Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Att avkriminalisera cannabis för eget bruk är fel väg att gå.”

Sluta ställ restriktiv hållning och tillgång till vård mot varandra. De kan fungera i symbios och har olika syften, skriver Stefan Steiner, spaningsledare vid polisregion Syds sektion mot internationell grov och organiserad brottslighet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett mer accepterat och normaliserat förhållningssätt till droger, gör att bruket av droger ökar, skriver Stefan Steiner. Foto: Helena Landstedt

Annons

Mats Karlsson, polisens underrättelsechef i region Syd, anser att Sverige ska överväga att låta polisen få möjlighet att låta bli att lagföra bruk eller mindre innehav av cannabis. Det är fel väg att gå.

Att Sveriges narkotikapolitik behöver förändras är uppenbart, men dagens problem löses inte genom att mer narkotika används, något som sker om vissa former av narkotikabrott avkriminaliseras.

Däremot måste insatser inom vården och tillgången till vård öka markant. Missbruk ska inte behöva gå långt innan man får tillgång till vårdinsatser. För att det ska fungera måste riksdagen skjuta till pengar och personal i stor omfattning.

Det är viktigt att vara klar över att följande påståenden har stöd i forskning;

Annons

• Tidig tobaksdebut ökar risken för tidig alkoholdebut och tillsammans ökar de risken för narkotikadebut.

Annons

• Narkotikadebut innebär oftast användning av cannabis.

• En icke-tolerant hållning från vuxenvärlden till barn och ungdomars tobaks- och alkoholvanor leder generellt till minskat användande. I motsats till ett tillåtande och accepterande av samma vanor som generellt leder till större konsumtion.

• I länder som i större utsträckning än Sverige tillåter eget bruk eller till och med har legaliserat innehav för eget bruk av narkotika, ligger andelen unga (och vuxna) som testat narkotika betydligt högre än i Sverige.

• En del forskningsresultat pekar mot att för cirka 4 till 5 procent av dem som använder droger blir konsekvenserna mer eller mindre allvarliga; långvarigt missbruk, olika typer av psykisk ohälsa och sjukdom.

• Cannabis är betydligt farligare för ungdomar på grund av att deras hjärnor inte är färdigutvecklade.

Utifrån ovanstående punkter går det sannolikt att slå fast:

• Ett mer accepterat och normaliserat förhållningssätt till droger gör att bruket av droger ökar.

• Om användandet av droger ökar och fler än tidigare testar droger, riskerar kanske 4 till 5 procent av de nya användarna allvarliga konsekvenser som olika former av psykisk ohälsa och missbruk. Det betyder att flera tusen personer kommer att drabbas varje år.

Fastna inte i floskler som att ett ”narkotikafritt samhälle” ändå inte är möjligt att uppnå. Ingen tror att det går, lika lite som ett samhälle där ingen begår brott. Men siffrorna kan hållas nere genom att samhället som helhet inte tolererar användandet. Det skulle också underlätta för föräldrar som idag, när det gäller alkohol, kan luta sig mot samhällets restriktiva syn när de debatterar med sina ungdomar om hur viktigt det är att stå emot trycket att dricka mycket.

Annons

Annons

Mats Karlsson förespråkar att polisen ska få möjlighet att låta bli att lagföra bruk eller mindre innehav av cannabis. Det skulle, menar han, frigöra resurser inom polisen som kan användas dels för att jaga narkotikahandelns stora profitörer, dels för att erbjuda vård och stöd till dem som behöver det. Men så enkelt är det inte. Polisen jobbar inte aktivt mot att stävja eget bruk i andra miljöer än där polisen normalt sett riktar sina insatser med exempelvis fokus på öppna drogscener, nyrekrytering till kriminalitet och bekämpning av organiserad brottslighet. Däremot finns mycket att önska när det gäller samhällets åtgärder i övrigt och hur man hanterar uppföljningen av dessa brott i sådana miljöer.

Är man vuxen och har redan ett normalt liv i övrigt med jobb och normalt socialt umgänge och avhåller sig från att vistas på öppna drogscener och kriminella miljöer, är sannolikheten för att man hamnar hos polisen för att man använder narkotika extremt liten.

En sak kan jag till viss del hålla med Mats Karlsson om; att slippa böter för eget bruk om man är villig att istället ingå i ett avvänjningsprogram, kan ju vara en möjlighet. Men även idag är straffet för eget bruk aldrig fängelse, även om fängelse upp till 6 månader ligger i straffskalan. Böter är vad som gäller om man ertappas för eget bruk.

Sluta ställ restriktiv hållning och tillgång till vård mot varandra. De kan fungera i symbios och har olika syften.

SKRIBENTEN

Stefan Steiner, spaningsledare vid polisregion Syds sektion mot internationell grov och organiserad brottslighet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan