AnnonsPågen

Höstsådd ger en mer stabil skörd – nu sås nästa års bröd

Genom att så på hösten säkras tillgången på svenskt spannmål. Höstsådd ger nämligen en mer stabil skörd nästa sommar– och därmed tryggas att vi kommer få bröd på bordet som både är bakat i Sverige och bakat på svenskt mjöl.
I större utsträckning än tidigare sår nu Pågens odlare på hösten. Det är en utveckling som innebär att odlingen blir både mer stabil, miljömässigt hållbar och vi stärker därmed svensk livsmedelsförsörjning.

Att sätta frön i jorden är något som de flesta förknippar med våren, men det finns många fördelar med att så redan på hösten. Bland Pågens odlare har höstsådden ökat till nästan 90 procent av den totala sådden, vilket är en hållbar utveckling på flera sätt. Att svensk odling spelar en central roll för livsmedelsproduktionen i vårt land kan illustreras med exemplet att en kvadratmeter spannmålsodling resulterar i cirka två bröd.

– I spåren av pandemin har svensk livsmedelsförsörjning hamnat i fokus. Att yttre faktorer som väder och vind påverkar skördeutfallet har man alltid vetat, och därför är det viktigt att försöka få stabila skördar. På Pågen har vi alltid värnat om det svenska jordbruket. Det är ju vår uppgift att se till att det finns bröd på bordet, att det är bakat i Sverige och bakat på svenskt mjöl”, säger Anders Carlsson Jerndal, VD på Pågen.

Anders Carlsson Jerndal, VD på Pågen.

Höstsått högproteinvete minskar import

Tillsammans med utvalda odlare bedriver Pågen genom sin kvarn, Lilla Harrie Valskvarn, ett utvecklingsarbete för att säkra tillgången på hållbart svenskt kvalitetsmjöl. Höstsådd och testodlingar är en viktig del i Pågens arbete för att trygga ett både livskraftigt och hållbart, svenskt jordbruk.

De senaste årens testodlingar har resulterat i att nya sorter av höstsått högproteinvete nu odlas i Sverige istället för att importeras. Högproteinvete, vilket behövs för att baka luftiga, goda bröd, har tidigare krävt antingen sådd på våren eller import i hög utsträckning. I höst ökar Pågen via sina odlare sådden av högproteinvete med ytterligare 25 procent mot förra året.

Jörgen Hansson, Utvecklingschef på Pågens kvarn Lilla Harrie Valskvarn.

– Med årets minskade skörd i färskt minne arbetar vi långsiktigt för att säkra tillgången på svenskt mjöl. Många år av utvecklingsarbete av inte minst höstveteodling har frigjort oss från importberoende. Höstvetet, vilket ger en mer stabil skörd, är nu i större utsträckning än tidigare en stor del av våra odlares totala sådd. Rotsystemet slår djupare när det sås på hösten, vilket gör att grödan bättre står emot exempelvis torka, men kräver dessutom mindre gödning vilket är bra för miljön”, säger Jörgen Hansson, Utvecklingschef på Pågens kvarn Lilla Harrie Valskvarn.

Fakta

Allt du behöver veta om höstvete

Höstvete skapar ett skydd för marken under vintern och kräver mindre växtnäring per kilo vete. Skörden blir naturligt större med en högre avkastning spannmål per ytenhet. Därmed minimeras den negativa påverkan på sjöar och vattendrag. En mer resurseffektiv och hållbar odling som genererar mer svenskt bröd till hushållen.

Mjölet utgör den största ingrediensen i bröden och för att kunna omsorg hela vägen från ax till limpa, bedriver Pågen ett långsiktigt samarbete med lokala odlare för att kunna baka med svenskt mjöl med låg miljö- och klimatpåverkan.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan