Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Gör Norden till världens första fossilfria region.”

Mänskligheten står just nu inför avgörande ögonblick i klimatfrågan. De nordiska länderna kan leda utvecklingen och visa att det är möjligt att skapa välfärd utan klimatutsläpp. Vi uppmanar därför de nordiska statsministrarna att ställa sig bakom en vision om ett fossilfritt Norden. Det skriver företrädare från näringslivet, finansbranschen och miljörörelsen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vattenkraft i Norge, som sticker ut internationellt med nära 100 procent förnybar elproduktion, skriver artikelförfattarna. Foto: Vegard Grøtt

Annons

Idag möts de nordiska ländernas statsministrar under Nordiska rådets session i Köpenhamn. Det sker samtidigt som klimattoppmötet i Glasgow är inne på sin första vecka.

I Glasgow ska världens länder visa hur de i praktiken ska leva upp till löftet från klimatkonferensen i Paris 2015: Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

De nordiska länderna är på många sätt ledande på miljöområdet. Danmark är ett av de länder som har de mest ambitiösa klimatmålen och andelen förnybar energi är bland den högsta i världen. Inte minst Norge sticker ut med nära 100 procent förnybar elproduktion. Trots det är Norden långt ifrån att uppfylla sina löften från Parisavtalet. Utsläppen minskar inte på långa vägar i den takt som krävs och hög konsumtion gör att det skulle behövas flera jordklot om alla människor levde som vi i Norden.

Annons

Annons

Produktion och användning av fossila bränslen är den enskilt största anledningen till att världen är i ett nödläge för klimatet. Även här sticker Norge ut – fast åt fel håll – genom att fortsätta att öppna upp nya områden för att borra efter olja och gas.

Det internationella energiorganet, IEA, har konstaterat att alla nyinvesteringar i utvinning av fossila bränslen måste stoppas omgående om klimatmålen från Parisavtalet ska kunna nås. Att i det läget ge tillstånd till nya oljelicenser är vare sig hållbart eller värdigt ett av världens rikaste länder. Därför är Costa Ricas och Danmarks initiativ Beyond Oil and Gas Alliance synnerligen angeläget. När det lanseras under klimatkonferensen i Glasgow ger det en viktig signal om behovet av att bryta produktionen av fossila bränslen.

De nordiska länderna har möjligheter som få andra länder att bygga en grön och hållbar ekonomi.

Det internationella intresset för de svenska satsningarna på fossilfritt stål visar vilken potential som finns i att satsa på en fossilfri framtid.

I Danmark tas vindkraft till en ny nivå i och med bygget av “energi-öar” som förväntas leverera el för omkring fem miljoner europeiska hushåll.

För två år sedan antog det Nordiska ministerrådet en vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region. Ett och halvt år efter att covidpandemin utmanat det nordiska samarbetets grundvalar och samtidigt som det planetära nödläget blivit alltmer överhängande behövs ett nytt gemensamt mål för Norden. Vi uppmanar de nordiska statsministrarna att anta en ny vision – att Norden ska bli världens första fossilfria region och att genomföra konkreta åtgärder för att det ska bli verklighet:

Annons

Annons

• Slå fast nordiska klimatmål. Norden har möjlighet att gå före mot klimatneutralitet och snabbt fasa ut fossil produktion. Samtidigt får inte omställningen skapa nya problem såsom utarmning av ekosystem och minskning av den biologiska mångfalden. Tvärtom behövs globala mål om att skydda minst 30 procent av jordens land och hav.

• Ta fram en nordisk klimatfärdplan. Idag utgår omfattande subventioner till fossila verksamheter som låser fast samhällen i fossilberoende. Istället behövs både reglering och stimulans så att såväl statliga som privata investeringar styrs över till långsiktigt hållbara verksamheter. Samhällsekonomin behöver ställas om så att den utgår från ramarna som klimat- och miljömålen sätter upp och håller sig inom de planetära gränserna.

• Etablera ett nordiskt klimatpolitiskt råd. FN:s klimatpanel konstaterar att om den globala temperaturökningen ska kunna hållas under 1,5 grader krävs snabba och långtgående förändringar i alla delar av samhället i en skala som saknar historiskt motstycke. All relevant politik behöver därför på ett tydligare sätt vägledas av vetenskap, något som ett nordiskt vetenskapligt råd kan medverka till.

Politikens främsta uppgift är att göra livet och framtiden bättre för människor. Nu står världen inför ett historiskt vägskäl i klimatfrågan. De som har modet att gå före har också mycket att vinna.

Vi vill se ett grönt och fossilfritt Norden som kan visa världen att det går att ställa om samhället och samtidigt utveckla välfärden.

Annons

SKRIBENTERNA

Sasja Beslik, hållbarhetsekonom, pensions­bolaget PFA, Danmark

Linda Burenius, styrelseordförande, nätverket 100% förnybart

Joakim Byström, vd, solenergibolaget Absolicon

Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

Mads Flarup Christensen, generalsekreterare, Greenpeace Norden

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan