Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Ändra sekretesslagarna för att skydda de barn som lever under hedersnormer.”

Vi vill att Malmö ska gå före i arbetet mot hedersförtryck i förskolan. Om förskolepersonal ska kunna möta vårdnadshavare och barn som lever i en hedersproblematik, krävs att de får stöd av förskoleförvaltningen och politiker. Det skriver Sara Wettergren, Robert Hannah och Fredrik Malm, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Texten är uppdaterad.

Vi tänker intensifiera det arbete Liberalerna under denna mandatperiod har gjort i Malmös för- och grundskolor för att stärka tryggheten och jämställdheten, skriver artikelförfattarna.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Forskaren Hanna Cinthios rapport Hedersrelaterad problematik i Malmö stads förskolor – erfarenheter och behov av stöd där hon har granskat 13 förskolor i Malmö tecknar en oacceptabel bild. Barn, föräldrar och till och med personal medverkar till att bevara hedersstrukturer, homofobi och könsstereotyper.

Rapporten visar att vissa föräldrar kräver att pojkar och flickor inte får ha någon fysisk kontakt eller sova i samma rum på sovstunderna. Flickor får inte får byta om inför andra barn. Pojkar får inte klä ut sig i klänning och tvingas övervaka sina systrar. Vårdnadshavare talar om oro för att deras barn kan bli homosexuella ifall de leker fritt med barn av det motsatta könet. Föräldrar vill inte att deras flickor ska visa sina ben eller få hjälp att gå på toa av manlig personal.

Annons

Annons

Men läroplanen för förskolan är tydlig – diskriminering av barn baserad på kön eller etnicitet ska aldrig accepteras.

Liberalerna är det parti i såväl Sverige, Skåne som Malmö som längst har arbetat för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Att många elever i grundskolan lever under någon form av hedersnorm visar också tidigare studier, till exempel Örebro universitets Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar En kartläggning i Malmö 2017–2018.

Vi välkomnar den nya rapporten om situationen på vissa av Malmös förskolor. Även om rapporten bara skildrar ett drygt dussintal förskolor, pekar den på att det hedersförtryck som finns gentemot barn och ungdomar i grundskolan också finns gentemot yngre barn.

Vi tänker intensifiera det arbete Liberalerna under denna mandatperiod har gjort i Malmös för- och grundskolor för att stärka tryggheten och jämställdheten.

Vi vill att Malmö ska gå före i arbetet mot hedersförtryck i förskolan. Om förskolepersonal ska kunna möta vårdnadshavare och barn som lever i en hedersproblematik, krävs att de får stöd av förskoleförvaltningen och politiker. Därför är det bra att Malmös förskolepersonal nu ska få utbildning i hur de ska möta hedersnormer och föreställningar.

Men problemet med hedersförtryck i förskolan är inte isolerat till Malmö.

En granskning av Göteborgs-Posten från 2018 visar att 6 av 10 förskolor säger ja till slöjtvång i de tre storstäderna. Därför behövs nya nationella regler och satsningar för att komma åt förtrycket.

Annons

Liberalerna har en nationell plan, Förortslyftet, för att vända på utvecklingen i de utsatta områdena. Där fokuserar vi bland annat på bättre förskolor och bättre verktyg mot hedersrelaterat våld och förtryck:

Annons

• Förtydliga läroplanen för förskolan. Det behövs tydligare skrivningar om hedersnormer och förtryck i läroplanen och stöd till de yrkesgrupper som jobbar inom förskolan och skolan när det gäller hur det kan bemötas.

• Kartlägg förekomsten av könsstympning i förskolan. Nationella kartläggningar om könsstympning, där förskolebarn och skolbarn ingår, ska göras kontinuerligt i syfte att förstå omfattningen av problemet.

• Ändra sekretesslagarna för att skydda barnen. Vi vill se över och luckra upp sekretessreglerna mellan förskola, skola och socialtjänst så det blir enklare att samverka mellan de olika instanserna och fånga upp barn som lever under hedersnormer.

• Socialtjänsten ska uppmuntra och stötta skolgång. Fler barn måste in i förskolan. Detta vill vi åstadkomma genom att dels ge socialtjänsten ett tydligare uppdrag att stötta och uppmuntra till förskolegång, dels se till att tidigt fånga upp de föräldrar som är nyanlända till Sverige eller befinner sig i utanförskap. Ett gott exempel på det är familjecentraler med öppna förskolor, som har etablerats på flera ställen i Malmö.

• Skärpta krav på daghem. Valfrihet är bra, men tyvärr har enskild pedagogisk barnomsorg, också kallat daghem, i kvalitetskontroller gång på gång visat bristande kvalitet, i såväl pedagogisk som språklig utveckling av barnen. Det finns skäl att tro att daghem på sina håll även vidmakthåller hedersnormer. Liberalerna vill se skärpta krav och insyn på de som bedriver enskild pedagogisk barnomsorg och göra det enkelt för kommunen att stänga daghem som inte fungerar.

Annons

En fungerande förskola är det bästa vaccinet mot utanförskap. Förskolan ska vara en trygg plats för barn och deras lärande och måste vila på demokratisk grund. Lek och pedagogik ska stå i centrum och bygga på likvärdighet och jämställdhet som det uttrycks i Barnkonventionen.

Annons

Som liberaler kommer vi alltid försvara varje flickas och pojkes rätt att få vara sig själv och få leva ett liv utan hedersförtryckande normer.

SKRIBENTERNA

Sara Wettergren (L), skolkommunalråd i Malmö.

Robert Hannah (L), integrationspolitisk talesperson.

Fredrik Malm (L), skolpolitisk talesperson.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan