Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Att flyga i tjänsten får inte bli normalt igen.”

Erfarenheterna av att arbeta digitalt är nu många och användbara. Pandemin slog hårt, men den har också lett till att digitala barnsjukdomar kunnat utrotas, skriver de två forskarna Claire Hoolohan och Tullia Jack.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att resa för att möta kolleger kostar tid, pengar och energi. Dessa värdefulla resurser bör sparas för att läggas på själva arbetet och på livet i övrigt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrick Persson

Annons

Vardagslivet återvänder så sakteliga och många kommer nu tillbaka till sina arbetsplatser efter att ha arbetat hemifrån under pandemin. Det är alltså rätt tidpunkt att ompröva arbetslivet och komma fram till hur det fungerar på bästa sätt.

Att jobba hemma har sina utmaningar, men har visat sig vara gynnsamt för bland annat den egna och företagens ekonomi samt miljön. Det är dags att dra slutsatser av den digitala snabbkurs som pandemin medfört och minska resandet i jobbet, i synnerhet korta affärsresor utan annat syfte än att träffa någon man kan ha kontakt med digitalt.

Personliga möten är viktiga och många är vana att arbeta så att de kan läsa av varandra och försäkra sig om att alla är på samma spår. Arbetslivet är emellertid både tidsmässigt och geografiskt allt mindre koncentrerat. Många företag har arbetsplatser på olika håll i Sverige och världen. Att resa för att möta kolleger kostar tid, pengar och energi. Dessa värdefulla resurser bör sparas för att läggas på själva arbetet och på livet i övrigt.

Annons

Annons

Alla har heller inte samma möjlighet att resa. Hälsa, omsorg om andra och om familjen gör att tjänsteresande blir exkluderande. Mindre resande gör arbetsplatser attraktiva för en bredare grupp av människor och bidrar i längden till jämställda arbetsplatser och samhällen.

Tjänsteresandet drabbar miljön hårt. Flyget är värst, men allt resande bidrar. Sverige släpper varje år ut drygt ett ton koldioxid per invånare, fem gånger mer än genomsnittet i världen enligt en forskningsrapport från Chalmers i Göteborg, Climate footprint from Swedish residents’ air travel, av Anneli Kamb och Jörgen Larsson.

Om, hur och när utsläppen av växthusgaser begränsas är avgörande för våra samhällen och temperaturhöjningen på jorden. Att dra ner på tjänsteresandet är en enkel miljövinst.

Erfarenheterna av att arbeta digitalt är nu många och användbara. Pandemin slog hårt, men den har också lett till att digitala barnsjukdomar kunnat utrotas. Forskning, som en av oss, Tullia Jack, har gjort tillsammans med Andrew Glover, visar att i den akademiska världen har digitala möten och samarbeten fungerat utmärkt trots att parterna befunnit sig på olika håll.

Många som brukat flyga ofta har kommit fram till att virtuella möten är smartare och mer effektiva än de trott. Det visar en rapport från World Rersources Institute, Business Air Travel and Climate: Changing Behaviors Before, During, and Beyond the COVID-19 Pandemic.

Annons

Agnes Kriel, forskare vid Department of Environmental Systems Science i Zürich, fann att i universitetsvärlden uppfylldes inte de förväntningar som fanns på att färre flygresor skulle försämra arbetets kvalitet. Vår egen forskning visar också att digitalisering kan minska svårigheterna att ta sig in i universitetsvärlden så att människor i fler länder kan delta.

Annons

Den forskning som en av oss, Claire Hoolohan, bedrivit vid Cyndall Centre for Climate Change i Storbritannien pekar på att arbetsgivare bör möjliggöra mindre flygande i tjänsten och satsa på digitala möten. Är det nödvändigt att resa måste de avsätta tillräckligt med tid och pengar för resor med tåg där det är möjligt. Att noggrant definiera vilka resor som måste göras och kartlägga utmaningar och vinster för olika personalgrupper kan leda till färre flygresor.

När arbetsplatser nu återgår till ”den vanliga ordningen” är det hög tid att säkra att inget slöseri med pengar och inga onödiga utsläpp av koldioxid i atmosfären sker. Det är dags att arbetsgivare hårdsatsar på den digitala infrastrukturen och de rutiner som etablerats under de senaste arton månaderna. Att flyga i tjänsten får inte bli normalt igen. Slopa tjänsteresandet för gott.

SKRIBENTERNA

Claire Hoolohan, forskare vid Tyndall Centre for Climate Change Research pår University of Manchester.

Tullia Jack, biträdande lektor vid institutet för tjänstevetenskap på Lunds universitet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan