Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Det är dags att Liberalerna vågar utreda frågan om avkriminalisering av cannabis och litar på forskningen.”

Regering och riksdag behöver ta av de politiska skygglappar som finns kring narkotikapolitik, skriver Roko Kursar, Simon Chrisander och Christoffer Heimbrand, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges restriktiva hållning till cannabis står ut i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Samtidigt toppar Sverige listan över narkotikadödlighet i Europa, skriver artikelförfattarna. Foto: Pixabay

Annons

Stefan Steiner, spaningsledare vid polisregion Syd, påpekar att det är uppenbart att Sveriges narkotikapolitik behöver förändras (Aktuella frågor 16/11). En annan polis, Mats Karlsson, underrättelsechef i samma region, lyfter fram de problem han ser med Sveriges narkotikapolitik och föreslår en mer liberal hållning till cannabis.

Trots att de är oeniga när det gäller legalisering av cannabis är de två poliserna överens om flera saker. de anser att narkotikapolitiken behöver ändras, vården behöver bli bättre för missbrukare, och framför allt ska polisen få möjlighet att låta bli att lagföra bruk eller mindre innehav av cannabis så att polisen kan rikta in sina resurser på att komma åt större aktörer.

Annons

Sveriges restriktiva hållning till cannabis står ut i ett nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. Samtidigt toppar Sverige listan över narkotikadödlighet i Europa – med nästan fyra gånger fler narkotikarelaterade dödsfall per capita och år än genomsnittet i EU. Svensk narkotikapolitik fungerar inte utan leder till onödigt lidande.

Annons

Idag, fredagen den 19 november, inleds Liberalernas landsmöte. Två av oss, Simon Chrisander och Roko Kursar, föreslår i en motion att partiet ska förorda en statlig utredning av dagens narkotikapolitik. Syftet är få fram ett faktabaserat underlag för landets framtida narkotikapolitik.

Liberala Studenter ställer sig bakom motionen, men partistyrelsen föreslår avslag.

Den narkotikapolitik Sverige har idag har gällt sedan 1980-talet. Efter snart 40 år det hög tid för en utvärdering. Inte inom något annat område har riksdagen motsatt sig att utvärdera den politik som förs.

Regering och riksdag behöver ta av de politiska skygglappar som finns kring narkotikapolitik.

Ett liberalt kunskapsparti ska aldrig hysa rädsla för mer kunskap. För att rädda liv behöver vi vända på varje sten. När det gäller narkotikapolitiken är en förutsättningslös utredning ett första steg.

Liberalernas partistyrelse vill avslå förslaget om en utredning med svaret att “Liberalerna inte ska vara ett dogmatiskt parti, men inte heller ska vi ta ställning för otestade preparat på annan grund än vetenskaplig. Partistyrelsen vill att … försäljning och bruk av narkotika fortfarande ska vara kriminellt, inte minst eftersom övertygande faktaunderlag inte visar att en annan lagstiftning bättre minimerar lidande och död.”

Annons

Det är häpnadsväckande att ett parti som så högt värnar kunskap tycks hysa rädsla för just mer kunskap. Att våga ompröva rådande sanningar och tro på forskning är sedan upplysningen en del av liberalismens arv.

Annons

Liberalerna är ett parti fullt av forskare, högutbildade personer och kunskapstörstande individer. Det vore ett svek att låta rädsla och fördomar hindra partiet från att undersöka alla möjligheter att förbättra samhället.

Den som är öppen för att ompröva gamla sanningar och fördomar har mycket att vinna. Vi vill att vårt parti än en gång tar på sig ledartröjan och för Sverige i en bättre riktning.

Det är dags att Liberalerna vågar utreda frågan om avkriminalisering av cannabis och litar på forskningen. 

Ett samhälle som fruktar kunskap går sakta men säkert under.

SKRIBENTERNA

Roko Kursar (L), kommunalråd i Malmö. 

Simon Chrisander (L), kommunalråd i Malmö.

Christoffer Heimbrand (L), ordförande för Liberala Studenter.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan