning gäller det att vi som pedagoger är mer förberedda, säger Mari Nilsson.

Hon kan numera svara på diverse frågor kring olika småkryps antal ben och kroppar till exempel. Och är mån om att använda rätt ord, istället för att förenkla, när hon förklarar till exempel kretslopp och ekosystem.

Allt syftar till att väcka barnens intresse och vetgirighet samt ”stoppa ord i ryggsäcken” så att de får en bättre grund att klara skolan – även om det är flera år tills de ska börja grundskolan.

Är det verkligen någon vits för förskolebarn att utbildas?

– Oh ja! svarar hon med eftertryck.

– De lär sig att reflektera och analysera. Och att samarbeta i grupp, lära av varandra. Förskolan är en skolform. Lärandet blir som en röd tråd som löper genom hela deras utbildning, förklarar Mari Nilsson.

När terrariet har laddats med en ansenlig mängd småkryp beger sig barngruppen med fyra- och femåringar tillbaka till förskolans område. Här bänkar de sig utomhus framför svarta tavlan – en av de nyare installationerna för att kunna ha pedagogisk undervisning utomhus – och börjar en närstudie av krypen med hjälp av förstoringsglas.

Annons

Annons

Hur ser en skalbagge egentligen ut? Svar: Ben på sidan, skal, ögon och antenner kommer barnen fram till. ”Barnen lär sig att reflektera och analysera, det har de nytta av i hela skollivet – hur länge de än tänker studera”, säger Mari Nilsson, förskollärare vid svarta tavlan som skriver ner barnens svar.

Bild: Maria Sehlin

Tillsammans hjälps barnen åt att lista sina nya kunskaper. Flera vill hjälpa till och räcker ivrigt upp handen. Isabelle Rastbäck har sett att skalbaggar har ben som sitter långt ut på kroppen, Aydan Nasic att den har skal, Elize Arcombe säger att skalbaggar har sju ben – som efter kontrollräkning konstateras vara sex ben – och Oscar Jöngard svarar att skalbaggar har ögon.

Till slut har de en hel skalbagge och Mari Nilsson ritar huvud, mellankropp, bakkropp, ben och antenner på svarta tavlan.

Efter att gruppen har diskuterat olika sorters skalbaggar, vad de gör för nytta i naturen och lärt sig att de utvecklas från ägg, till larv, till puppa, till skalbagge är lektionen slut för dagen. Det blev både naturkunskap, hållbar utveckling och språk konstaterar förskollärarna.

Leon Keta upptäcker världen och insektens detaljer genom förstoringsglas.

Bild: Maria Sehlin

– Även om de inte förstår allt nu så stoppar de ner kunskapen i sin ryggsäck och bär det med sig. Vi ser hur medvetenheten utvecklas och utbildningen märks i den fria leken: de fortsätter leka kring det vi undervisat om och berättar för andra vad de lärt, säger Mari Nilsson.

För egen del tycker hon att förändringen i yrket är till det bättre.

Annons

– Det är spännande att upptäcka naturen genom barnen. Och man lär sig själv en del på kuppen, säger hon.

Fakta

Tre tips: Så utbildar du dina småbarn

1. Var närvarande som vuxen. Lyssna på vad ditt barn är nyfiket på och utforska det tillsammans.

2. Språkutveckling. Använd rätt ord, räds inte de svåra orden, gå till biblioteket tillsammans.

3. Gör matematik av vardagen. Dela till exempel potatisen i halvor, och sedan i fjärdedelar, tillsammans med ditt barn.

Tips: Mari Nilsson, förskollärare

Annons

Fakta

Samarbete med Malmö Universitet

2018 till 2021 deltog förskolepersonal i Staffanstorp, tillsammans med sju andra kommuner, i ett forskningsprojekt med Malmö Universitet, kallat Fundif. Där provade förskollärare olika modeller för undervisning och fick feedback från universitetet.
Man pratade också om ifall undervisning hör hemma i förskolan och vad det ska undervisas om. Det var en utveckling som ansågs värdefull då den nya läroplanen för förskolan, Lpfö18, innehöll nya mål.

Nu har Staffanstorp förskolepersonal gått med i en fortsättning, ULF-projektet som även det drivs tillsammans med Malmö Universitet, för att befästa kunskaper och få färdigheter på djupet.

Källa: Staffanstorps kommun

Insekt under lupp av Oscar Jöngard, Leon Keta och Isabelle Rastbäck som även tyckte det var kul att studera världen genom förstoringsglas.

Bild: Maria Sehlin

Annons

Annons

Till toppen av sidan